Παρακολούθηση
David D Huff
David D Huff
NOAA NW Fisheries Science Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα noaa.gov
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Climate vulnerability assessment for Pacific salmon and steelhead in the California Current Large Marine Ecosystem
LG Crozier, MM McClure, T Beechie, SJ Bograd, DA Boughton, M Carr, ...
PloS one 14 (7), e0217711, 2019
2422019
Mixed‐source reintroductions lead to outbreeding depression in second‐generation descendents of a native North American fish
DD HUFF, LM MILLER, CJ CHIZINSKI, B VONDRACEK
Molecular Ecology 20 (20), 4246-4258, 2011
1122011
Using field data to estimate the realized thermal niche of aquatic vertebrates
DD Huff, SL Hubler, AN Borisenko
North American Journal of Fisheries Management 25 (1), 346-360, 2005
1122005
Environmental conditions and prey-switching by a seabird predator impact juvenile salmon survival
BK Wells, JA Santora, MJ Henderson, P Warzybok, J Jahncke, ...
Journal of Marine Systems 174, 54-63, 2017
902017
Selecting discriminant function models for predicting the expected richness of aquatic macroinvertebrates
JV Sickle, DD Huff, CP Hawkins
Freshwater Biology 51 (2), 359-372, 2006
902006
Past and estimated future impact of invasive alien mammals on insular threatened vertebrate populations
EE McCreless, DD Huff, DA Croll, BR Tershy, DR Spatz, ND Holmes, ...
Nature Communications 7 (1), 12488, 2016
882016
Environmental constraints on spawning depth of yellow perch: the roles of low temperature and high solar ultraviolet radiation
DD Huff, G Grad, CE Williamson
Transactions of the American Fisheries Society 133 (3), 718-726, 2004
752004
Calibration and evaluation of five indicators of benthic community condition in two California bay and estuary habitats
JA Ranasinghe, SB Weisberg, RW Smith, DE Montagne, B Thompson, ...
Marine pollution bulletin 59 (1-3), 5-13, 2009
652009
Green Sturgeon Physical Habitat Use in the Coastal Pacific Ocean
DD Huff, ST Lindley, PS Rankin, EA Mora
PloS One 6 (9), e25156, 2011
532011
Marine ecosystem perspectives on Chinook salmon recruitment: a synthesis of empirical and modeling studies from a California upwelling system
BK Wells, JA Santora, ID Schroeder, N Mantua, WJ Sydeman, DD Huff, ...
Marine Ecology Progress Series 552, 271-284, 2016
522016
Green sturgeon distribution in the pacific ocean estimated from modeled oceanographic features and migration behavior
DD Huff, ST Lindley, BK Wells, F Chai
PLoS One 7 (9), e45852, 2012
442012
A spatially distinct history of the development of California groundfish fisheries
RR Miller, JC Field, JA Santora, ID Schroeder, DD Huff, M Key, ...
PLoS One 9 (6), e99758, 2014
382014
Patterns of ancestry and genetic diversity in reintroduced populations of the slimy sculpin: implications for conservation
DD Huff, LM Miller, B Vondracek
Conservation Genetics 11 (6), 1-13, 2010
372010
Non-native fish predator density and molecular-based diet estimates suggest differing impacts of predator species on juvenile salmon in the San Joaquin River, California
CJ Michel, JM Smith, NJ Demetras, DD Huff, SA Hayes
San Francisco Estuary and Watershed Science 16 (4), 2018
362018
The Biological Sediment Tolerance Index: Assessing fine sediments conditions in Oregon streams using macroinvertebrates
S Hubler, DD Huff, P Edwards, Y Pan
Ecological Indicators 67, 132-145, 2016
362016
Implications of community concordance for assessing stream integrity at three nested spatial scales in Minnesota, USA
CL Dolph, DD Huff, CJ Chizinski, B Vondracek
Freshwater Biology 56 (8), 1652-1669, 2011
362011
Environmental conditions impacting juvenile Chinook salmon growth off central California: An ecosystem model analysis
J Fiechter, DD Huff, BT Martin, DW Jackson, CA Edwards, KA Rose, ...
Geophysical Research Letters 42 (8), 2910-2917, 2015
322015
Relationships between Chinook salmon swimming performance and water quality in the San Joaquin River, California
B Lehman, DD Huff, SA Hayes, ST Lindley
Transactions of the American Fisheries Society 146 (2), 349-358, 2017
312017
Changes in adult Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha) survival within the lower Columbia River amid increasing pinniped abundance
AM Wargo Rub, NA Som, MJ Henderson, BP Sandford, DM Van Doornik, ...
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 76 (10), 1862-1873, 2019
302019
Fish predation on a landscape scale
CJ Michel, MJ Henderson, CM Loomis, JM Smith, NJ Demetras, ...
Ecosphere 11 (6), e03168, 2020
282020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20