Παρακολούθηση
Jacek Gwizdka
Jacek Gwizdka
Associate Professor, Information eXperience Lab, School of Information, University of Texas at
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ischool.utexas.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
FotoFile: a consumer multimedia organization and retrieval system
A Kuchinsky, C Pering, ML Creech, D Freeze, B Serra, J Gwizdka
Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems …, 1999
3561999
Email in Personal Information Management
S Whittaker, V Bellotti, J Gwizdka
Communications of the ACM 49 (1), 68-73, 2006
2742006
What can searching behavior tell us about the difficulty of information tasks? A study of Web navigation
J Gwizdka, I Spence
Proceedings of the American Society for Information Science and Technology …, 2006
1652006
Distribution of cognitive load in web search
J Gwizdka
Journal of the American Society for Information Science and Technology 61 …, 2010
1632010
Implicit measures of lostness and success in web navigation
J Gwizdka, I Spence
Interacting with Computers 19 (3), 357-369, 2007
1632007
Using Wireless EEG Signals to Assess Memory Workload in the-Back Task
S Wang, J Gwizdka, WA Chaovalitwongse
IEEE Transactions on Human-Machine Systems 46 (3), 424-435, 2015
1422015
Search behaviors in different task types
J Liu, MJ Cole, C Liu, R Bierig, J Gwizdka, NJ Belkin, J Zhang, X Zhang
Proceedings of the 10th annual joint conference on Digital libraries, 69-78, 2010
1402010
Consumer evaluation of the quality of online health information: systematic literature review of relevant criteria and indicators
Y Sun, Y Zhang, J Gwizdka, CB Trace
Journal of medical Internet research 21 (5), e12522, 2019
1362019
Email task management styles: the cleaners and the keepers
J Gwizdka
CHI'04 extended abstracts on Human factors in computing systems, 1235-1238, 2004
1082004
What’s in the context
J Gwizdka
CHI2000 Workshop, 2000
992000
Task and user effects on reading patterns in information search
M Cole, J Gwizdka, C Liu, R Bierig, NJ Belkin, X Zhang
Interacting with Computers 23 (4), 346-362, 2011
962011
The role of subjective factors in the information search process
J Gwizdka, I Lopatovska
Journal of the American Society for Information Science and Technology 60 …, 2009
942009
Inferring user knowledge level from eye movement patterns
MJ Cole, J Gwizdka, C Liu, NJ Belkin, X Zhang
Information Processing & Management 49 (5), 1075-1091, 2013
932013
Reinventing the inbox: supporting the management of pending tasks in email
J Gwizdka
CHI'02 extended abstracts on Human factors in computing systems, 550-551, 2002
902002
TaskView: design and evaluation of a task-based email interface
J Gwizdka
Proceedings of the 2002 conference of the Centre for Advanced Studies on …, 2002
882002
Analysis and evaluation of query reformulations in different task types
C Liu, J Gwizdka, J Liu, T Xu, NJ Belkin
Proceedings of the American Society for Information Science and Technology …, 2010
872010
Predicting task difficulty for different task types
J Liu, J Gwizdka, C Liu, NJ Belkin
Proceedings of the American Society for Information Science and Technology …, 2010
852010
Personal information management
O Bergman, R Boardman, J Gwizdka, W Jones
Chi'04 extended abstracts on human factors in computing systems, 1598-1599, 2004
832004
Characterizing relevance with eye-tracking measures
J Gwizdka
Proceedings of the 5th information interaction in context symposium, 58-67, 2014
802014
Discriminating meta-search: a framework for evaluation
MH Chignell, J Gwizdka, RC Bodner
Information processing & management 35 (3), 337-362, 1999
691999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20