Παρακολούθηση
Kellie Pendoley
Kellie Pendoley
Principle Scientist, Pendoley Environmental
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα penv.com.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global analysis of satellite tracking data shows that adult green turtles are significantly aggregated in Marine Protected Areas
R Scott, DJ Hodgson, MJ Witt, MS Coyne, W Adnyana, JM Blumenthal, ...
Global Ecology and Biogeography 21 (11), 1053-1061, 2012
1252012
Protected species use of a coastal marine migratory corridor connecting marine protected areas
KL Pendoley, G Schofield, PA Whittock, D Ierodiaconou, GC Hays
Marine biology 161, 1455-1466, 2014
1192014
The potential of unmanned aerial systems for sea turtle research and conservation: a review and future directions
AF Rees, L Avens, K Ballorain, E Bevan, AC Broderick, RR Carthy, ...
Endangered Species Research 35, 81-100, 2018
1092018
Artificial light on water attracts turtle hatchlings during their near shore transit
M Thums, SD Whiting, J Reisser, KL Pendoley, CB Pattiaratchi, M Proietti, ...
Royal Society open science 3 (5), 160142, 2016
932016
On the front line: integrated habitat mapping for olive ridley sea turtles in the southeast A tlantic
SK Pikesley, SM Maxwell, K Pendoley, DP Costa, MS Coyne, A Formia, ...
Diversity and Distributions 19 (12), 1518-1530, 2013
642013
Impacts of artificial light at night in marine ecosystems—A review
LFB Marangoni, T Davies, T Smyth, A Rodríguez, M Hamann, C Duarte, ...
Global Change Biology 28 (18), 5346-5367, 2022
602022
Tracking sea turtle hatchlings—a pilot study using acoustic telemetry
M Thums, SD Whiting, JW Reisser, KL Pendoley, CB Pattiaratchi, ...
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 440, 156-163, 2013
542013
Hydrocarbons in Rowley Shelf (western Australia) oysters and sediments
K Pendoley
Marine Pollution Bulletin 24 (4), 210-215, 1992
531992
Influence of industrial light pollution on the sea-finding behaviour of flatback turtle hatchlings
RL Kamrowski, C Limpus, K Pendoley, M Hamann
Wildlife Research 41 (5), 421-434, 2015
522015
Sea turtles and the environmental management of industrial activities in north west Western Australia
KL Pendoley
Murdoch University, 2005
482005
Reproductive biology of the flatback turtle Natator depressus in Western Australia
KL Pendoley, CD Bell, R McCracken, KR Ball, J Sherborne, JE Oates, ...
Endangered Species Research 23 (2), 115-123, 2014
472014
Artificial light disrupts the nearshore dispersal of neonate flatback turtles Natator depressus
P Wilson, M Thums, C Pattiaratchi, M Meekan, K Pendoley, R Fisher, ...
Marine Ecology Progress Series 600, 179-192, 2018
392018
Inter-nesting distribution of flatback turtles Natator depressus and industrial development in Western Australia
PA Whittock, KL Pendoley, M Hamann
Endangered Species Research 26 (1), 25-38, 2014
362014
Browsing of mangroves by green turtles in Western Australia
K Pendoley, J Fitzpatrick
Marine Turtle Newsletter 84 (10), 1999
331999
Phylogeography, genetic stocks, and conservation implications for an Australian endemic marine turtle
NN FitzSimmons, SD Pittard, N McIntyre, MP Jensen, M Guinea, ...
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 30 (3), 440-460, 2020
322020
High predation of marine turtle hatchlings near a coastal jetty
P Wilson, M Thums, C Pattiaratchi, S Whiting, K Pendoley, LC Ferreira, ...
Biological Conservation 236, 571-579, 2019
252019
Sea-finding in marine turtle hatchlings: What is an appropriate exclusion zone to limit disruptive impacts of industrial light at night?
K Pendoley, RL Kamrowski
Journal for Nature Conservation 30, 1-11, 2016
232016
Multiple satellite tracking datasets inform green turtle conservation at a regional scale
LC Ferreira, M Thums, S Fossette, P Wilson, T Shimada, AD Tucker, ...
Diversity and Distributions 27 (2), 249-266, 2021
202021
Influence of horizon elevation on the sea-finding behaviour of hatchling flatback turtles exposed to artificial light glow
K Pendoley, RL Kamrowski
Marine Ecology Progress Series 529, 279-288, 2015
202015
Flexible foraging: Post-nesting flatback turtles on the Australian continental shelf
PA Whittock, KL Pendoley, M Hamann
Journal of experimental marine biology and ecology 477, 112-119, 2016
192016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20