Παρακολούθηση
Sai Rajeswar
Sai Rajeswar
ServiceNow Research, Mila
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umontreal.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mutual information neural estimation
MI Belghazi, A Baratin, S Rajeshwar, S Ozair, Y Bengio, A Courville, ...
International conference on machine learning, 531-540, 2018
7702018
Mine: mutual information neural estimation
MI Belghazi, A Baratin, S Rajeswar, S Ozair, Y Bengio, A Courville, ...
arXiv preprint arXiv:1801.04062, 2018
4632018
Augmented cyclegan: Learning many-to-many mappings from unpaired data
A Almahairi, S Rajeshwar, A Sordoni, P Bachman, A Courville
International Conference on Machine Learning, 195-204, 2018
3862018
A deep reinforcement learning chatbot
IV Serban, C Sankar, M Germain, S Zhang, Z Lin, S Subramanian, T Kim, ...
arXiv preprint arXiv:1709.02349, 2017
2732017
Adversarial generation of natural language
S Rajeswar, S Subramanian, F Dutil, C Pal, A Courville
arXiv preprint arXiv:1705.10929, 2017
1372017
Text recognition using deep BLSTM networks
A Ray, S Rajeswar, S Chaudhury
2015 eighth international conference on advances in pattern recognition …, 2015
732015
Adversarial generation of natural language
S Subramanian, S Rajeswar, F Dutil, C Pal, A Courville
Proceedings of the 2nd Workshop on Representation Learning for NLP, 241-251, 2017
662017
Towards text generation with adversarially learned neural outlines
S Subramanian, SR Mudumba, A Sordoni, A Trischler, AC Courville, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 31, 2018
472018
Hierarchical adversarially learned inference
MI Belghazi, S Rajeswar, O Mastropietro, N Rostamzadeh, J Mitrovic, ...
arXiv preprint arXiv:1802.01071, 2018
222018
A deep reinforcement learning chatbot (short version)
IV Serban, C Sankar, M Germain, S Zhang, Z Lin, S Subramanian, T Kim, ...
arXiv preprint arXiv:1801.06700, 2018
132018
Philip, Bachman, and Aaron Courville
A Almahairi, S Rajeswar, A Sordoni
Augmented cyclegan:, Learning many-to-many mappings from unpaired data. In …, 2018
132018
Adversarial computation of optimal transport maps
J Leygonie, J She, A Almahairi, S Rajeswar, A Courville
arXiv preprint arXiv:1906.09691, 2019
122019
The octopus approach to the Alexa competition: A deep ensemble-based socialbot
IV Serban, C Sankar, S Zhang, Z Lin, S Subramanian, T Kim, S Chandar, ...
Alexa Prize Proceedings, 2017
122017
Mine: Mutual information neural estimation. arXiv 2018
MI Belghazi, A Baratin, S Rajeswar, S Ozair, Y Bengio, A Courville, ...
arXiv preprint arXiv:1801.04062, 1801
111801
A hypothesize-and-verify framework for text recognition using deep recurrent neural networks
A Ray, S Rajeswar, S Chaudhury
2015 13th International Conference on Document Analysis and Recognition …, 2015
102015
Pix2shape: Towards unsupervised learning of 3d scenes from images using a view-based representation
S Rajeswar, F Mannan, F Golemo, J Parent-Lévesque, D Vazquez, ...
International Journal of Computer Vision 128 (10), 2478-2493, 2020
9*2020
OCR for bilingual documents using language modeling
A Ray, S Rajeswar, S Chaudhury
2015 13th International Conference on Document Analysis and Recognition …, 2015
82015
Adversarial generation of natural language. arXiv 2017
S Rajeswar, S Subramanian, F Dutil, C Pal, A Courville
arXiv preprint arXiv:1705.10929, 0
7
A deep reinforcement learning chatbot. arXiv 2017
IV Serban, C Sankar, M Germain, S Zhang, Z Lin, S Subramanian, T Kim, ...
arXiv preprint arXiv:1709.02349, 0
6
Augmented cyclegan: Learning many-to-many mappings from unpaired data. arXiv 2018
A Almahairi, S Rajeswar, A Sordoni, P Bachman, AC Courville
arXiv preprint arXiv:1802.10151, 0
6
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20