Παρακολούθηση
Ioannis Koukouvelas
Ioannis Koukouvelas
Professor of Geology, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Kinematic vorticity and strain rate patterns associated with ductile extrusion in the Chelmos Shear Zone (External Hellenides, Greece)
P Xypolias, IK Koukouvelas
Tectonophysics 338 (1), 59-77, 2001
1572001
Fault structure and related basins of the North Aegean Sea and its surroundings
IK Koukouvelas, A Aydin
Tectonics 21 (5), 10-1-10-17, 2002
1482002
Kinematics of the central Hellenides
T Doutsos, G Pe‐Piper, K Boronkay, I Koukouvelas
Tectonics 12 (4), 936-953, 1993
1461993
UAV vs classical aerial photogrammetry for archaeological studies
KG Nikolakopoulos, K Soura, IK Koukouvelas, NG Argyropoulos
Journal of Archaeological Science: Reports 14, 758-773, 2017
1382017
Postorogenic shoshonitic rocks and their origin by melting underplated basalts: The Miocene of Limnos, Greece
G Pe-Piper, DJW Piper, I Koukouvelas, LM Dolansky, S Kokkalas
Geological Society of America Bulletin 121 (1-2), 39-54, 2009
1192009
Postcollisional contractional and extensional deformation in the Aegean region
S Kokkalas, P Xypolias, I Koukouvelas, T Doutsos
1142006
A palaeoseismological and geoarchaeological investigation of the Eliki fault, Gulf of Corinth, Greece
IK Koukouvelas, L Stamatopoulos, D Katsonopoulou, S Pavlides
Journal of Structural Geology 23 (2-3), 531-543, 2001
1042001
Tectonic geomorphology of the easternmost extension of the Gulf of Corinth (Beotia, Central Greece)
IM Tsodoulos, IK Koukouvelas, S Pavlides
Tectonophysics 453 (1-4), 211-232, 2008
902008
Implications of structural segmentation during earthquakes: the 1995 Egion earthquake, Gulf of Corinth, Greece
IK Koukouvelas, TT Doutsos
Journal of Structural Geology 18 (12), 1381-1388, 1996
901996
The tectonic setting and earthquake ground hazards of the 1993 Pyrgos earthquake, Peloponnese, Greece
I Koukouvelas, A Mpresiakas, E Sokos, T Doutsos
Journal of the Geological Society 153 (1), 39-49, 1996
801996
Structural and seismological segmentation of the Gulf of Corinth fault system: implications for models of fault growth
GP Roberts, I Koukouvelas
791996
Intracontinental wedging and post-orogenic collapse in the Mesohellenic Trough
T Doutsos, I Koukouvelas, A Zelilidas, N Kontopoulos
Active Continental Margins—Present and Past, 257-275, 1994
751994
Tectonic geomorphology of escarpments: The cases of kompotades and nea anchialos faults
E Zovoili, E Konstantinidi, IK Koukouvelas
Bulletin of the Geological Society of Greece 36 (4), 1716-1725, 2004
742004
A new orogenic model for the External Hellenides
T Doutsos, IK Koukouvelas, P Xypolias
Geological Society, London, Special Publications 260 (1), 507-520, 2006
702006
An exhumation model of the south Peloponnesus, Greece
T Doutsos, I Koukouvelas, G Poulimenos, S Kokkalas, P Xypolias, ...
International Journal of Earth Sciences 89, 350-365, 2000
682000
Vorticity of flow in ductile thrust zones: examples from the Attico-Cycladic Massif (Internal Hellenides, Greece)
P Xypolias, D Spanos, V Chatzaras, S Kokkalas, I Koukouvelas
Geological Society, London, Special Publications 335 (1), 687-714, 2010
652010
Tectonic stages along a traverse cross cutting the Rhodopian zone (Greece)
I Koukouvelas, T Doutsos
Geologische Rundschau 79, 753-776, 1990
641990
Fractal analysis of normal faults in northwestern Aegean area, Greece
T Doutsos, I Koukouvelas
Journal of Geodynamics 26 (2-4), 197-216, 1998
611998
Palaeoseismological investigations of the Aigion Fault (Gulf of Corinth, Greece)
D Pantosti, PM De Martini, I Koukouvelas, L Stamatopoulos, N Palyvos, ...
Comptes Rendus Geoscience 336 (4-5), 335-342, 2004
582004
The Oligocene Xanthi pluton, northern Greece: a granodiorite emplaced during regional extension
I Koukouvelas, G Pe-Piper
Journal of the Geological Society 148 (4), 749-758, 1991
571991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20