Παρακολούθηση
Junghwan "John" Rhee
Junghwan "John" Rhee
Associate Professor, University of Central Oklahoma
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uco.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Autonomic live adaptation of virtual computational environments in a multi-domain infrastructure
P Ruth, J Rhee, D Xu, R Kennell, S Goasguen
2006 IEEE International Conference on Autonomic Computing, 5-14, 2006
2612006
Dksm: Subverting virtual machine introspection for fun and profit
S Bahram, X Jiang, Z Wang, M Grace, J Li, D Srinivasan, J Rhee, D Xu
2010 29th IEEE symposium on reliable distributed systems, 82-91, 2010
2342010
Towards a Timely Causality Analysis for Enterprise Security.
Y Liu, M Zhang, D Li, K Jee, Z Li, Z Wu, J Rhee, P Mittal
NDSS, 2018
1862018
Mondrix: Memory isolation for Linux using Mondriaan memory protection
E Witchel, J Rhee, K Asanović
Proceedings of the twentieth ACM symposium on Operating systems principles …, 2005
1752005
You Are What You Do: Hunting Stealthy Malware via Data Provenance Analysis.
Q Wang, WU Hassan, D Li, K Jee, X Yu, K Zou, J Rhee, Z Chen, W Cheng, ...
NDSS, 2020
1732020
High fidelity data reduction for big data security dependency analyses
Z Xu, Z Wu, Z Li, K Jee, J Rhee, X Xiao, F Xu, H Wang, G Jiang
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC conference on computer and communications …, 2016
1732016
SigGraph: Brute Force Scanning of Kernel Data Structure Instances Using Graph-based Signatures.
Z Lin, J Rhee, X Zhang, D Xu, X Jiang
Ndss, 2011
1592011
Defeating dynamic data kernel rootkit attacks via vmm-based guest-transparent monitoring
J Rhee, R Riley, D Xu, X Jiang
2009 international conference on availability, reliability and security, 74-81, 2009
1242009
Accurate, low cost and instrumentation-free security audit logging for windows
S Ma, KH Lee, CH Kim, J Rhee, X Zhang, D Xu
Proceedings of the 31st Annual Computer Security Applications Conference …, 2015
972015
Hybrid network management
N Arora, H Zhang, C Lumezanu, J Rhee, G Jiang, H Lu
US Patent 9,450,823, 2016
952016
Perfscope: Practical online server performance bug inference in production cloud computing infrastructures
DJ Dean, H Nguyen, X Gu, H Zhang, J Rhee, N Arora, G Jiang
Proceedings of the ACM Symposium on Cloud Computing, 1-13, 2014
952014
Nodemerge: Template based efficient data reduction for big-data causality analysis
Y Tang, D Li, Z Li, M Zhang, K Jee, X Xiao, Z Wu, J Rhee, F Xu, Q Li
Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2018
902018
{RVFuzzer}: Finding input validation bugs in robotic vehicles through {Control-Guided} testing
T Kim, CH Kim, J Rhee, F Fei, Z Tu, G Walkup, X Zhang, X Deng, D Xu
28th USENIX Security Symposium (USENIX Security 19), 425-442, 2019
822019
Traceback: First fault diagnosis by reconstruction of distributed control flow
A Ayers, R Schooler, C Metcalf, A Agarwal, J Rhee, E Witchel
Proceedings of the 2005 ACM SIGPLAN conference on Programming language …, 2005
822005
System and method for transforming legacy desktop environments to a virtualized desktop model
KA Beaty, R Bhowmik, A Kochut, J Rhee, HH Shaikh
US Patent 8,490,087, 2013
802013
Kernel malware analysis with un-tampered and temporal views of dynamic kernel memory
J Rhee, R Riley, D Xu, X Jiang
Recent Advances in Intrusion Detection: 13th International Symposium, RAID …, 2010
762010
Hybnet: Network manager for a hybrid network infrastructure
H Lu, N Arora, H Zhang, C Lumezanu, J Rhee, G Jiang
Proceedings of the Industrial Track of the 13th ACM/IFIP/USENIX …, 2013
662013
Enabling layer 2 pathlet tracing through context encoding in software-defined networking
H Zhang, C Lumezanu, J Rhee, N Arora, Q Xu, G Jiang
Proceedings of the third workshop on Hot topics in software defined …, 2014
472014
Dimsum: Discovering semantic data of interest from un-mappable memory with confidence
Z Lin, J Rhee, C Wu, X Zhang, D Xu
Proc. NDSS, 2012
412012
{SIGL}: Securing software installations through deep graph learning
X Han, X Yu, T Pasquier, D Li, J Rhee, J Mickens, M Seltzer, H Chen
30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 21), 2345-2362, 2021
402021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20