Παρακολούθηση
Jarkko Suhonen
Jarkko Suhonen
Research Manager, School of Computing, University of Eastern Finland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uef.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Serious storytelling–a first definition and review
A Lugmayr, E Sutinen, J Suhonen, CI Sedano, H Hlavacs, CS Montero
Multimedia Tools and Applications 76 (14), 15707-15733, 2017
1862017
Design, development, and evaluation of a mobile learning application for computing education
SS Oyelere, J Suhonen, GM Wajiga, E Sutinen
Education and Information Technologies 23 (1), 467-495, 2018
1092018
Mobile technologies in support of distance learning
Kinshuk, J Suhonen, E Sutinen, T Goh
Asian Journal of Distance Education 1 (1), 60-68, 2003
842003
M-learning: A new paradigm of learning ICT in Nigeria
SS Oyelere, J Suhonen, E Sutinen
International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) 10 (1), 35-44, 2016
742016
The impact of mobile devices for learning in higher education institutions: Nigerian universities case study
SA Shonola, MS Joy, SS Oyelere, J Suhonen
International Journal of Modern Education and Computer Science 8 (8), 43, 2016
692016
Emotion analysis meets learning analytics: online learner profiling beyond numerical data
C Suero Montero, J Suhonen
Proceedings of the 14th Koli Calling International Conference on Computing …, 2014
632014
Using data mining for improving web-based course design
N Myller, J Suhonen, E Sutinen
Proceedings of the International Conference on Computers in Education, 959-963, 2002
472002
M-learning in Nigerian higher education: an experimental study with Edmodo
SS Oyelere, V Paliktzoglou, J Suhonen
International Journal of Social Media and Interactive Learning Environments …, 2016
452016
Using unified theory of acceptance and use of technology model to predict students’ behavioral intention to adopt and use e-counseling in Ghana
EA Kolog, E Sutinen, M Vanhalakka-Ruoho, J Suhonen, E Anohah
International Journal of Modern Education and Computer Science 7 (11), 1-11, 2015
422015
A systematic review of computational thinking approach for programming education in higher education institutions
FJ Agbo, SS Oyelere, J Suhonen, S Adewumi
Proceedings of the 19th Koli Calling International Conference on Computing …, 2019
392019
Trends of mobile learning in Computing Education from 2006 to 2014: A systematic review of research publications
E Anohah, SS Oyelere, J Suhonen
International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL) 9 (1), 16-33, 2017
392017
Microblogging in higher education: The Edmodo case study among computer science learners in Finland
V Paliktzoglou, J Suhonen
Journal of Cases on Information Technology (JCIT) 16 (2), 39-57, 2014
372014
High school students learning computer science over the web
A Haataja, J Suhonen, E Sutinen, S Torvinen
Interactive Multimedia Electronic Journal of Computer-Enhanced Learning …, 2001
362001
Promoting proper education for sustainability: An exploratory study of ICT enhanced Problem Based Learning in a developing country
A Roy, PD Kihoza, J Suhonen, M Vesisenaho, M Tukiainen
International Journal of Education and Development using ICT 10 (1), 70-90, 2014
332014
Formative evaluation scheme for a web-based course design
V Meisalo, J Suhonen, S Torvinen, E Sutinen
ACM SIGCSE Bulletin 34 (3), 130-134, 2002
332002
Scientific production and thematic breakthroughs in smart learning environments: A bibliometric analysis
FJ Agbo, SS Oyelere, J Suhonen, M Tukiainen
Smart Learning Environments 8 (1), 1-25, 2021
312021
Discovering students mobile learning experiences in higher education in Nigeria
SS Oyelere, J Suhonen, SA Shonola, MS Joy
Frontiers in Education Conference (FIE), 2016 IEEE, 1-7, 2016
312016
FODEM: developing digital learning environments in widely dispersed learning communities
J Suhonen, E Sutinen
Journal of Educational Technology and Society 9 (3), 43, 2006
292006
Facebook as an assisted learning tool in problem-based learning: the Bahrain case
V Paliktzoglou, J Suhonen
International Journal of Social Media and Interactive Learning Environments …, 2014
252014
A formative development method for digital learning environments in sparse learning communities
J Suhonen
University of Joensuu, 2005
252005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20