Παρακολούθηση
Spiros Antonatos
Spiros Antonatos
IBM Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ie.ibm.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gnort: High performance network intrusion detection using graphics processors
G Vasiliadis, S Antonatos, M Polychronakis, EP Markatos, S Ioannidis
Recent Advances in Intrusion Detection: 11th International Symposium, RAID …, 2008
4702008
Defending against hitlist worms using network address space randomization
S Antonatos, P Akritidis, EP Markatos, KG Anagnostakis
Proceedings of the 2005 ACM workshop on Rapid malcode, 30-40, 2005
3532005
Generating realistic workloads for network intrusion detection systems
S Antonatos, KG Anagnostakis, EP Markatos
Proceedings of the 4th International Workshop on Software and Performance …, 2004
2662004
Regular expression matching on graphics hardware for intrusion detection
G Vasiliadis, M Polychronakis, S Antonatos, EP Markatos, S Ioannidis
Recent Advances in Intrusion Detection: 12th International Symposium, RAID …, 2009
1952009
E 2 xB: A Domain-Specific String Matching Algorithm for Intrusion Detection
KG Anagnostakis, S Antonatos, EP Markatos, M Polychronakis
Security and Privacy in the Age of Uncertainty: IFIP TC11 18 th …, 2003
1282003
Exclusion-based signature matching for intrusion detection
EP Markatos, S Antonatos, M Polychronakis, KG Anagnostakis
Proceedings of the IASTED International Conference on Communications and …, 2002
1242002
Antisocial networks: Turning a social network into a botnet
E Athanasopoulos, A Makridakis, S Antonatos, D Antoniades, S Ioannidis, ...
International Conference on Information Security, 146-160, 2008
1162008
A generic anonymization framework for network traffic
D Koukis, S Antonatos, D Antoniades, EP Markatos, P Trimintzios
2006 IEEE International Conference on Communications 5, 2302-2309, 2006
1112006
Puppetnets: Misusing web browsers as a distributed attack infrastructure
VT Lam, S Antonatos, P Akritidis, KG Anagnostakis
Proceedings of the 13th ACM conference on Computer and communications …, 2006
912006
An active splitter architecture for intrusion detection and prevention
K Xinidis, I Charitakis, S Antonatos, KG Anagnostakis, EP Markatos
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 3 (1), 31-44, 2006
902006
Enhanced captchas: Using animation to tell humans and computers apart
E Athanasopoulos, S Antonatos
Communications and Multimedia Security: 10th IFIP TC-6 TC-11 International …, 2006
882006
Performance analysis of content matching intrusion detection systems
S Antonatos, KG Anagnostakis, EP Markatos, M Polychronakis
2004 International Symposium on Applications and the Internet. Proceedings …, 2004
842004
The bounded laplace mechanism in differential privacy
N Holohan, S Antonatos, S Braghin, P Mac Aonghusa
arXiv preprint arXiv:1808.10410, 2018
762018
Using social networks to harvest email addresses
I Polakis, G Kontaxis, S Antonatos, E Gessiou, T Petsas, EP Markatos
Proceedings of the 9th Annual ACM Workshop on Privacy in the Electronic …, 2010
732010
Oscillation resolution for mobile phone cellular tower data to enable mobility modelling
W Wu, Y Wang, JB Gomes, DT Anh, S Antonatos, M Xue, P Yang, GE Yap, ...
2014 IEEE 15th International Conference on Mobile Data Management 1, 321-328, 2014
612014
On the privacy risks of publishing anonymized IP network traces
D Koukis, S Antonatos, KG Anagnostakis
IFIP International Conference on Communications and Multimedia Security, 22-32, 2006
522006
Understanding the behavior of malicious applications in social networks
A Makridakis, E Athanasopoulos, S Antonatos, D Antoniades, S Ioannidis, ...
IEEE network 24 (5), 14-19, 2010
512010
Piranha: Fast and memory-efficient pattern matching for intrusion detection
S Antonatos, M Polychronakis, P Akritidis, KG Anagnostakis, EP Markatos
Security and Privacy in the Age of Ubiquitous Computing: IFIP TC11 20 th …, 2005
512005
Honey@ home: a new approach to large-scale threat monitoring
S Antonatos, K Anagnostakis, E Markatos
Proceedings of the 2007 ACM workshop on recurring malcode, 38-45, 2007
432007
Appmon: An application for accurate per application network traffic characterization
D Antoniades, M Polychronakis, S Antonatos, EP Markatos, S Ubik, ...
In IST Broadband Europe 2006 Conference, 2006
432006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20