Παρακολούθηση
James Mayfield
James Mayfield
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jhu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
KQML as an agent communication language
T Finin, R Fritzson, D McKay, R McEntire
Proceedings of the third international conference on Information and …, 1994
35031994
UMBC_EBIQUITY-CORE: Semantic textual similarity systems
L Han, AL Kashyap, T Finin, J Mayfield, J Weese
Second Joint Conference on Lexical and Computational Semantics (* SEM …, 2013
4412013
Character n-gram tokenization for European language text retrieval
P McNamee, J Mayfield
Information retrieval 7 (1), 73-97, 2004
3952004
Evaluation of KQML as an agent communication language
J Mayfield, Y Labrou, T Finin
International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages, 347-360, 1995
3491995
Information retrieval on the semantic web
U Shah, T Finin, A Joshi, RS Cost, J Matfield
Proceedings of the eleventh international conference on Information and …, 2002
3082002
Information retrieval on the Semantic Web: Integrating inference and retrieval
J Mayfield, T Finin
Proceedings of the SIGIR Workshop on the Semantic Web, 2003
1632003
Named entity recognition using hundreds of thousands of features
J Mayfield, P McNamee, C Piatko
Proceedings of the seventh conference on Natural language learning at HLT …, 2003
1612003
Single n-gram stemming
J Mayfield, P McNamee
Proceedings of the 26th annual international ACM SIGIR conference on …, 2003
1512003
Information retrieval and the semantic web
T Finin, J Mayfield, A Joshi, RS Cost, C Fink
Proceedings of the 38th annual Hawaii international conference on system …, 2005
1292005
Comparing cross-language query expansion techniques by degrading translation resources
P McNamee, J Mayfield
Proceedings of the 25th annual international ACM SIGIR conference on …, 2002
1192002
KQML as an agent communication language, Software Agents
T Finin, Y Labrou, J Mayfield
https://doi. org/10.1145/191246.191322, 1997
1011997
Secret agents-a security architecture for the KQML agent communication language
C Thirunavukkarasu, T Finin, J Mayfield
CIKM'95 Intelligent Information Agents Workshop, 1995
911995
Building an information retrieval test collection for spontaneous conversational speech
DW Oard, D Soergel, D Doermann, X Huang, GC Murray, J Wang, ...
Proceedings of the 27th annual international ACM SIGIR conference on …, 2004
872004
Jackal: a java-based tool for agent development
RS Cost, T Finin, Y Labrou, X Lua, Y Peng, I Soboroff, J Mayfield, ...
UMBC Student Collection, 1998
861998
Cross-language entity linking
P McNamee, J Mayfield, D Lawrie, DW Oard, D Doermann
Proceedings of 5th International Joint Conference on Natural Language …, 2011
782011
Directed web crawler with machine learning
JP McNamee, J Mayfield, M Hall, L Duong, C Piatko
US Patent App. 10/121,525, 2002
762002
Entity extraction without language-specific resources
P McNamee, J Mayfield
COLING-02: The 6th Conference on Natural Language Learning 2002 (CoNLL-2002), 2002
722002
Desiderata for agent communication languages
J Mayfield, Y Labrou, T Finin
AAAI Spring Symposium on Information Gathering, 123-130, 1995
671995
Cross-Document Coreference Resolution: A Key Technology for Learning by Reading.
J Mayfield, D Alexander, BJ Dorr, J Eisner, T Elsayed, T Finin, C Fink, ...
AAAI Spring Symposium: Learning by Reading and Learning to Read 9, 65-70, 2009
652009
Indexing using both n-grams and words
J Mayfield, P McNamee
TREC, 361-365, 1998
571998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20