Παρακολούθηση
Yeongnam Chae
Yeongnam Chae
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rakuten.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dense bynet: Residual dense network for image super resolution
J Xu, Y Chae, B Stenger, A Datta
2018 25th IEEE International conference on image processing (ICIP), 71-75, 2018
372018
Design and development of biped humanoid robot, AMI2, for social interaction with humans
HS Yang, YH Seo, Y Chae, I Jeong, W Kang, J Lee
2006 6th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, 352-357, 2006
172006
Color filtering-based efficient face detection
YN Chae, J Chung, HS Yang
2008 19th International Conference on Pattern Recognition, 1-4, 2008
92008
Enhancing product images for click-through rate improvement
Y Chae, M Nakazawa, B Stenger
2018 25th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 1428-1432, 2018
82018
An efficient face detection based on color-filtering and its application to smart devices
YN Chae, T Han, YH Seo, HS Yang
Multimedia Tools and Applications 75, 4867-4886, 2016
82016
An adaptive sensor fusion based objects tracking and human action recognition for interactive virtual environments
YN Chae, YH Kim, J Choi, K Cho, HS Yang
Proceedings of the 8th International Conference on Virtual Reality Continuum …, 2009
72009
Action spotting and temporal attention analysis in soccer videos
H Minoura, T Hirakawa, T Yamashita, H Fujiyoshi, M Nakazawa, Y Chae, ...
2021 17th International Conference on Machine Vision and Applications (MVA), 1-6, 2021
62021
Image processing device, image processing method, and image processing program
XU Jiu, BDR Stenger, C Yeongnam
US Patent 10,970,819, 2021
62021
Efficient face detection using Adaboost and facial color
YN Chae, JN Chung, HS Yang
Journal of KIISE: Software and Applications 36 (7), 548-559, 2009
52009
Search system, search method, and program
C Yeongnam
US Patent App. 16/969,964, 2020
42020
Cooking video summarization guided by matching with step-by-step recipe photos
R Sobue, M Nakazawa, Y Chae, B Stenger, T Yamashita, H Fujiyoshi
2019 16th International Conference on Machine Vision Applications (MVA), 1-6, 2019
42019
BYNET-SR: Image super resolution with a bypass connection network
J Xu, Y Chae, B Stenger
2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 4053-4057, 2017
42017
Robust people tracking using an adaptive sensor fusion between a laser scanner and video camera
YN Chae, YJ Choi, YH Seo, HS Yang
International Journal of Distributed Sensor Networks 9 (3), 521383, 2013
42013
Learning device, classification device, learning method, classification method, learning program, and classification program
C Yeongnam, KB Rao
US Patent 11,314,986, 2022
32022
Vision-based sleep mode detection for a smart TV
YN Chae, S Lee, BO Han, HS Yang
2013 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), 123-124, 2013
32013
Unsupervised constellation model learning algorithm based on voting weight control for accurate face localization
J Chung, T Kim, YN Chae, HS Yang
Pattern recognition 42 (3), 322-333, 2009
32009
Search system, search method, and program
C Yeongnam
US Patent 11,899,722, 2024
22024
Image processing system, image processing method, and program
C Yeongnam
US Patent 11,881,043, 2024
22024
Multi-scale Cell-based Layout Representation for Document Understanding
Y Shi, M Kim, Y Chae
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2023
22023
Learning device, classification device, learning method, classification method, learning program, and classification program
KB Rao, C Yeongnam
US Patent 11,455,502, 2022
22022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20