Παρακολούθηση
Louis Chevallier
Louis Chevallier
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα interdigital.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Finding beans in burgers: Deep semantic-visual embedding with localization
M Engilberge, L Chevallier, P Pérez, M Cord
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
862018
Method for navigation by computation of groups, receiver for carrying out said method and graphical interface for presenting said method
L Chevallier, J Shao, JR Vigouroux
US Patent App. 10/472,064, 2004
632004
Sodeep: a sorting deep net to learn ranking loss surrogates
M Engilberge, L Chevallier, P Pérez, M Cord
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
472019
Method for identification of tokens in video sequences
J Stauder, B Chupeau, L Oisel, L Chevallier
US Patent 7,340,096, 2008
312008
Hybrid multi-layer deep CNN/aggregator feature for image classification
P Kulkarni, J Zepeda, F Jurie, P Perez, L Chevallier
2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2015
302015
On evaluating face tracks in movies
A Ozerov, JR Vigouroux, L Chevallier, P Pérez
2013 IEEE International Conference on Image Processing, 3003-3007, 2013
292013
Process for dynamic navigation among multimedia documents and multimedia terminal for the implementation of the process
J Shao, L Chevallier, NE Tazine
US Patent App. 09/861,052, 2002
292002
SHREC'13 Track: Retrieval on Textured 3D Models.
A Cerri, S Biasotti, M Abdelrahman, J Angulo, K Berger, L Chevallier, ...
3DOR@ Eurographics, 73-80, 2013
272013
An interactive audio source separation framework based on non-negative matrix factorization
NQK Duong, A Ozerov, L Chevallier, J Sirot
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
262014
Spleap: Soft pooling of learned parts for image classification
P Kulkarni, F Jurie, J Zepeda, P Pérez, L Chevallier
European conference on computer vision, 329-345, 2016
232016
Learning the structure of deep architectures using L1 regularization
P Kulkarni, J Zepeda, F Jurie, P Pérez, L Chevallier
British Machine Vision Conference, 2015, 2015
222015
Process for displaying broadcast and recorded transmissions possessing a common characteristic and associated receiver
M Cosmao, L Chevallier, P Houeix
US Patent 7,167,632, 2007
222007
Temporal annotation-based audio source separation using weighted nonnegative matrix factorization
NQK Duong, A Ozerov, L Chevallier
2014 IEEE Fourth International Conference on Consumer Electronics Berlin …, 2014
162014
Method for reproducing audio documents with the aid of an interface comprising document groups and associated reproducing device
L Chevallier, I Grasland, JR Vigouroux, JB Henry
US Patent 7,546,242, 2009
162009
Method for navigation within a set of audio documents by means of a graphic interface and receiver for navigation by said method
L Chevallier, I Grasland, JR Vigouroux
US Patent 7,590,938, 2009
132009
Method for displaying an object in a panorama window
L Chevallier, NE Tazine
US Patent 7,106,335, 2006
132006
Photoapp: Photorealistic appearance editing of head portraits
BR Mallikarjun, A Tewari, A Dib, T Weyrich, B Bickel, HP Seidel, H Pfister, ...
ACM Transactions on Graphics 40 (4), 2021
112021
Practical face reconstruction via differentiable ray tracing
A Dib, G Bharaj, J Ahn, C Thébault, P Gosselin, M Romeo, L Chevallier
Computer Graphics Forum 40 (2), 153-164, 2021
102021
Towards high fidelity monocular face reconstruction with rich reflectance using self-supervised learning and ray tracing
A Dib, C Thébault, J Ahn, PH Gosselin, C Theobalt, L Chevallier
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
102021
Method for creating a new summary of an audiovisual document that already includes a summary and reports and a receiver that can implement said method
L Chevallier, CH Demarty, L Oisel
US Patent 8,634,708, 2014
102014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20