Παρακολούθηση
Jake J. Abbott
Jake J. Abbott
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utah.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Microrobots for minimally invasive medicine
BJ Nelson, IK Kaliakatsos, JJ Abbott
Annual review of biomedical engineering 12, 55-85, 2010
15912010
Artificial bacterial flagella: Fabrication and magnetic control
L Zhang, JJ Abbott, L Dong, BE Kratochvil, D Bell, BJ Nelson
Applied Physics Letters 94 (6), 064107, 2009
11142009
OctoMag: An electromagnetic system for 5-DOF wireless micromanipulation
MP Kummer, JJ Abbott, BE Kratochvil, R Borer, A Sengul, BJ Nelson
IEEE Transactions on Robotics 26 (6), 1006-1017, 2010
9342010
How should microrobots swim?
JJ Abbott, KE Peyer, MC Lagomarsino, L Zhang, L Dong, IK Kaliakatsos, ...
The international journal of Robotics Research 28 (11-12), 1434-1447, 2009
6542009
Characterizing the swimming properties of artificial bacterial flagella
L Zhang, JJ Abbott, L Dong, KE Peyer, BE Kratochvil, H Zhang, ...
Nano letters 9 (10), 3663-3667, 2009
4782009
Robotics in the small, part I: microbotics
JJ Abbott, Z Nagy, F Beyeler, BJ Nelson
IEEE Robotics & Automation Magazine 14 (2), 92-103, 2007
4062007
Haptic virtual fixtures for robot-assisted manipulation
JJ Abbott, P Marayong, AM Okamura
Robotics research, 49-64, 2007
3612007
Modeling magnetic torque and force for controlled manipulation of soft-magnetic bodies
JJ Abbott, O Ergeneman, MP Kummer, AM Hirt, BJ Nelson
IEEE Transactions on Robotics 23 (6), 1247-1252, 2007
3212007
Effects of position quantization and sampling rate on virtual-wall passivity
JJ Abbott, AM Okamura
IEEE Transactions on Robotics 21 (5), 952-964, 2005
2512005
Five-degree-of-freedom manipulation of an untethered magnetic device in fluid using a single permanent magnet with application in stomach capsule endoscopy
AW Mahoney, JJ Abbott
The International Journal of Robotics Research 35 (1-3), 129-147, 2016
1522016
An avian-inspired passive mechanism for quadrotor perching
CE Doyle, JJ Bird, TA Isom, JC Kallman, DF Bareiss, DJ Dunlop, RJ King, ...
IEEE/ASME Transactions On Mechatronics 18 (2), 506-517, 2012
1472012
Generating rotating magnetic fields with a single permanent magnet for propulsion of untethered magnetic devices in a lumen
AW Mahoney, JJ Abbott
IEEE Transactions on Robotics 30 (2), 411-420, 2013
1332013
Wireless control of magnetic helical microrobots using a rotating-permanent-magnet manipulator
TWR Fountain, PV Kailat, JJ Abbott
2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 576-581, 2010
1322010
Optimal permanent-magnet geometries for dipole field approximation
AJ Petruska, JJ Abbott
IEEE transactions on magnetics 49 (2), 811-819, 2012
1212012
Velocity control with gravity compensation for magnetic helical microswimmers
AW Mahoney, JC Sarrazin, E Bamberg, JJ Abbott
Advanced Robotics 25 (8), 1007-1028, 2011
1202011
Behavior of rotating magnetic microrobots above the step-out frequency with application to control of multi-microrobot systems
AW Mahoney, ND Nelson, KE Peyer, BJ Nelson, JJ Abbott
Applied Physics Letters 104 (14), 144101, 2014
1102014
Virtual fixture architectures for telemanipulation
JJ Abbott, AM Okamura
2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No …, 2003
1012003
Magnetic methods in robotics
JJ Abbott, E Diller, AJ Petruska
Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems 3, 57-90, 2020
912020
A magnetically controlled wireless optical oxygen sensor for intraocular measurements
O Ergeneman, G Dogangil, MP Kummer, JJ Abbott, MK Nazeeruddin, ...
IEEE Sensors Journal 8 (1), 29-37, 2008
872008
Managing magnetic force applied to a magnetic device by a rotating dipole field
AW Mahoney, JJ Abbott
Applied Physics Letters 99 (13), 134103, 2011
842011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20