Παρακολούθηση
Trakada Georgia
Trakada Georgia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Marked decrease in sleepiness in patients with sleep apnea by etanercept, a tumor necrosis factor-α antagonist
AN Vgontzas, E Zoumakis, HM Lin, EO Bixler, G Trakada, GP Chrousos
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 89 (9), 4409-4413, 2004
4412004
IL-6 and its circadian secretion in humans
AN Vgontzas, EO Bixler, HM Lin, P Prolo, G Trakada, GP Chrousos
Neuroimmunomodulation 12 (3), 131-140, 2005
3992005
Epidemiology of interstitial lung diseases in Greece
A Karakatsani, D Papakosta, A Rapti, KM Antoniou, M Dimadi, ...
Respiratory medicine 103 (8), 1122-1129, 2009
2972009
Plasma interleukin 6 levels are elevated in polycystic ovary syndrome independently of obesity or sleep apnea
AN Vgontzas, G Trakada, EO Bixler, HM Lin, S Pejovic, E Zoumakis, ...
Metabolism 55 (8), 1076-1082, 2006
1472006
Pneumothorax as a complication of central venous catheter insertion
N Tsotsolis, K Tsirgogianni, I Kioumis, G Pitsiou, S Baka, A Papaiwannou, ...
Annals of translational medicine 3 (3), 2015
1132015
Pacemaker insertion
M Kotsakou, I Kioumis, G Lazaridis, G Pitsiou, S Lampaki, A Papaiwannou, ...
Annals of translational medicine 3 (3), 2015
1002015
Sleep apnoea management in Europe during the COVID-19 pandemic: data from the European Sleep Apnoea Database (ESADA)
L Grote, WT McNicholas, J Hedner
European Respiratory Journal 55 (6), 2020
992020
HbA1c is associated with severity of obstructive sleep apnea hypopnea syndrome in nondiabetic men
N Papanas, P Steiropoulos, E Nena, A Tzouvelekis, E Maltezos, ...
Vascular health and risk management, 751-756, 2009
932009
Sleep apnea and its association with the stress system, inflammation, insulin resistance and visceral obesity
G Trakada, GP Chrousos, S Pejovic, AN Vgontzas
Sleep medicine clinics 2 (2), 251-261, 2007
842007
Chest drainage systems in use
C Zisis, K Tsirgogianni, G Lazaridis, S Lampaki, S Baka, I Mpoukovinas, ...
Annals of Translational Medicine 3 (3), 2015
762015
Endothelin-1 levels in the pathophysiology of chronic obstructive pulmonary disease and bronchial asthma
K Spiropoulos, G Trakada, E Nikolaou, E Prodromakis, G Efremidis, ...
Respiratory medicine 97 (8), 983-989, 2003
732003
Mycophenolate versus cyclophosphamide for progressive interstitial lung disease associated with systemic sclerosis: a 2-year case control study
ST Panopoulos, VK Bournia, G Trakada, I Giavri, C Kostopoulos, ...
Lung 191, 483-489, 2013
712013
Effect of CPAP treatment on endothelial function and plasma CRP levels in patients with sleep apnea
A Panoutsopoulos, A Kallianos, K Kostopoulos, C Seretis, E Koufogiorga, ...
Medical science monitor: international medical journal of experimental and …, 2012
562012
Heimlich valve and pneumothorax
A Gogakos, N Barbetakis, G Lazaridis, A Papaiwannou, A Karavergou, ...
Annals of translational medicine 3 (4), 2015
552015
Sleep during “lockdown” in the COVID-19 pandemic
A Trakada, PT Nikolaidis, MS Andrade, PJ Puccinelli, NT Economou, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (23), 9094, 2020
542020
Sleepiness, fatigue, anxiety and depression in chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea–overlap–syndrome, before and after continuous positive airways …
NT Economou, I Ilias, L Velentza, Y Papachatzakis, P Zarogoulidis, ...
PloS one 13 (6), e0197342, 2018
542018
Glucose and arterial blood pressure variability in obstructive sleep apnea syndrome
A Kallianos, G Trakada, T Papaioannou, I Nikolopouloss, A Mitrakou, ...
Eur Rev Med Pharmacol Sci 17 (14), 1932-1937, 2013
512013
Endothelin-1 levels in interstitial lung disease patients during sleep
G Trakada, E Nikolaou, A Pouli, M Tsiamita, K Spiropoulos
Sleep and Breathing 7 (03), 111-118, 2003
502003
Prevalence and clinical characteristics of obesity hypoventilation syndrome among individuals reporting sleep-related breathing symptoms in northern Greece
GP Trakada, P Steiropoulos, E Nena, TC Constandinidis, D Bouros
Sleep and Breathing 14, 381-386, 2010
472010
Hematologic and biochemical laboratory parameters before and after a marathon race
K Spiropoulos, G Trakada
Lung 181, 89-95, 2003
472003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20