Παρακολούθηση
Sai Rajeswar
Sai Rajeswar
ServiceNow Research, Mila
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umontreal.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mutual information neural estimation
MI Belghazi, A Baratin, S Rajeshwar, S Ozair, Y Bengio, A Courville, ...
International conference on machine learning, 531-540, 2018
12682018
Mine: mutual information neural estimation
MI Belghazi, A Baratin, S Rajeswar, S Ozair, Y Bengio, A Courville, ...
arXiv preprint arXiv:1801.04062, 2018
6092018
Augmented cyclegan: Learning many-to-many mappings from unpaired data
A Almahairi, S Rajeshwar, A Sordoni, P Bachman, A Courville
International conference on machine learning, 195-204, 2018
4802018
A deep reinforcement learning chatbot
IV Serban, C Sankar, M Germain, S Zhang, Z Lin, S Subramanian, T Kim, ...
arXiv preprint arXiv:1709.02349, 2017
3422017
Adversarial generation of natural language
S Rajeswar, S Subramanian, F Dutil, C Pal, A Courville
arXiv preprint arXiv:1705.10929, 2017
1652017
Text recognition using deep BLSTM networks
A Ray, S Rajeswar, S Chaudhury
2015 eighth international conference on advances in pattern recognition …, 2015
962015
Adversarial generation of natural language
S Subramanian, S Rajeswar, F Dutil, C Pal, A Courville
Proceedings of the 2nd Workshop on Representation Learning for NLP, 241-251, 2017
732017
Towards text generation with adversarially learned neural outlines
S Subramanian, SR Mudumba, A Sordoni, A Trischler, AC Courville, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 31, 2018
602018
MINE: mutual information neural estimation
M Ishmael Belghazi, A Baratin, S Rajeswar, S Ozair, Y Bengio, A Courville, ...
arXiv e-prints, arXiv: 1801.04062, 2018
352018
Multi-label iterated learning for image classification with label ambiguity
S Rajeswar, P Rodriguez, S Singhal, D Vazquez, A Courville
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
282022
Hierarchical adversarially learned inference
MI Belghazi, S Rajeswar, O Mastropietro, N Rostamzadeh, J Mitrovic, ...
arXiv preprint arXiv:1802.01071, 2018
232018
Mine: Mutual information neural estimation. arXiv 2018
MI Belghazi, A Baratin, S Rajeswar, S Ozair, Y Bengio, A Courville, ...
arXiv preprint arXiv:1801.04062, 1801
211801
A deep reinforcement learning chatbot (short version)
IV Serban, C Sankar, M Germain, S Zhang, Z Lin, S Subramanian, T Kim, ...
arXiv preprint arXiv:1801.06700, 2018
182018
Adversarial computation of optimal transport maps
J Leygonie, J She, A Almahairi, S Rajeswar, A Courville
arXiv preprint arXiv:1906.09691, 2019
172019
Pix2shape: Towards unsupervised learning of 3d scenes from images using a view-based representation
S Rajeswar, F Mannan, F Golemo, J Parent-Lévesque, D Vazquez, ...
International Journal of Computer Vision 128, 2478-2493, 2020
15*2020
A deep reinforcement learning chatbot. arXiv 2017
IV Serban, C Sankar, M Germain, S Zhang, Z Lin, S Subramanian, T Kim, ...
arXiv preprint arXiv:1709.02349, 2023
142023
The octopus approach to the Alexa competition: A deep ensemble-based socialbot
IV Serban, C Sankar, S Zhang, Z Lin, S Subramanian, T Kim, S Chandar, ...
Alexa Prize Proceedings, 2017
122017
Choreographer: Learning and Adapting Skills in Imagination
P Mazzaglia, T Verbelen, B Dhoedt, A Lacoste, S Rajeswar
11th International Conference on Learning Representations - ICLR 2023, 2022
102022
Haptics-based Curiosity for Sparse-Reward Tasks
S Rajeswar, C Ibrahim, N Surya, F Golemo, D Vazquez, A Courville, ...
5th Annual Conference on Robot Learning, 2021
102021
A hypothesize-and-verify framework for text recognition using deep recurrent neural networks
A Ray, S Rajeswar, S Chaudhury
2015 13th International Conference on Document Analysis and Recognition …, 2015
102015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20