Παρακολούθηση
Nikos Katsarakis
Nikos Katsarakis
Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, Hellenic Mediterranean University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Electric coupling to the magnetic resonance of split ring resonators
N Katsarakis, T Koschny, M Kafesaki, EN Economou, CM Soukoulis
Applied physics letters 84 (15), 2943-2945, 2004
5922004
Left-handed metamaterials: The fishnet structure and its variations
M Kafesaki, I Tsiapa, N Katsarakis, T Koschny, CM Soukoulis, ...
Physical Review B 75 (23), 235114, 2007
4722007
ZnO transparent thin films for gas sensor applications
M Suchea, S Christoulakis, K Moschovis, N Katsarakis, G Kiriakidis
Thin solid films 515 (2), 551-554, 2006
4282006
Magnetic response of split-ring resonators in the far-infrared frequency regime
N Katsarakis, G Konstantinidis, A Kostopoulos, RS Penciu, TF Gundogdu, ...
Optics letters 30 (11), 1348-1350, 2005
2762005
Comparative study of zinc oxide and aluminum doped zinc oxide transparent thin films grown by direct current magnetron sputtering
M Suchea, S Christoulakis, N Katsarakis, T Kitsopoulos, G Kiriakidis
Thin solid films 515 (16), 6562-6566, 2007
2722007
Zinc oxide as an ozone sensor
R Martins, E Fortunato, P Nunes, I Ferreira, A Marques, M Bender, ...
Journal of Applied Physics 96 (3), 1398-1408, 2004
2422004
Dependence of the photoreduction and oxidation behavior of indium oxide films on substrate temperature and film thickness
M Bender, N Katsarakis, E Gagaoudakis, E Hourdakis, E Douloufakis, ...
Journal of Applied Physics 90 (10), 5382-5387, 2001
1562001
The influence of deposition parameters on room temperature ozone sensing properties of InOx films
E Gagaoudakis, M Bender, E Douloufakis, N Katsarakis, E Natsakou, ...
Sensors and Actuators B: Chemical 80 (2), 155-161, 2001
1402001
Production and characterization of zinc oxide thin films for room temperature ozone sensing
M Bender, E Gagaoudakis, E Douloufakis, E Natsakou, N Katsarakis, ...
Thin Solid Films 418 (1), 45-50, 2002
1292002
pH effect on the morphology of ZnO nanostructures grown with aqueous chemical growth
D Vernardou, G Kenanakis, S Couris, E Koudoumas, E Kymakis, ...
Thin solid films 515 (24), 8764-8767, 2007
1262007
Effect of disorder on magnetic resonance band gap of split-ring resonator structures
K Aydin, K Guven, N Katsarakis, CM Soukoulis, E Ozbay
Optics Express 12 (24), 5896-5901, 2004
1202004
A Study on the Degradation of Carbamazepine and Ibuprofen by TiO2 & ZnO Photocatalysis upon UV/Visible-Light Irradiation
I Georgaki, E Vasilaki, N Katsarakis
American Journal of Analytical Chemistry 5 (08), 518, 2014
1072014
Ag-loaded TiO2/reduced graphene oxide nanocomposites for enhanced visible-light photocatalytic activity
E Vasilaki, I Georgaki, D Vernardou, M Vamvakaki, N Katsarakis
Applied Surface Science 353, 865-872, 2015
1042015
Growth of c-axis oriented ZnO nanowires from aqueous solution: the decisive role of a seed layer for controlling the wires’ diameter
G Kenanakis, D Vernardou, E Koudoumas, N Katsarakis
Journal of Crystal Growth 311 (23-24), 4799-4804, 2009
1042009
Low temperature indium oxide gas sensors
M Suchea, N Katsarakis, S Christoulakis, S Nikolopoulou, G Kiriakidis
Sensors and Actuators B: Chemical 118 (1-2), 135-141, 2006
1042006
A study of the electrochemical performance of vanadium oxide thin films grown by atmospheric pressure chemical vapour deposition
D Vernardou, P Paterakis, H Drosos, E Spanakis, IM Povey, ME Pemble, ...
Solar Energy Materials and Solar Cells 95 (10), 2842-2847, 2011
942011
Tunable Properties of Mg-Doped V2O5 Thin Films for Energy Applications: Li-Ion Batteries and Electrochromics
M Panagopoulou, D Vernardou, E Koudoumas, N Katsarakis, ...
The Journal of Physical Chemistry C 121 (1), 70-79, 2017
912017
Thickness influence on surface morphology and ozone sensing properties of nanostructured ZnO transparent thin films grown by PLD
S Christoulakis, M Suchea, E Koudoumas, M Katharakis, N Katsarakis, ...
Applied surface science 252 (15), 5351-5354, 2006
862006
Electrochemical and photocatalytic properties of WO 3 coatings grown at low temperatures
D Vernardou, H Drosos, E Spanakis, E Koudoumas, C Savvakis, ...
Journal of Materials Chemistry 21 (2), 513-517, 2011
852011
Highly sensitive layered ZnO/LiNbO3 SAW device with InOx selective layer for NO2 and H2 gas sensing
SJ Ippolito, S Kandasamy, K Kalantar-Zadeh, W Wlodarski, K Galatsis, ...
Sensors and Actuators B: Chemical 111, 207-212, 2005
852005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20