Παρακολούθηση
Dr. Vasiliki Ioannidi
Dr. Vasiliki Ioannidi
Ph.D./Dr.Phil. Adjunct Faculty Member in Higher Education (NKUA, HOU, OUC)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Institutionalized nursing staff: planning and developing a specialized educational framework that enhances psychiatric nurses' roles and promotes de‐institutionalization
E Loukidou, V Ioannidi, A Kalokerinou‐Anagnostopoulou
Journal of psychiatric and mental health nursing 17 (9), 829-837, 2010
222010
Computer supported collaborative learning in Greek inclusive secondary education
A Riga, V Ioannidi, N Papayiannis
Journal of Education and Special Education Technology, https://doi.org/10 …, 2020
82020
Children with learning difficulties and conditions of school inclusion-a brief report and a constant challenge of inclusive education
V Ioannidi, E Samara
European Journal of Education Studies, 2019
72019
The transition from greek kindergarten to primary school: the role of parents and their cooperation with teachers for early intervention. Exploiting Bronfenbrenner's views …
E Samara, V Ioannidi
https://oapub.org/edu/index.php/ejae/article/view/2478 4 (2), 19-32, 2019
7*2019
Views of parents for Difficulties in the transition from Kindergarten to Primary school. The role of counseling and future trends in General and Special Education
E Samara, V Ioannidi
Open Access Library Journal, DOI: 10.4236/oalib.1105062 5, 1-14, 2018
72018
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. Παιδαγωγική θεμελίωση και πράξη
Β Ιωαννίδη
Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα., 2001
7*2001
Ο θεσμός των αναμορφωτικών καταστημάτων/ιδρυμάτων αγωγής: παιδαγωγική θεμελίωση και πράξη
Β Ιωαννίδη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα …, 1998
71998
Social Stories and Digital Literacy Practices for Inclusive Education
A Riga, V Ioanndi, N Papayiannis
European Journal of Special Education Research 7 (2), 119-141, 2021
62021
The use of leisure time as a structured pedagogical intervention to prevent and mitigate behavioral problems. A case presentation from the point of view of informal learning …
E Samara, V Ioannidi
European Journal of Special Education Research 4 (2), 1-10, 2019
6*2019
Special Educational Strategies for Nursing Staff
E Loukidou, V Ioannidi, A Kalokerinou
Choregia 6 (1), 2010
62010
Autism Spectrum Disorder and Social Stories. Purpose and Utility
A Riga, V Ioanndi, N Papayiannis
Asian Journal of Education and Social Studies, 12 (4), 19-26. https://doi …, 2020
52020
Inclusive education and pedagogy: a practice for all students
V Ioannidi, KD Malafantis
European Journal of Education Studies 9 (10), 2022
42022
Pedagogically exploitable Guiding Principles and Practices for Web-based Learning Environments
V Ioannidi, S Vasileiadou
In: “Learning-Oriented Technologies, Devices and Networks. Innovative Case …, 2011
4*2011
Αγωγή υγείας και νεανική παραβατικότητα: η αγωγή και η προαγωγή της υγείας ως μέσα πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας
ΒΣ Ιωαννίδη
Παρουσία. Επιστημονικό περιοδικό του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού …, 2000
42000
Inclusive teaching: a paradigm through Music
V Ioannidi, E Samara
European Journal of Education Studies. Available from: https://oapub.org/edu …, 2019
32019
Αγωγή υγείας. Σημαντικός παράγοντας για τη σύγχρονη εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία.
Β Ιωαννίδη, Α Καλοκαιρινού
Νοσηλευτική 49 (2), 113-121, 2010
3*2010
Research on Special and Inclusive Education in the context of Higher Education - Teachers’ views about labeling.
V Ioannidi
International Journal of Learning and Development 13 (3), 65-76, 2023
22023
Inclusive education and creative learning styles. International opportunities and challenges
V Ioannidi, K Malafantis
European Journal of Literature, Language and Linguistics Studies 7 (1), 77-86, 2023
22023
Study on Computer Supported Collaborative Learning in Greek Inclusive Secondary Education
A Riga, V Ioannidi, N Papayiannis
Curr. Res. Lang. Lit. Educ 2, 45-56, 2021
22021
Students with Special Educational Needs in Greek Higher Education: ICTs as a vital tool for Inclusion
A Riga, V Ioanndi, N Papayiannis
European Journal of Special Education Research 6 (2), 51-66, 2020
22020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20