Παρακολούθηση
Giota Touloumi
Giota Touloumi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Remdesivir for the treatment of Covid-19
JH Beigel, KM Tomashek, LE Dodd, AK Mehta, BS Zingman, AC Kalil, ...
New England Journal of Medicine 383 (19), 1813-1826, 2020
55762020
Initiation of antiretroviral therapy in early asymptomatic HIV infection
NJD INSIGHT START Study Group, Lundergren JD, Babiker AG, Gordin F, Emery S ...
N Engl J Med 27, 795-807, 2015
30122015
Remdesivir for the Treatment of Covid-19 - Preliminary Report
JH Beigel, KM Tomashek, LED 1, AK Mehta, BS Zingman, AC Kalil, ...
N Engl J Med, 2020
24852020
Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 …
B Zhou, RM Carrillo-Larco, G Danaei, LM Riley, CJ Paciorek, GA Stevens, ...
The Lancet 398 (10304), 957-980, 2021
14712021
Confounding and effect modification in the short-term effects of ambient particles on total mortality: results from 29 European cities within the APHEA2 project
K Katsouyanni, G Touloumi, E Samoli, A Gryparis, A Le Tertre, ...
Epidemiology, 521-531, 2001
14292001
Short term effects of ambient sulphur dioxide and particulate matter on mortality in 12 European cities: results from time series data from the APHEA project
AHR 17. Katsouyanni K, Touloumi G, Spix C, Schwartz J, Balducci F, Medina S ...
BMJ 314, 1658-1663, 1997
12811997
Acute effects of particulate air pollution on respiratory admissions: results from APHEA 2 project
RW Atkinson, H Ross Anderson, J Sunyer, JON Ayres, M Baccini, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 164 (10), 1860-1866, 2001
10302001
Changes in the risk of death after HIV seroconversion compared with mortality in the general population
PK Bhaskaran K, Hamouda O, Sannes M, Boufassa F, Johnson AM, Lambert PC
JAMA 300 (1), 51-59, 2008
6622008
Acute effects of ozone on mortality from the “air pollution and health: a European approach” project
A Gryparis, B Forsberg, K Katsouyanni, A Analitis, G Touloumi, J Schwartz, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 170 (10), 1080-1087, 2004
6362004
Air pollution and daily admissions for chronic obstructive pulmonary disease in 6 European cities: results from the APHEA project
KK 18. Anderson HR, Spix C, Medina S, Schouten J, Castellsague J, Rossi G ...
Eur Respir J 10, 1064-1071, 1997
6141997
Methodological issues in studies of air pollution and daily counts of deaths or hospital admissions.
J Schwartz, C Spix, G Touloumi, L Bacharova, T Barumamdzadeh, ...
Journal of Epidemiology & Community Health 50 (Suppl 1), S3-11, 1996
6011996
Major clinical outcomes in antiretroviral therapy (ART)-naive participants and in those not receiving ART at baseline in the SMART study.
WR Strategies for Management of Antiretroviral Therapy (SMART) Study Group ...
J Infect Dis 197 (8), 1133-1144, 2008
5672008
Determinants of survival following HIV-1 seroconversion after the introduction of HAART.
C collaboration
Lancet 362, 1267-1274, 2003
5272003
Acute effects of ambient particulate matter on mortality in Europe and North America: results from the APHENA study
E Samoli, R Peng, T Ramsay, M Pipikou, G Touloumi, F Dominici, ...
Environmental health perspectives 116 (11), 1480-1486, 2008
5232008
Short term effects of air pollution on health: a European approach using epidemiologic time series data: the APHEA protocol.
K Katsouyanni, J Schwartz, C Spix, G Touloumi, D Zmirou, A Zanobetti, ...
Journal of Epidemiology & Community Health 50 (Suppl 1), S12-S18, 1996
5091996
Urban air pollution and emergency admission for asthma in four European cities: The APHEA project
KK 20. Sunyer J, Spix C, Quenel P, Ponce de Leon A, Ponka A, Barumandzadeh T ...
Thorax 52, 760-765, 1997
4881997
Short-term effects of ambient particles on cardiovascular and respiratory mortality
PJ 63. Analitis A, Katsouyanni K, Dimakopoulou K, Samoli E, Nikoloulopoulos ...
Epidemiology 17 (2), 220-233, 2006
472*2006
Effect of transmitted drug resistance on virological and immunological response to initial combination antiretroviral therapy for HIV (EuroCoord-CHAIN joint project): a …
ECC study group
Lancet Infect Dis 11 (5), 363-371, 2011
4602011
Estimating the exposure–response relationships between particulate matter and mortality within the APHEA multicity project
E Samoli, A Analitis, G Touloumi, J Schwartz, HR Anderson, J Sunyer, ...
Environmental health perspectives 113 (1), 88-95, 2005
4022005
Evidence for interaction between air pollution and high temperature in the causation of excess mortality
K Katsouyanni, A Pantazopoulou, G Touloumi, I Tselepidaki, K Moustris, ...
Archives of Environmental Health: An International Journal 48 (4), 235-242, 1993
3921993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20