Παρακολούθηση
Daniel M. Zimmerman
Daniel M. Zimmerman
Senior Staff Research Scientist, CertiK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acm.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A hands-on look at Java mobile agents
J Kiniry, D Zimmerman
IEEE Internet Computing 1 (4), 21-30, 1997
3541997
JML reference manual
GT Leavens, E Poll, C Clifton, Y Cheon, C Ruby, D Cok, P Müller, J Kiniry, ...
Department of Computer Science, Iowa State University 226, 2008
211*2008
Infospheres distributed object system
KM Chandy, J Kiniry, A Rifkin, D Zimmerman, W Tanaka, L Weisman
US Patent 6,898,791, 2005
1092005
JMLUnit: The next generation
DM Zimmerman, R Nagmoti
International Conference on Formal Verification of Object-Oriented Software …, 2010
602010
A framework for structured distributed object computing
KM Chandy, J Kiniry, A Rifkin, D Zimmerman
Parallel Computing 24 (12-13), 1901-1922, 1998
391998
Secret ninja formal methods
JR Kiniry, DM Zimmerman
International Symposium on Formal Methods, 214-228, 2008
332008
AspectJML: Modular specification and runtime checking for crosscutting contracts
H Rebêlo, GT Leavens, M Bagherzadeh, H Rajan, R Lima, ...
Proceedings of the 13th international conference on Modularity, 157-168, 2014
302014
Event-driven architectures for distributed crisis management
KM Chandy, BE Aydemir, EM Karpilovsky, DM Zimmerman
Computer Science 256 (2003), 80, 2003
232003
Webs of archived distributed computations for asynchronous collaboration
KM Chandy, J Kiniry, A Rifkin, D Zimmerman
The Journal of Supercomputing 11, 101-118, 1997
211997
The future of voting: end-to-end verifiable internet voting-specification and feasibility study
S Dzieduszycka-Suinat, J Murray, J Kiniry, D Zimmerman, D Wagner, ...
US Vote Foundation, 30-38, 2015
202015
Automatic web services generation
E Cho, S Chung, D Zimmerman
2009 42nd Hawaii International Conference on System Sciences, 1-8, 2009
162009
Event webs for crisis management
KM Chandy, BE Aydemir, EM Karpilovsky, DM Zimmerman
Computer Science 256, 80, 2003
162003
Modularizing crosscutting contracts with AspectJML
H Rebêlo, GT Leavens, M Bagherzadeh, H Rajan, R Lima, ...
Proceedings of the companion publication of the 13th international …, 2014
152014
JML Reference Manual, May 2013
GT Leavens, E Poll, C Clifton, Y Cheon, C Ruby, D Cok, P Müller, J Kiniry, ...
Draft revision 2344, 0
14
A verification-centric software development process for Java
DM Zimmerman, JR Kiniry
Quality Software, 2009. QSIC'09. 9th International Conference on, 76-85, 2009
132009
JML reference manual (2011)
GT Leavens, E Poll, C Clifton, Y Cheon, C Ruby, D Cok, P Müller, J Kiniry, ...
Draft revision 2344, 0
12
Toward instant gradeification
DM Zimmerman, JR Kiniry, F Fairmichael
2011 24th IEEE-CS Conference on Software Engineering Education and Training …, 2011
112011
A parallel algorithm for correlating event streams
DM Zimmerman, KM Chandy
19th IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium, 10 pp., 2005
102005
II: The Infospheres Infrastructure User Guide
KM Chandy, J Kiniry, A Rifkin, D Zimmerman
Computer Science 256, 80, 1998
81998
A preliminary investigation into dynamic distributed workflow
DM Zimmerman
May 21, 1-47, 1998
71998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20