Παρακολούθηση
John Cardiff
John Cardiff
Social Media Research Group, Technological University Dublin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tudublin.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Harnessing social media platforms to measure customer-based hotel brand equity
L Callarisa, JS García, J Cardiff, A Roshchina
Tourism Management Perspectives 4, 73-79, 2012
1522012
A Large-scale CNN ensemble for medication safety analysis
L Akhtyamova, A Ignatov, J Cardiff
Natural Language Processing and Information Systems: 22nd International …, 2017
492017
Twin: Personality-based intelligent recommender system
A Roshchina, J Cardiff, P Rosso
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 28 (5), 2059-2071, 2015
412015
On the difficulty of clustering company tweets
F Perez-Tellez, D Pinto, J Cardiff, P Rosso
Proceedings of the 2nd international workshop on Search and mining user …, 2010
412010
Graphical interaction with heterogeneous databases
T Catarci, G Santucci, J Cardiff
The VLDB journal 6, 97-120, 1997
391997
A comparative evaluation of personality estimation algorithms for the twin recommender system
A Roshchina, J Cardiff, P Rosso
Proceedings of the 3rd international workshop on Search and mining user …, 2011
352011
Testing contextualized word embeddings to improve NER in Spanish clinical case narratives
L Akhtyamova, P Martínez, K Verspoor, J Cardiff
IEEE Access 8, 164717-164726, 2020
312020
An architecture and development methodology for location-based services
A Hand, J Cardiff, P Magee, J Doody
Electronic Commerce Research and Applications 5 (3), 201-208, 2006
312006
Automatic misogyny detection in social media: A survey
E Shushkevich, J Cardiff
Computación y Sistemas 23 (4), 1159-1164, 2019
282019
Personal sense and idiolect: Combining authorship attribution and opinion analysis
P Panicheva, J Cardiff, P Rosso
Technological University Dublin, 2010
262010
Opinion mining on small and noisy samples of health-related texts
L Akhtyamova, M Alexandrov, J Cardiff, O Koshulko
Advances in Intelligent Systems and Computing III: Selected Papers from the …, 2019
252019
Adverse drug extraction in twitter data using convolutional neural network
L Akhtyamova, M Alexandrov, J Cardiff
2017 28th International Workshop on Database and Expert Systems Applications …, 2017
252017
Classifying Misogynistic Tweets Using a Blended Model: The AMI Shared Task in IBEREVAL 2018.
E Shushkevich, J Cardiff
Ibereval@ sepln, 255-259, 2018
232018
On the difficulty of clustering microblog texts for online reputation management
F Perez-Tellez, D Pinto, J Cardiff, P Rosso
Proceedings of the 2nd Workshop on Computational Approaches to Subjectivity …, 2011
212011
Twitter Author Profiling Using Word Embeddings and Logistic Regression.
L Akhtyamova, J Cardiff, A Ignatov
CLEF (Working Notes), 2017
182017
Metadata modelling for healthcare applications in a federated database system
M Roantree, P Hickey, A Crilly, J Cardiff, J Murphy
Trends in Distributed Systems CORBA and Beyond: International Workshop TreDS …, 1996
181996
User profile construction in the twin personality-based recommender system
A Roshchina, J Cardiff, P Rosso
Proceedings of the Workshop on Sentiment Analysis where AI meets Psychology …, 2011
172011
TUDublin team at Constraint@ AAAI2021--COVID19 Fake News Detection
E Shushkevich, J Cardiff
arXiv preprint arXiv:2101.05701, 2021
162021
LM-based word embeddings improve biomedical named entity recognition: a detailed analysis
L Akhtyamova, J Cardiff
International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering …, 2020
132020
Semantic query processing in the VENUS environment
J Cardiff, T Catarci, G Santucci
International Journal of Cooperative Information Systems 6 (02), 151-192, 1997
131997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20