Παρακολούθηση
Katharine Hendry
Katharine Hendry
Ocean Climate Scientist, British Antarctic Survey
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cardiff.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ice sheets as a missing source of silica to the polar oceans
JR Hawkings, JL Wadham, LG Benning, KR Hendry, M Tranter, ...
Nature communications 8 (1), 14198, 2017
1202017
Biosilicification drives a decline of dissolved Si in the oceans through geologic time
DJ Conley, PJ Frings, G Fontorbe, W Clymans, J Stadmark, KR Hendry, ...
Frontiers in Marine Science 4, 397, 2017
1032017
Variability and change in the west Antarctic Peninsula marine system: research priorities and opportunities
SF Henley, OM Schofield, KR Hendry, IR Schloss, DK Steinberg, C Moffat, ...
Progress in Oceanography 173, 208-237, 2019
1022019
The relationship between silicon isotope fractionation in sponges and silicic acid concentration: Modern and core-top studies of biogenic opal
KR Hendry, LF Robinson
Geochimica et Cosmochimica Acta 81, 1-12, 2012
942012
Deep ocean nutrients during the Last Glacial Maximum deduced from sponge silicon isotopic compositions
KR Hendry, RB Georg, REM Rickaby, LF Robinson, AN Halliday
Earth and Planetary Science Letters 292 (3-4), 290-300, 2010
932010
Barium isotopes reveal role of ocean circulation on barium cycling in the Atlantic
SL Bates, KR Hendry, HV Pryer, CW Kinsley, KM Pyle, EMS Woodward, ...
Geochimica et Cosmochimica Acta 204, 286-299, 2017
882017
Clumped isotope composition of cold-water corals: A role for vital effects?
PT Spooner, W Guo, LF Robinson, N Thiagarajan, KR Hendry, ...
Geochimica et Cosmochimica Acta 179, 123-141, 2016
772016
Delivering sustained, coordinated, and integrated observations of the Southern Ocean for global impact
L Newman, P Heil, R Trebilco, K Katsumata, A Constable, E Van Wijk, ...
Frontiers in Marine Science 6, 433, 2019
732019
A review of the stable isotope bio-geochemistry of the global silicon cycle and its associated trace elements
JN Sutton, L André, D Cardinal, DJ Conley, GF De Souza, J Dean, J Dodd, ...
Frontiers in Earth Science 5, 112, 2018
732018
Diatom silicon isotopes as a proxy for silicic acid utilisation: A Southern Ocean core top calibration
KE Egan, REM Rickaby, MJ Leng, KR Hendry, M Hermoso, HJ Sloane, ...
Geochimica et Cosmochimica Acta 96, 174-192, 2012
712012
Opening the gateways for diatoms primes Earth for Antarctic glaciation
KE Egan, REM Rickaby, KR Hendry, AN Halliday
Earth and Planetary Science Letters 375, 34-43, 2013
702013
Controls on stable isotope and trace metal uptake in Neogloboquadrina pachyderma (sinistral) from an Antarctic sea-ice environment
KR Hendry, REM Rickaby, MP Meredith, H Elderfield
Earth and Planetary Science Letters 278 (1-2), 67-77, 2009
632009
Using silicon isotopes to understand the role of the Southern Ocean in modern and ancient biogeochemistry and climate
KR Hendry, MA Brzezinski
Quaternary Science Reviews 89, 13-26, 2014
622014
Patterns of shell repair in articulate brachiopods indicate size constitutes a refuge from predation
EM Harper, LS Peck, KR Hendry
Marine Biology 156, 1993-2000, 2009
542009
Silicon isotopes in Antarctic sponges: an interlaboratory comparison
KR Hendry, MJ Leng, LF Robinson, HJ Sloane, J Blusztjan, REM Rickaby, ...
Antarctic Science 23 (1), 34-42, 2011
532011
Primary production export flux in Marguerite Bay (Antarctic Peninsula): Linking upper water-column production to sediment trap flux
K Weston, TD Jickells, DS Carson, A Clarke, MP Meredith, MA Brandon, ...
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 75, 52-66, 2013
492013
Cadmium and phosphate in coastal Antarctic seawater: implications for Southern Ocean nutrient cycling
KR Hendry, REM Rickaby, JCM de Hoog, K Weston, M Rehkämper
Marine Chemistry 112 (3-4), 149-157, 2008
462008
Abrupt changes in high-latitude nutrient supply to the Atlantic during the last glacial cycle
KR Hendry, LF Robinson, MP Meredith, S Mulitza, CM Chiessi, H Arz
Geology 40 (2), 123-126, 2012
442012
A silicon depleted North Atlantic since the Palaeogene: Evidence from sponge and radiolarian silicon isotopes
G Fontorbe, PJ Frings, L Christina, KR Hendry, DJ Conley
Earth and Planetary Science Letters 453, 67-77, 2016
412016
The biogeochemical impact of glacial meltwater from Southwest Greenland
KR Hendry, VAI Huvenne, LF Robinson, A Annett, M Badger, AW Jacobel, ...
Progress in Oceanography 176, 102126, 2019
392019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20