Παρακολούθηση
Aikaterini-Georgia Μavroeidi
Aikaterini-Georgia Μavroeidi
Postdoc researcher, University of the Aegean
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gamification vs. privacy: Identifying and analysing the major concerns
AG Mavroeidi, A Kitsiou, C Kalloniatis, S Gritzalis
Future Internet 11 (3), 67, 2019
452019
Towards the design of usable privacy by design methodologies
A Pattakou, AG Mavroeidi, V Diamantopoulou, C Kalloniatis, S Gritzalis
2018 IEEE 5th International Workshop on Evolving Security & Privacy …, 2018
242018
The role of gamification in privacy protection and user engagement
AG Mavroeidi, A Kitsiou, C Kalloniatis
Security and Privacy From a Legal, Ethical, and Technical Perspective, 79, 2020
102020
The interrelation of game elements and privacy requirements for the design of a system: A metamodel
AG Mavroeidi, A Kitsiou, C Kalloniatis
Trust, Privacy and Security in Digital Business: 16th International …, 2019
82019
Responsible innovation at work: gamification, public engagement, and privacy by design
D Ruggiu, V Blok, C Coenen, C Kalloniatis, A Kitsiou, AG Mavroeidi, ...
Journal of Responsible Innovation 9 (3), 315-343, 2022
52022
Gamification: A Necessary Element for Designing Privacy Training Programs
AG Mavroeidi, A Kitsiou, C Kalloniatis
IntechOpen, 2021
22021
Can social gamification and privacy co-exist? Identifying the major concerns
K Vgena, AG Mavroeidi, A Kitsiou, C Kalloniatis
Proceedings of the 25th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 178-183, 2021
12021
Self-Adaptive Privacy in Cloud Computing: An overview under an interdisciplinary spectrum
A Kitsiou, M Pantelelis, AG Mavroeidi, M Sideri, S Simou, A Vgena, ...
Proceedings of the 26th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 64-69, 2022
2022
Privacy awareness through gamification
AG Mavroeidi
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής …, 2022
2022
THE ROLE OF GAMIFICATION IN CULTURAL INFORMATICS
C KALLONİATİS, S GRİTZALİS, A MAVROEİDİ, A KİTSİOU
Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 1 (2), 43-55, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10