Παρακολούθηση
Silvia Pellegrini
Silvia Pellegrini
Full Professor, University of Pisa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.unipi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Causative and susceptibility genes for Alzheimer’s disease: a review
A Rocchi, S Pellegrini, G Siciliano, L Murri
Brain research bulletin 61 (1), 1-24, 2003
4372003
Association between Cigarette Smoking and FHIT Gene Alterations in Lung Cancer
G Sozzi, L Sard, L De Gregorio, A Marchetti, K Musso, F Buttitta, ...
Cancer Research 57 (11), 2121-2123, 1997
2731997
p53 alterations are predictive of chemoresistance and aggressiveness in ovarian carcinomas: a molecular and immunohistochemical study
F Buttitta, A Marchetti, A Gadducci, S Pellegrini, M Morganti, V Carnicelli, ...
British journal of cancer 75 (2), 230-235, 1997
2001997
p53 Alterations in Non-Small Cell Lung Cancers Correlate with Metastatic Involvement of Hilar and Mediastinal Lymph Nodes
A Marchetti, F Buttitta, G Merlo, F Diella, S Pellegrini, S Pepe, ...
Cancer research 53 (12), 2846-2851, 1993
1971993
p21 RNA and protein expression in non-small cell lung carcinomas: evidence of p53-independent expression and association with tumoral differentiation.
A Marchetti, C Doglioni, M Barbareschi, F Buttitta, S Pellegrini, G Bertacca, ...
Oncogene 12 (6), 1319-1324, 1996
1821996
Synergistic protection of PC12 cells from β-amyloid toxicity by resveratrol and catechin
A Conte, S Pellegrini, D Tagliazucchi
Brain research bulletin 62 (1), 29-38, 2003
1652003
Mind the blind brain to understand the sighted one! Is there a supramodal cortical functional architecture?
E Ricciardi, D Bonino, S Pellegrini, P Pietrini
Neuroscience & Biobehavioral Reviews 41, 64-77, 2014
1572014
mdm2 gene alterations and mdm2 protein expression in breast carcinomas
A Marchetti, F Buttitta, S Girlando, PD Palma, S Pellegrini, P Fina, ...
The Journal of pathology 175 (1), 31-38, 1995
1541995
p53 mutations and histological type of invasive breast carcinoma
A Marchetti, F Buttitta, S Pellegrini, D Campani, F Diella, D Cecchetti, ...
Cancer research 53 (19), 4665-4669, 1993
1371993
BRONCHIOLOALVEOLAR LUNG CARCINOMAS: K‐ras MUTATIONS ARE CONSTANT EVENTS IN THE MUCINOUS SUBTYPE
A MARCHETTI, F BUTTITTA, S Pellegrini, A CHELLA, G BERTACCA, ...
The Journal of pathology 179 (3), 254-259, 1996
1291996
Randomized trial on the effects of a combined physical/cognitive training in aged MCI subjects: the Train the Brain study
L Maffei, E Picano, MG Andreassi, A Angelucci, F Baldacci, L Baroncelli, ...
Scientific Reports 7, 39471, 2017
1272017
Reduced expression of INT-6/eIF3-p48 in human tumors.
A Marchetti, F Buttitta, S Pellegrini, G Bertacca, R Callahan
International journal of oncology 18 (1), 175, 2001
1212001
Cyclin‐d1‐gene amplification and expression in breast carcinoma: Relation with clinicopathologic characteristics and with retinoblastoma gene product, p53 and p21waf1 …
M Barbareschi, P Pelosio, O Caffo, F Buttitta, S Pellegrini, R Barbazza, ...
International journal of cancer 74 (2), 171-174, 1997
971997
mdm2 gene amplification and overexpression in non-small cell lung carcinomas with accumulation of the p53 protein in the absence of p53 gene mutations.
A Marchetti, F Buttitta, S Pellegrini, G Merlo, A Chella, CA Angeletti, ...
Diagnostic molecular pathology: the American journal of surgical pathology …, 1995
841995
Alterations of P16 (MTS1) in node‐positive non‐small cell lung carcinomas
A Marchetti, F Buttitta, S Pellegrini, G Bertacca, A Chella, V Carnicelli, ...
The Journal of Pathology: A Journal of the Pathological Society of Great …, 1997
791997
Cyclin D1 and retinoblastoma susceptibility gene alterations in non‐small cell lung cancer
A Marchetti, C Doglioni, M Barbareschi, F Buttitta, S Pellegrini, P Gaeta, ...
International journal of cancer 75 (2), 187-192, 1998
781998
Expression status of candidate genes in mesothelioma tissues and cell lines
O Melaiu, E Melissari, L Mutti, E Bracci, C De Santi, C Iofrida, M Di Russo, ...
Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis 771, 6-12, 2015
772015
Genes and aggressive behavior: epigenetic mechanisms underlying individual susceptibility to aversive environments
S Palumbo, V Mariotti, C Iofrida, S Pellegrini
Frontiers in behavioral neuroscience 12, 117, 2018
762018
Molecular genetics and antisocial behavior: where do we stand?
C Iofrida, S Palumbo, S Pellegrini
Experimental Biology and Medicine 239 (11), 1514-1523, 2014
762014
Genetic analysis of lung tumours of non-smoking subjects: p53 gene mutations are constantly associated with loss of heterozygosity in the FHIT locus
A Marchetti, S Pellegrini, G Sozzi, G Bertacca, P Gaeta, F Buttitta, ...
British journal of cancer 78 (1), 73-78, 1998
711998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20