Παρακολούθηση
Sotiris Kotsiantis
Sotiris Kotsiantis
Associate Professor, Department of Mathematics, University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Supervised machine learning: a review of classification techniques.
SB Kotsiantis
Informatica (03505596) 31 (3), 2007
75032007
Explainable AI: A Review of Machine Learning Interpretability Methods
P Linardatos, V Papastefanopoulos, S Kotsiantis
Entropy 23 (1), 18, 2021
17632021
Machine learning: a review of classification and combining techniques
SB Kotsiantis, ID Zaharakis, PE Pintelas
Artificial Intelligence Review 26 (3), 159-190, 2006
16882006
Data preprocessing for supervised leaning
SB Kotsiantis, D Kanellopoulos, PE Pintelas
International Journal of Computer Science 1 (2), 111-117, 2006
14962006
Decision trees: a recent overview
SB Kotsiantis
Artificial Intelligence Review 39 (4), 261-283, 2013
14282013
Handling imbalanced datasets: A review
S Kotsiantis, D Kanellopoulos, P Pintelas
GESTS International Transactions on Computer Science and Engineering 30 (1 …, 2006
13542006
Association rules mining: A recent overview
S Kotsiantis, D Kanellopoulos
GESTS International Transactions on Computer Science and Engineering 32 (1 …, 2006
8652006
Text classification using machine learning techniques.
M Ikonomakis, S Kotsiantis, V Tampakas
WSEAS Transactions on Computers 4 (8), 966-974, 2005
7682005
Discretization techniques: A recent survey
S Kotsiantis, D Kanellopoulos
GESTS International Transactions on Computer Science and Engineering 32 (1 …, 2006
6102006
PREDICTING STUDENTS'PERFORMANCE IN DISTANCE LEARNING USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES
S Kotsiantis, C Pierrakeas, P Pintelas
Applied Artificial Intelligence 18 (5), 411-426, 2004
4032004
Preventing student dropout in distance learning using machine learning techniques
SB Kotsiantis, CJ Pierrakeas, PE Pintelas
Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems: 7th …, 2003
3732003
Recent advances in clustering: A brief survey
S Kotsiantis, P Pintelas
WSEAS Transactions on Information Science and Applications 1 (1), 73-81, 2004
3182004
Use of machine learning techniques for educational proposes: a decision support system for forecasting students’ grades
SB Kotsiantis
Artificial Intelligence Review 37, 331-344, 2012
2832012
Forecasting fraudulent financial statements using data mining
S Kotsiantis, E Koumanakos, D Tzelepis, V Tampakas
International Journal of Computational Intelligence 3 (2), 104-110, 2006
2762006
A combinational incremental ensemble of classifiers as a technique for predicting students’ performance in distance education
S Kotsiantis, K Patriarcheas, M Xenos
Knowledge-Based Systems 23 (6), 529-535, 2010
2372010
Feature selection for regression problems
M Karagiannopoulos, D Anyfantis, SB Kotsiantis, PE Pintelas
Proceedings of HERCMA’07, 2007
235*2007
Combining bagging and boosting
S Kotsiantis, P Pintelas
International Journal of Computational Intelligence 1 (4), 324-333, 2004
2072004
COVID-19: A Comparison of Time Series Methods to Forecast Percentage of Active Cases per Population
V Papastefanopoulos, P Linardatos, S Kotsiantis
Applied Sciences 10 (11), 3880, 2020
2002020
Mixture of expert agents for handling imbalanced data sets
SB Kotsiantis, PE Pintelas
Annals of Mathematics, Computing & Teleinformatics 1 (1), 46-55, 2003
1952003
Combining bagging, boosting, rotation forest and random subspace methods
S Kotsiantis
Artificial intelligence review 35, 223-240, 2011
1692011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20