Παρακολούθηση
Juan Manuel Mauricio
Juan Manuel Mauricio
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Frequency regulation contribution through variable-speed wind energy conversion systems
JM Mauricio, A Marano, A Gómez-Expósito, JLM Ramos
IEEE transactions on power systems 24 (1), 173-180, 2009
6322009
Power system stability analysis under increasing penetration of photovoltaic power plants with synchronous power controllers
D Remon, AM Cantarellas, JM Mauricio, P Rodriguez
IET Renewable Power Generation 11 (6), 733-741, 2017
1562017
VSC-based MVDC railway electrification system
A Gómez-Expósito, JM Mauricio, JM Maza-Ortega
IEEE Transactions on power Delivery 29 (1), 422-431, 2013
1462013
Ancillary services market design in distribution networks: Review and identification of barriers
K Oureilidis, KN Malamaki, K Gallos, A Tsitsimelis, C Dikaiakos, ...
Energies 13 (4), 917, 2020
1212020
Flywheel energy storage model, control and location for improving stability: The Chilean case
H Silva-Saravia, H Pulgar-Painemal, JM Mauricio
IEEE Transactions on Power Systems 32 (4), 3111-3119, 2016
1042016
Fault ride-through enhancement of DFIG-based wind generation considering unbalanced and distorted conditions
AE Leon, JM Mauricio, JA Solsona
IEEE Transactions on Energy Conversion 27 (3), 775-783, 2012
812012
An adaptive nonlinear controller for DFIM-based wind energy conversion systems
JM Mauricio, AE Leon, A Gomez-Exposito, JA Solsona
IEEE Transactions on Energy Conversion 23 (4), 1025-1035, 2008
712008
Adaptive control strategy for VSC-based systems under unbalanced network conditions
AE Leon, JM Mauricio, JA Solsona, A Gomez-Exposito
IEEE Transactions on Smart Grid 1 (3), 311-319, 2010
652010
Hierarchical wide-area control of power systems including wind farms and FACTS for short-term frequency regulation
AE Leon, JM Mauricio, A Gomez-Exposito, JA Solsona
IEEE Transactions on Power Systems 27 (4), 2084-2092, 2012
642012
An improved control strategy for hybrid wind farms
AE Leon, JM Mauricio, A Gomez-Exposito, JA Solsona
IEEE Transactions on Sustainable Energy 1 (3), 131-141, 2010
602010
Software sensor-based STATCOM control under unbalanced conditions
AE Leon, JM Mauricio, JA Solsona, A Gomez-Exposito
IEEE Transactions on power delivery 24 (3), 1623-1632, 2009
592009
Grid-forming VSC control in four-wire systems with unbalanced nonlinear loads
R Lliuyacc, JM Mauricio, A Gomez-Exposito, M Savaghebi, JM Guerrero
Electric Power Systems Research 152, 249-256, 2017
502017
Subsynchronous resonance mitigation using variable‐speed wind energy conversion systems
AE Leon, JM Mauricio, JA Solsona
IET generation, transmission & distribution 7 (5), 511-525, 2013
472013
Multi-machine power system stability improvement using an observer-based nonlinear controller
AE Leon, JM Mauricio, JA Solsona
Electric Power Systems Research 89, 204-214, 2012
392012
Enhanced control strategy for MMC-based STATCOM for unbalanced load compensation
M Nieves, JM Maza, JM Mauricio, R Teodorescu, M Bongiorno, ...
2014 16th European Conference on Power Electronics and Applications, 1-10, 2014
352014
Improving small-signal stability of power systems with significant converter-interfaced generation
JM Mauricio, AE Leon
IEEE Transactions on Power Systems 35 (4), 2904-2914, 2020
342020
Ancillary services offered by distributed renewable energy sources at the distribution grid level: An attempt at proper definition and quantification
CS Demoulias, KND Malamaki, S Gkavanoudis, JM Mauricio, ...
Applied Sciences 10 (20), 7106, 2020
312020
A multi-platform lab for teaching and research in active distribution networks
JM Maza-Ortega, M Barragán-Villarejo, F de Paula García-López, ...
IEEE Transactions on Power Systems 32 (6), 4861-4870, 2017
282017
Operational benefits of multiterminal DC-links in active distribution networks
M Barragan, JM Mauricio, A Marano, M Nieves, J Churio, JM Maza-Ortega, ...
2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting, 1-6, 2012
252012
Modeling and control of an HVDC-VSC transmission system
JM Mauricio, AG Exposito
2006 IEEE/PES Transmission & Distribution Conference and Exposition: Latin …, 2006
252006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20