Παρακολούθηση
Hyungsub Kim
Hyungsub Kim
Purdue University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα postech.ac.kr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
PGFUZZ: Policy-Guided Fuzzing for Robotic Vehicles
H Kim, MO Ozmen, A Bianchi, ZB Celik, D Xu
Network and Distributed System Security Symposium (NDSS), 2021
342021
Identifying Cross-origin Resource Status Using Application Cache
S Lee, H Kim, J Kim
Network and Distributed System Security Symposium (NDSS), 2015
332015
Inferring browser activity and status through remote monitoring of storage usage
H Kim, S Lee, J Kim
Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC), 410-421, 2016
322016
M2MON: Building an MMIO-based Security Reference Monitor for Unmanned Vehicles
A Khan, H Kim, B Lee, D Xu, A Bianchi, DJ Tian
30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 21), 285-302, 2021
192021
Exploring and mitigating privacy threats of HTML5 geolocation API
H Kim, S Lee, J Kim
Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC), 306-315, 2014
122014
PGPATCH: Policy-guided logic bug patching for robotic vehicles
H Kim, MO Ozmen, ZB Celik, A Bianchi, D Xu
2022 IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P), 1826-1844, 2022
102022
PatchVerif: Discovering Faulty Patches in Robotic Vehicles
H Kim, MO Ozmen, ZB Celik, A Bianchi, D Xu
32nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 23), 2023
52023
Policy-based Discovery and Patching of Logic Bugs in Robotic Vehicles
H Kim, MO Ozmen, A Bianchi, ZB Celik, D Xu, R Muller, Y Man, M Li, ...
Workshop on Automotive and Autonomous Vehicle Security (AutoSec), 2022
12022
Short: Rethinking Secure Pairing in Drone Swarms
MO Ozmen, H Farrukh, H Kim, A Bianchi, ZB Celik
The Inaugural ISOC Symposium on Vehicle Security and Privacy (VehicleSec 2023), 2023
2023
Discovering Faulty Patches in Robotic Vehicle Control Software
H Kim, MO Ozmen, ZB Celik, A Bianchi, D Xu
The Inaugural ISOC Symposium on Vehicle Security and Privacy (VehicleSec 2023), 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10