Παρακολούθηση
François Dupressoir
François Dupressoir
Senior Lecturer in Cryptography, Department of Computer Science, University of Bristol
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bristol.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Verifying Constant-Time Implementations
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, F Dupressoir, M Emmi
25th USENIX Security Symposium, 2016
2312016
Strong non-interference and type-directed higher-order masking
G Barthe, S Belaïd, F Dupressoir, PA Fouque, B Grégoire, PY Strub, ...
ACM CCS, 2016
199*2016
EasyCrypt: A Tutorial
G Barthe, F Dupressoir, B Grégoire, C Kunz, B Schmidt, PY Strub
Foundations of Security Analysis and Design VII, 146-166, 2014
1552014
Verified Proofs of Higher-Order Masking
G Barthe, S Belaïd, F Dupressoir, PA Fouque, B Grégoire, PY Strub
Eurocrypt, 2015
1522015
Parallel Implementations of Masking Schemes and the Bounded Moment Leakage Model
G Barthe, F Dupressoir, S Faust, B Grégoire, FX Standaert, PY Strub
IACR Cryptology ePrint Archive, 2016: 912, 2016
1172016
Verifiable side-channel security of cryptographic implementations: constant-time MEE-CBC
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, F Dupressoir
652015
Certified computer-aided cryptography: efficient provably secure machine code from high-level implementations
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, F Dupressoir
622013
Guiding a general-purpose C verifier to prove cryptographic protocols
F Dupressoir, AD Gordon, J Jürjens, DA Naumann
Journal of Computer Security 22 (5), 823-866, 2014
562014
Synthesis of Fault Attacks on Cryptographic Implementations
G Barthe, F Dupressoir, PA Fouque, B Gregoire, JC Zapalowicz
382014
A Fast and Verified Software Stack for Secure Function Evaluation
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, F Dupressoir, B Grégoire, V Laporte, ...
Proceedings of The 2017 ACM Conference on Computer and Communications …, 2017
312017
Machine-Checked Proofs of Privacy for Electronic Voting Protocols
V Cortier, CC Drăgan, F Dupressoir, B Schmidt, PY Strub, B Warinschi
Security and Privacy (SP), 2017 IEEE Symposium on, 993-1008, 2017
312017
Machine-Checked Proofs for Cryptographic Standards: Indifferentiability of Sponge and secure high-assurance implementations of SHA-3
JB Almeida, C Baritel-Ruet, M Barbosa, G Barthe, F Dupressoir, ...
Proceedings of the 26th ACM Conference on Computer and Communications …, 2019
232019
Making RSA-PSS Provably Secure Against Non-Random Faults
G Barthe, F Dupressoir, PA Fouque, B Grégoire, M Tibouchi, ...
192014
Machine-checked proofs for electronic voting: privacy and verifiability for Belenios
V Cortier, CC Dragan, F Dupressoir, B Warinschi
2018 IEEE 31st Computer Security Foundations Symposium (CSF), 298-312, 2018
182018
Improved parallel mask refreshing algorithms: generic solutions with parametrized non-interference and automated optimizations
G Barthe, S Belaïd, F Dupressoir, PA Fouque, B Grégoire, FX Standaert, ...
Journal of Cryptographic Engineering 10 (1), 17-26, 2020
162020
Verifying Cryptographic Code in C: Some Experience and the Csec Challenge
M Aizatulin, F Dupressoir, AD Gordon, J Jürjens
Formal Aspects of Security and Trust (FAST), 2011
142011
Formal Security Proof of CMAC and its Variants
C Baritel-Ruet, F Dupressoir, PA Fouque, B Grégoire
2018 IEEE 31st Computer Security Foundations Symposium (CSF), 91-104, 2018
72018
EasyCrypt: Computer-Aided Cryptographic Proofs
G Barthe, F Dupressoir, B Gregoire, A Stoughton, PY Strub
72018
Verified Implementations for Secure and Verifiable Computation.
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, G Davy, F Dupressoir, B Grégoire, ...
IACR Cryptol. ePrint Arch. 2014, 456, 2014
62014
Bringing State-Separating Proofs to EasyCrypt-A Security Proof for Cryptobox
F Dupressoir, K Kohbrok, S Oechsner
Cryptology ePrint Archive, 2021
52021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20