Παρακολούθηση
Andrea Schaerf
Andrea Schaerf
Professor of Computer Science, DPIA, University of Udine, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniud.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey of automated timetabling
A Schaerf
Artificial Intelligence Review 13 (2), 87-127, 1999
12461999
Reasoning in description logics
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, A Schaerf
Center for the Study of Language and Information, Stanford, CA. Principles …, 1997
5691997
AL-log: Integrating datalog and description logics
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, A Schaerf
Journal of Intelligent Information Systems 10 (3), 227-252, 1998
4001998
Decidable reasoning in terminological knowledge representation systems
M Buchheit, FM Donini, A Schaerf
Journal of artificial intelligence research 1, 109-138, 1993
3921993
Tabu search techniques for examination timetabling
LD Gaspero, A Schaerf
International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling …, 2000
3522000
Local search techniques for large high school timetabling problems
A Schaerf
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and …, 1999
3081999
Setting the research agenda in automated timetabling: The second international timetabling competition
B McCollum, A Schaerf, B Paechter, P McMullan, R Lewis, AJ Parkes, ...
Informs Journal on computing 22 (1), 120-130, 2010
2802010
Adaptive load balancing: A study in multi-agent learning
A Schaerf, Y Shoham, M Tennenholtz
Journal of artificial intelligence research 2, 475-500, 1994
2781994
An epistemic operator for description logics
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, W Nutt, A Schaerf
Artificial Intelligence 100 (1-2), 225-274, 1998
1921998
The second international timetabling competition (ITC-2007): Curriculum-based course timetabling (track 3)
L Di Gaspero, B McCollum, A Schaerf
Technical Report QUB/IEEE/Tech/ITC2007/CurriculumCTT/v1. 0, Queen’s …, 2007
1852007
EASYLOCAL++: an object‐oriented framework for the flexible design of local‐search algorithms
L Di Gaspero, A Schaerf
Software: Practice and Experience 33 (8), 733-765, 2003
1812003
Deduction in concept languages: From subsumption to instance checking
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, A Schaerf
Journal of logic and computation 4 (4), 423-452, 1994
1811994
Reasoning with individuals in concept languages
A Schaerf
Data & Knowledge Engineering 13 (2), 141-176, 1994
1761994
Local search techniques for constrained portfolio selection problems
A Schaerf
Computational Economics 20 (3), 177-190, 2002
1752002
Adding Epistemic Operators to Concept Languages.
FM Donini, M Lenzerini, D Nardi, A Schaerf, W Nutt
KR 92, 342-353, 1992
1401992
The first international nurse rostering competition 2010
S Haspeslagh, P De Causmaecker, A Schaerf, M Stølevik
Annals of Operations Research 218 (1), 221-236, 2014
1272014
The first international nurse rostering competition 2010
S Haspeslagh, P De Causmaecker, A Schaerf, M Stølevik
Annals of Operations Research 218 (1), 221-236, 2014
1272014
Multi-neighbourhood local search with application to course timetabling
LD Gaspero, A Schaerf
International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling …, 2002
1222002
On the complexity of the instance checking problem in concept languages with existential quantification
A Schaerf
Journal of Intelligent Information Systems 2 (3), 265-278, 1993
1211993
Local search for shift design
N Musliu, A Schaerf, W Slany
European journal of operational research 153 (1), 51-64, 2004
1182004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20