Παρακολούθηση
Maria Kafesaki
Maria Kafesaki
University of Crete and Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα materials.uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Saturation of the magnetic response of split-ring resonators at optical frequencies
J Zhou, T Koschny, M Kafesaki, EN Economou, JB Pendry, CM Soukoulis
Physical review letters 95 (22), 223902, 2005
8242005
Electric coupling to the magnetic resonance of split ring resonators
N Katsarakis, T Koschny, M Kafesaki, EN Economou, CM Soukoulis
Applied physics letters 84 (15), 2943-2945, 2004
6082004
Left-handed metamaterials: The fishnet structure and its variations
M Kafesaki, I Tsiapa, N Katsarakis, T Koschny, CM Soukoulis, ...
Physical Review B 75 (23), 235114, 2007
4792007
Negative refractive index due to chirality
J Zhou, J Dong, B Wang, T Koschny, M Kafesaki, CM Soukoulis
Physical Review B 79 (12), 121104, 2009
4742009
Multiple-scattering theory for three-dimensional periodic acoustic composites
M Kafesaki, EN Economou
Physical review B 60 (17), 11993, 1999
4491999
A comparison of graphene, superconductors and metals as conductors for metamaterials and plasmonics
P Tassin, T Koschny, M Kafesaki, CM Soukoulis
Nature Photonics 6 (4), 259-264, 2012
4462012
Effective medium theory of left-handed materials
T Koschny, M Kafesaki, EN Economou, CM Soukoulis
Physical review letters 93 (10), 107402, 2004
4422004
Investigation of magnetic resonances for different split-ring resonator parameters and designs
K Aydin, I Bulu, K Guven, M Kafesaki, CM Soukoulis, E Ozbay
New journal of physics 7 (1), 168, 2005
4282005
Chiral metamaterials: simulations and experiments
B Wang, J Zhou, T Koschny, M Kafesaki, CM Soukoulis
Journal of Optics A: Pure and Applied Optics 11 (11), 114003, 2009
3982009
Frequency modulation in the transmittivity of wave guides in elastic-wave band-gap materials
M Kafesaki, MM Sigalas, N Garcia
Physical Review Letters 85 (19), 4044, 2000
3072000
Theory and experiments on elastic band gaps
D Garcia-Pablos, M Sigalas, FRM De Espinosa, M Torres, M Kafesaki, ...
Physical review letters 84 (19), 4349, 2000
3072000
Optically implemented broadband blueshift switch in the terahertz regime
NH Shen, M Massaouti, M Gokkavas, JM Manceau, E Ozbay, M Kafesaki, ...
Physical review letters 106 (3), 037403, 2011
3042011
Classical vibrational modes in phononic lattices: theory and experiment
M Sigalas, MS Kushwaha, EN Economou, M Kafesaki, IE Psarobas, ...
Zeitschrift für Kristallographie-Crystalline Materials 220 (9-10), 765-809, 2005
3002005
Dielectric metamaterials with toroidal dipolar response
AA Basharin, M Kafesaki, EN Economou, CM Soukoulis, VA Fedotov, ...
Physical Review X 5 (1), 011036, 2015
2902015
Magnetic response of split-ring resonators in the far-infrared frequency regime
N Katsarakis, G Konstantinidis, A Kostopoulos, RS Penciu, TF Gundogdu, ...
Optics letters 30 (11), 1348-1350, 2005
2772005
Chiral metamaterials with negative refractive index based on four “U” split ring resonators
Z Li, R Zhao, T Koschny, M Kafesaki, KB Alici, E Colak, H Caglayan, ...
Applied Physics Letters 97 (8), 2010
2742010
Negative‐Index Materials: New Frontiers in Optics
CM Soukoulis, M Kafesaki, EN Economou
Advanced materials 18 (15), 1941-1952, 2006
2642006
Experimental observation of true left-handed transmission peaks in metamaterials
K Aydin, K Guven, M Kafesaki, L Zhang, CM Soukoulis, E Ozbay
Optics letters 29 (22), 2623-2625, 2004
2242004
Extremely high -factor metamaterials due to anapole excitation
AA Basharin, V Chuguevsky, N Volsky, M Kafesaki, EN Economou
Physical Review B 95 (3), 035104, 2017
2142017
Left-handed metamaterials: detailed numerical studies of the transmission properties
M Kafesaki, T Koschny, RS Penciu, TF Gundogdu, EN Economou, ...
Journal of optics A: Pure and applied optics 7 (2), S12, 2005
1872005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20