Παρακολούθηση
Charalambos Anastassiou
Charalambos Anastassiou
Research Fellow, University of Cyprus, Researcher Princeton University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucy.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Energy-exchange interactions between colliding vector solitons
C Anastassiou, M Segev, K Steiglitz, JA Giordmaine, M Mitchell, M Shih, ...
Physical review letters 83 (12), 2332, 1999
1501999
Photonic crystal fibers and medical systems including photonic crystal fibers
B Temelkuran, C Anastassiou, D Torres, G Shapira, M Shurgalin, ...
US Patent 7,331,954, 2008
1122008
Observation of two-dimensional multimode solitons
T Carmon, C Anastassiou, S Lan, D Kip, ZH Musslimani, M Segev, ...
Optics letters 25 (15), 1113-1115, 2000
902000
Photonic crystal fibers and medical systems including photonic crystal fibers
B Temelkuran, C Anastassiou, D Torres, G Shapira, M Shurgalin, ...
US Patent 7,167,622, 2007
872007
Eliminating the transverse instabilities of Kerr solitons
C Anastassiou, M Soljačić, M Segev, ED Eugenieva, DN Christodoulides, ...
Physical review letters 85 (23), 4888, 2000
862000
Second-harmonic generation in waveguides induced by photorefractive spatial solitons
S Lan, M Shih, G Mizell, JA Giordmaine, Z Chen, C Anastassiou, J Martin, ...
Optics letters 24 (16), 1145-1147, 1999
861999
Optically induced photovoltaic self-defocusing-to-self-focusing transition
C Anastassiou, M Shih, M Mitchell, Z Chen, M Segev
Optics letters 23 (12), 924-926, 1998
771998
Information transfer via cascaded collisions of vector solitons
C Anastassiou, JW Fleischer, T Carmon, M Segev, K Steiglitz
Optics Letters 26 (19), 1498-1500, 2001
762001
Photonic crystal fibers and medical systems including photonic crystal fibers
B Temelkuran, C Anastassiou, D Torres, G Shapira, M Shurgalin, ...
US Patent 7,349,589, 2008
722008
Photonic crystal fibers and medical systems including photonic crystal fibers
B Temelkuran, C Anastassiou, D Torres, G Shapira, M Shurgalin, ...
US Patent 7,991,258, 2011
592011
Use of the Photonic Band Gap Fiber Assembly CO2 Laser System in Head and Neck Surgical Oncology
FC Holsinger, CN Prichard, G Shapira, O Weisberg, DS Torres, ...
The Laryngoscope 116 (7), 1288-1290, 2006
462006
A New Modality for Minimally Invasive CO2 Laser Surgery: Flexible Hollow-Core Photonic Bandgap Fibers
M Shurgalin, C Anastassiou
Biomedical Instrumentation & Technology 42 (4), 318-325, 2008
452008
Numerical simulation of capillary helium and helium− oxygen atmospheric pressure plasma jets: propagation dynamics and interaction with dielectric
C Lazarou, C Anastassiou, I Topala, AS Chiper, I Mihaila, V Pohoata, ...
Plasma Sources Science and Technology 27 (10), 105007, 2018
442018
Quantitative characterization of higher-order mode converters in weakly multimoded fibers
M Skorobogatiy, C Anastassiou, SG Johnson, O Weisberg, TD Engeness, ...
Optics express 11 (22), 2838-2847, 2003
412003
Photonic crystal fibers and medical systems including photonic crystal fibers
B Temelkuran, C Anastassiou, D Torres, G Shapira, M Shurgalin, ...
US Patent App. 11/584,167, 2007
382007
Self-trapping of bright rings
C Anastassiou, C Pigier, M Segev, D Kip, ED Eugenieva, ...
Optics letters 26 (12), 911-913, 2001
38*2001
Devices and methods for laser surgery
C Anastassiou, V Fuflyigin, M Graham, N Josephy, TL Le, AS Malhi, ...
US Patent 10,492,876, 2019
332019
Photonic crystal fibers and systems using photonic crystal fibers
O Weisberg, G Dellemann, U Kolodny, D Torres, C Anastassiou, S Jacobs, ...
US Patent App. 11/449,947, 2007
322007
Transmission of images through highly nonlinear media by gradient-index lenses formed by incoherent solitons
D Kip, C Anastassiou, E Eugenieva, D Christodoulides, M Segev
Optics letters 26 (8), 524-526, 2001
302001
OmniGuide photonic bandgap fibers for flexible delivery of CO2 laser energy for laryngeal and airway surgery
D Torres, O Weisberg, G Shapira, C Anastassiou, B Temelkuran, ...
Photonic Therapeutics and Diagnostics 5686, 310-321, 2005
292005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20