Konstantinos Skianis
Konstantinos Skianis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lix.polytechnique.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Graph-based term weighting for text categorization
FD Malliaros, K Skianis
Proceedings of the 2015 IEEE/ACM International Conference on Advances in …, 2015
572015
GraKeL: A Graph Kernel Library in Python.
G Siglidis, G Nikolentzos, S Limnios, C Giatsidis, K Skianis, ...
J. Mach. Learn. Res. 21, 54:1-54:5, 2020
552020
Kernel graph convolutional neural networks
G Nikolentzos, P Meladianos, AJP Tixier, K Skianis, M Vazirgiannis
International conference on artificial neural networks, 22-32, 2018
372018
Gowvis: a web application for graph-of-words-based text visualization and summarization
A Tixier, K Skianis, M Vazirgiannis
Proceedings of ACL-2016 System Demonstrations, 151-156, 2016
202016
Fusing document, collection and label graph-based representations with word embeddings for text classification
K Skianis, F Malliaros, M Vazirgiannis
Proceedings of the Twelfth Workshop on Graph-Based Methods for Natural …, 2018
162018
Rep the set: Neural networks for learning set representations
K Skianis, G Nikolentzos, S Limnios, M Vazirgiannis
International conference on artificial intelligence and statistics, 1410-1420, 2020
152020
Regularizing Text Categorization with Clusters of Words
K Skianis, F Rousseau, M Vazirgiannis
EMNLP 2016, 1827-1837, 2016
112016
Word embeddings from large-scale greek web content
S Outsios, K Skianis, P Meladianos, C Xypolopoulos, M Vazirgiannis
arXiv preprint arXiv:1810.06694, 2018
82018
Evaluation of greek word embeddings
S Outsios, C Karatsalos, K Skianis, M Vazirgiannis
arXiv preprint arXiv:1904.04032, 2019
62019
Orthogonal matching pursuit for text classification
K Skianis, N Tziortziotis, M Vazirgiannis
arXiv preprint arXiv:1807.04715, 2018
32018
Scientometrics for success and influence in the microsoft academic graph
G Panagopoulos, C Xypolopoulos, K Skianis, C Giatsidis, J Tang, ...
International Conference on Complex Networks and Their Applications, 1007-1017, 2019
22019
Boosting Tricks for Word Mover’s Distance
K Skianis, FD Malliaros, N Tziortziotis, M Vazirgiannis
International Conference on Artificial Neural Networks, 761-772, 2020
12020
SPREADVIZ: Analytics and Visualization of Spreading Processes in Social Networks
K Skianis, MEG Rossi, FD Malliaros, M Vazirgiannis
ICDM 2016, 2016
12016
Evaluation of Machine Translation Methods applied to Medical Terminologies
K Skianis, Y Briand, F Desgrippes
Proceedings of the 11th International Workshop on Health Text Mining and …, 2020
2020
Novel Representations, Regularization & Distances for Text Classification
K Skianis
École Polytechnique, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15