Παρακολούθηση
Nick Rigogiannis
Nick Rigogiannis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.duth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On harmonic injection anti-islanding techniques under the operation of multiple DER-inverters
D Voglitsis, F Valsamas, N Rigogiannis, NP Papanikolaou
IEEE Transactions on Energy Conversion 34 (1), 455-467, 2018
162018
On the injection of sub/inter-harmonic current components for active anti-islanding purposes
D Voglitsis, F Valsamas, N Rigogiannis, N Papanikolaou
Energies 11 (9), 2183, 2018
152018
Comparative study of active anti-islanding schemes compatible with MICs in the prospect of high penetration levels and weak grid conditions
F Valsamas, D Voglitsis, N Rigogiannis, N Papanikolaou, A Kyritsis
IET Generation, Transmission & Distribution 12 (20), 4589-4596, 2018
132018
Wireless power transfer for distributed energy sources exploitation in DC microgrids
D Baros, D Voglitsis, NP Papanikolaou, A Kyritsis, N Rigogiannis
IEEE Transactions on Sustainable Energy 10 (4), 2039-2049, 2018
132018
Microcontroller based implementation of peak current control method in a bidirectional buck-boost DC-DC converter
N Rigogiannis, D Voglitsis, N Papanikolaou
2018 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies …, 2018
72018
Experimental Investigation of a Digitally Current Controlled Synchronous Buck DC/DC Converter for Microgrids Applications
N Rigogiannis, D Baros, E Lempesis, S Ntoga, E Peioglou, C Pechlivanis, ...
2019 Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET), 1-5, 2019
62019
Transmitter side control of a wireless EV charger employing IoT
D Baros, N Rigogiannis, P Drougas, D Voglitsis, NP Papanikolaou
IEEE Access 8, 227834-227846, 2020
52020
Voltage transients mitigation in the dc distribution network of more/all electric aircrafts
N Rigogiannis, D Voglitsis, T Jappe, N Papanikolaou
Energies 13 (16), 4123, 2020
52020
Investigation of communication delay impact on DC microgrids with adaptive droop control
D Baros, N Rigogiannis, N Papanikolaou, M Loupis
2020 International Symposium on Industrial Electronics and Applications …, 2020
32020
Analysis, Design and Simulation of an On-Chip DC/DC/AC Conversion System for PV Applications
A Boubaris, N Rigogiannis, Z Agorastou, N Papanikolaou, S Siskos, ...
2019 Panhellenic Conference on Electronics & Telecommunications (PACET), 1-6, 2019
22019
Experimental Study of a Low-Voltage PV Cell-Level DC/AC Converter
N Rigogiannis, A Boubaris, Z Agorastou, N Papanikolaou, S Siskos, ...
2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2021
2021
Εφαρμογές μικροελεγκτών στην ενεργειακή διαχείριση μικροδικτύων συνεχούς τάσης
Ν Ρηγογιάννης, Δ Μπαρός, Ε Λεμπέσης, Σ Ντόγα, Ε Πεϊόγλου, ...
Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση, 2020
2020
Αξιολόγηση των Τεχνικών Ανίχνευσης του Φαινομένου της Νησιδοποίησης στην Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος των Δικτύων Χ.Τ. με Υψηλά Ποσοστά Διείσδυσης Α.Π.Ε.
Δ Βογλίτσης, Φ Βαλσαμάς, Ν Ρηγογιάννης, Ν Παπανικολάου
7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, 11-12 Μαΐου 2018, 2018
2018
Introduction of Peak Current Control Method in Bidirectional Buck-Boost Converter
D Voglitsis, N Rigogiannis, M Elenkova, N Papanikolaou, ...
ENERGETIKA 2016 (12th International Scientific Conference "Control of Power …, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14