Παρακολούθηση
Eva Kassi, MD, PhD, Endocrinologist, Professor of Endocrinology/Biochemistry
Eva Kassi, MD, PhD, Endocrinologist, Professor of Endocrinology/Biochemistry
National and Kapodistrian University of Athens, Medical School, Athens, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Metabolic syndrome: definitions and controversies
E Kassi, P Pervanidou, G Kaltsas, G Chrousos
BMC medicine 9, 1-13, 2011
18332011
Stress: endocrine physiology and pathophysiology
C Tsigos, I Kyrou, E Kassi, GP Chrousos
Endotext [Internet], 2020
3982020
Role of vitamin D in atherosclerosis
E Kassi, C Adamopoulos, EK Basdra, AG Papavassiliou
Circulation 128 (23), 2517-2531, 2013
3242013
Walnut extract (Juglans regia L.) and its component ellagic acid exhibit anti-inflammatory activity in human aorta endothelial cells and osteoblastic activity in the cell …
Z Papoutsi, E Kassi, I Chinou, M Halabalaki, LA Skaltsounis, ...
British journal of nutrition 99 (4), 715-722, 2008
2622008
Phenolic acid composition, antiatherogenic and anticancer potential of honeys derived from various regions in Greece
E Spilioti, M Jaakkola, T Tolonen, M Lipponen, V Virtanen, I Chinou, ...
PloS one 9 (4), e94860, 2014
2132014
Empagliflozin Attenuates Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) in High Fat Diet Fed ApoE(-/-) Mice by Activating Autophagy and Reducing ER Stress and …
N Nasiri-Ansari, C Nikolopoulou, K Papoutsi, I Kyrou, CS Mantzoros, ...
International journal of molecular sciences 22 (2), 818, 2021
1702021
Ursolic acid, a naturally occurring triterpenoid, demonstrates anticancer activity on human prostate cancer cells
E Kassi, Z Papoutsi, H Pratsinis, N Aligiannis, M Manoussakis, ...
Journal of cancer research and clinical oncology 133, 493-500, 2007
1482007
Ursolic acid triggers apoptosis and Bcl-2 downregulation in MCF-7 breast cancer cells
E Kassi, TG Sourlingas, M Spiliotaki, Z Papoutsi, H Pratsinis, N Aligiannis, ...
Cancer investigation 27 (7), 723-733, 2009
1442009
Evaluation of estrogenic/antiestrogenic activity of ellagic acid via the estrogen receptor subtypes ERα and ERβ
Z Papoutsi, E Kassi, A Tsiapara, N Fokialakis, GP Chrousos, ...
Journal of Agricultural and Food Chemistry 53 (20), 7715-7720, 2005
1292005
Estrogen receptor signaling and its relationship to cytokines in systemic lupus erythematosus
E Kassi, P Moutsatsou
BioMed Research International 2010, 2010
1272010
Canagliflozin attenuates the progression of atherosclerosis and inflammation process in APOE knockout mice
Ν Nasiri-Ansari, GK Dimitriadis, G Agrogiannis, D Perrea, ID Kostakis, ...
Cardiovascular diabetology 17, 1-12, 2018
1222018
Glucocorticoid receptor signaling in bone cells
P Moutsatsou, E Kassi, AG Papavassiliou
Trends in molecular medicine 18 (6), 348-359, 2012
1202012
Management of endocrine disease: hyperandrogenism after menopause
MC Markopoulos, E Kassi, KI Alexandraki, G Mastorakos, G Kaltsas
European journal of endocrinology 172 (2), R79-R91, 2015
1192015
Smoking is a significant determinant of low serum vitamin D in young and middle-aged healthy males
EN Kassi, S Stavropoulos, P Kokkoris, A Galanos, P Moutsatsou, C Dimas, ...
Hormones 14, 241-250, 2015
1162015
Fatty acids derived from royal jelly are modulators of estrogen receptor functions
P Moutsatsou, Z Papoutsi, E Kassi, N Heldring, C Zhao, A Tsiapara, ...
PloS one 5 (12), e15594, 2010
1102010
Vitamin D and aspects of female fertility
N Voulgaris, L Papanastasiou, G Piaditis, A Angelousi, G Kaltsas, ...
Hormones 16 (1), 5-21, 2017
1062017
Postsurgical hypoparathyroidism: a systematic review
K Kakava, S Tournis, G Papadakis, I Karelas, P Stampouloglou, E Kassi, ...
in vivo 30 (3), 171-179, 2016
1042016
Greek plant extracts exhibit selective estrogen receptor modulator (SERM)-like properties
E Kassi, Z Papoutsi, N Fokialakis, I Messari, S Mitakou, P Moutsatsou
Journal of agricultural and food chemistry 52 (23), 6956-6961, 2004
942004
Diagnosis, pathophysiology and management of hypercalcemia in malignancy: a review of the literature
N Asonitis, A Angelousi, C Zafeiris, GI Lambrou, I Dontas, E Kassi
Hormone and Metabolic Research 51 (12), 770-778, 2019
832019
Glucocorticoid receptor signaling and prostate cancer
E Kassi, P Moutsatsou
Cancer letters 302 (1), 1-10, 2011
822011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20