Παρακολούθηση
Dr. Vasiliki Ioannidi
Dr. Vasiliki Ioannidi
Ph.D./Dr.Phil. Adjunct Faculty Member in Higher Education (NKUA, HOU, OUC)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Institutionalized nursing staff: planning and developing a specialized educational framework that enhances psychiatric nurses' roles and promotes de‐institutionalization
E Loukidou, V Ioannidi, A Kalokerinou‐Anagnostopoulou
Journal of psychiatric and mental health nursing 17 (9), 829-837, 2010
222010
Computer supported collaborative learning in Greek inclusive secondary education
A Riga, V Ioannidi, N Papayiannis
Journal of Education and Special Education Technology, https://doi.org/10 …, 2020
82020
The transition from greek kindergarten to primary school: the role of parents and their cooperation with teachers for early intervention. Exploiting Bronfenbrenner's views …
E Samara, V Ioannidi
https://oapub.org/edu/index.php/ejae/article/view/2478 4 (2), 19-32, 2019
7*2019
Views of parents for Difficulties in the transition from Kindergarten to Primary school. The role of counseling and future trends in General and Special Education
E Samara, V Ioannidi
Open Access Library Journal, DOI: 10.4236/oalib.1105062 5, 1-14, 2018
72018
Social Stories and Digital Literacy Practices for Inclusive Education
A Riga, V Ioanndi, N Papayiannis
European Journal of Special Education Research 7 (2), 119-141, 2021
62021
Children with Learning Difficulties and Conditions of School Inclusion-A Brief Report and a Constant Challenge of Inclusive Education
V Ioannidi, E Samara
European Journal of Education Studies, 2019
62019
Special Educational Strategies for Nursing Staff
E Loukidou, V Ioannidi, A Kalokerinou
Choregia 6 (1), 2010
62010
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. Παιδαγωγική θεμελίωση και πράξη
Β Ιωαννίδη
Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα., 2001
6*2001
Ο θεσμός των αναμορφωτικών καταστημάτων/ιδρυμάτων αγωγής: παιδαγωγική θεμελίωση και πράξη
Β Ιωαννίδη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα …, 1998
61998
Autism Spectrum Disorder and Social Stories. Purpose and Utility
A Riga, V Ioanndi, N Papayiannis
Asian Journal of Education and Social Studies, 12 (4), 19-26. https://doi …, 2020
52020
Pedagogically exploitable Guiding Principles and Practices for Web-based Learning Environments
V Ioannidi, S Vasileiadou
In: “Learning-Oriented Technologies, Devices and Networks. Innovative Case …, 2011
5*2011
The use of leisure time as a structured pedagogical intervention to prevent and mitigate behavioral problems. A case presentation from the point of view of informal learning …
E Samara, V Ioannidi
European Journal of Special Education Research 4 (2), 1-10, 2019
4*2019
Αγωγή υγείας και νεανική παραβατικότητα: η αγωγή και η προαγωγή της υγείας ως μέσα πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας
ΒΣ Ιωαννίδη
Παρουσία. Επιστημονικό περιοδικό του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού …, 2000
42000
Αγωγή υγείας. Σημαντικός παράγοντας για τη σύγχρονη εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία.
Β Ιωαννίδη, Α Καλοκαιρινού
Νοσηλευτική 49 (2), 113-121, 2010
3*2010
Inclusive education and pedagogy: a practice for all students
V Ioannidi, KD Malafantis
European Journal of Education Studies 9 (10), 2022
22022
Study on Computer Supported Collaborative Learning in Greek Inclusive Secondary Education
A Riga, V Ioannidi, N Papayiannis
Curr. Res. Lang. Lit. Educ 2, 45-56, 2021
22021
Students with Special Educational Needs in Greek Higher Education: ICTs as a vital tool for Inclusion
A Riga, V Ioanndi, N Papayiannis
European Journal of Special Education Research 6 (2), 51-66, 2020
22020
Cognitive Difficulties in Writing. Early Educational Intervention
V Ioannidi, E Samara
International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences …, 2019
22019
Building on the museum experience for alternative ways of Learning for All. Experiential artistic creations of school-age children.
V Ioannidi, E Samara
European Journal of Alternative Education Studies. Available from: https …, 2019
22019
Inclusive teaching: a paradigm through Music
V Ioannidi, E Samara
European Journal of Education Studies. Available from: https://oapub.org/edu …, 2019
22019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20