Παρακολούθηση
Aikaterini-Georgia Μavroeidi
Aikaterini-Georgia Μavroeidi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gamification vs. privacy: Identifying and analysing the major concerns
AG Mavroeidi, A Kitsiou, C Kalloniatis, S Gritzalis
Future Internet 11 (3), 67, 2019
352019
Towards the design of usable privacy by design methodologies
A Pattakou, AG Mavroeidi, V Diamantopoulou, C Kalloniatis, S Gritzalis
2018 IEEE 5th International Workshop on Evolving Security & Privacy …, 2018
212018
The interrelation of game elements and privacy requirements for the design of a system: A metamodel
AG Mavroeidi, A Kitsiou, C Kalloniatis
International Conference on Trust and Privacy in Digital Business, 110-125, 2019
62019
The Role of Gamification in Privacy Protection and User Engagement
AG Mavroeidi, A Kitsiou, C Kalloniatis
Security and Privacy From a Legal, Ethical, and Technical Perspective, 2020
52020
Gamification: A Necessary Element for Designing Privacy Training Programs
AG Mavroeidi, A Kitsiou, C Kalloniatis
IntechOpen, 2021
22021
Can social gamification and privacy co-exist? Identifying the major concerns
K Vgena, AG Mavroeidi, A Kitsiou, C Kalloniatis
25th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 178-183, 2021
12021
Responsible innovation at work: gamification, public engagement, and privacy by design
D Ruggiu, V Blok, C Coenen, C Kalloniatis, A Kitsiou, AG Mavroeidi, ...
Journal of Responsible Innovation, 1-29, 2022
2022
THE ROLE OF GAMIFICATION IN CULTURAL INFORMATICS
C KALLONİATİS, S GRİTZALİS, A MAVROEİDİ, A KİTSİOU
Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 1 (2), 43-55, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8