Παρακολούθηση
Stylianos Lozios
Stylianos Lozios
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neotectonic structure and evolution of Lefkada Island
E Lekkas, G Danamos, S Lozios
Bull. Geol. Soc. Greece 34, 157-163, 2001
282001
Liquefaction, ground fissures and coastline change during the Egio earthquake (15 June 1995; Central‐Western Greece)
E Lekkas, S Lozios, E Skourtsos, H Kranis
Terra Nova 8 (6), 648-654, 1996
271996
Surface faulting caused by the Kalamata (Greece) earthquakes (13.9. 86)
I Mariolakos, I Fountoulis, E Logos, S Lozios
Tectonophysics 163 (3-4), 197-203, 1989
251989
Vertical-axis rotations accommodated along the Mid-Cycladic lineament on Paros Island in the extensional heart of the Aegean orocline (Greece)
C Malandri, K Soukis, M Maffione, M Özkaptan, E Vassilakis, S Lozios, ...
Lithosphere 9 (1), 78-99, 2017
242017
Morphotectonic observations on the Asopos basin and the coastal zone of Oropos. Contribution to tyhe neotectonics of Northern Attica
DJ Papanikolaou, ID Mariolakos, EL Lekkas, SG Lozios
241988
Morphotectonic observations on the Asopos basin and the coastal zone of Oropos. Contribution to tyhe neotectonics of Northern Attica
DJ Papanikolaou, ID Mariolakos, EL Lekkas, SG Lozios
241988
Learning from Earthquakes
V Margaris, T Salonikios, C Karakostas, E Lekkas, G Danamos, ...
EERI Journal, 1-12, 2003
232003
THE GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE ALLOCHTHONOUS" ATHENS SCHISTS"
ΔI Παπανικολάου, ΣΓ Λόζιος, KΙ Σούκης, ΕΝ Σκούρτσος
Bulletin of the Geological Society of Greece 36 (4), 1550-1559, 2004
212004
Late Miocene detachment faulting and crustal extension in SE Attica (Greece)
S Lekkas, E Skourtsos, K Soukis, H Kranis, S Lozios, A Alexopoulos, ...
Geophysical Research Abstracts 13, EGU2011-EGU13016, 2011
192011
Tectonic structure of Mt. Hymittos
S Lekkas, S Lozios
Ann. Geol. Pays Hellen 38, 47-62, 2000
172000
Tectonic analysis of the metamorphic formations of NE Attica
S Lozios
OHD Thesis, University of Athens, 299pp (in Greek), 1993
151993
Tectonic analysis of the metamorphic formations of NE Attica
S Lozios
OHD Thesis, University of Athens, 299pp (in Greek), 1993
151993
Tectonic analysis of the metamorphic formations of NE Attica
S Lozios
OHD Thesis, University of Athens, 299pp (in Greek), 1993
151993
Egio Earthquake (15 June 1995): An episode in the neotectonic evolution of Corinthiakos Gulf
EL Lekkas, SG Lozios, EN Skourtsos, HD Kranis
Journal of Geodynamics 26 (2-4), 487-499, 1998
121998
Egio Earthquake (15 June 1995): An episode in the neotectonic evolution of Corinthiakos Gulf
EL Lekkas, SG Lozios, EN Skourtsos, HD Kranis
Journal of Geodynamics 26 (2-4), 487-499, 1998
121998
Silver-rich sulfide mineralization in the northwestern termination of the Western Cycladic Detachment System, at Agios Ioannis Kynigos, Hymittos Mt.(Attica, Greece): A …
C Stouraiti, K Soukis, P Voudouris, C Mavrogonatos, S Lozios, S Lekkas, ...
Ore Geology Reviews 111, 102992, 2019
112019
Methods to study the torsional neotectonic deformation: the case of Kalamata area (SW Pelloponesus, Greece)
I Mariolakos, I Fountoulis, E Logos, S Lozios
Proc. 4th Congr. On Regional Crustal Stability and Geological Hazards, IGCP …, 1989
111989
Stratigraphic observations at the post-alpine of the Thouria-Ano Amphia (SW Peloponnesus, Greece), and their neotectonic interpretation
Α Marcopoulou-Diacantoni, MR Mirkou, I Mariolakos, Ε Logos, S Lozios, ...
Βυll. Geol. Soc. Greece, 275-295, 1989
111989
Lateral Termination of a Cycladic‐Style Detachment System (Hymittos, Greece)
MJ Coleman, DA Schneider, B Grasemann, K Soukis, S Lozios, ...
Tectonics 39 (9), e2020TC006128, 2020
92020
New insights on subsurface geological and tectonic structure of the Athens basin (Greece), derived from urban gravity measurements
S Dilalos, JD Alexopoulos, S Lozios
Journal of Applied Geophysics 167, 73-105, 2019
92019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20