Παρακολούθηση
Ioannis Ziomas
Ioannis Ziomas
Professor, School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens, Director LPAD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chemeng.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spectral measurements of solar UVB radiation and its relations to total ozone, SO2, and clouds
AF Bais, CS Zerefos, C Meleti, IC Ziomas, K Tourpali
Journal of Geophysical Research 98 (D3), 5199-5204, 1993
2901993
Forecasting peak pollutant levels from meteorological variables
IC Ziomas, D Melas, CS Zerefos, AF Bais, AG Paliatsos
Atmospheric Environment 29 (24), 3703-3711, 1995
1931995
3-Day-Ahead Forecasting of Regional Pollution Index for the Pollutants NO2, CO, SO2, and O3 Using Artificial Neural Networks in Athens, Greece
KP Moustris, IC Ziomas, AG Paliatsos
Water, Air, & Soil Pollution 209, 29-43, 2010
1632010
Record low total ozone during northern winters of 1992 and 1993
RD Bojkov, CS Zerefos, DS Balis, IC Ziomas, AF Bais
Geophysical research letters 20 (13), 1351-1354, 1993
1561993
The mediterranean campaign of photochemical tracers—transport and chemical evolution (MEDCAPHOT-TRACE): an outline
IC Ziomas
Atmospheric Environment 32 (12), 2045-2053, 1998
1501998
Benzene, toluene, ozone, NO2 and SO2 measurements in an urban street canyon in Thessaloniki, Greece
KA Kourtidis, I Ziomas, C Zerefos, E Kosmidis, P Symeonidis, ...
Atmospheric Environment 36 (34), 5355-5364, 2002
1342002
Uncertainties in chemical risk assessment: results of a European benchmark exercise
A Amendola, S Contini, I Ziomas
Journal of Hazardous Materials 29 (3), 347-363, 1992
1151992
On the relative importance of Quasi-Biennial Oscillation and El Nino/Southern Oscillation in the revised Dobson total ozone records
CS Zerefos, AF Bais, IC Ziomas, RD Bojkov
Journal of Geophysical Research 97 (D9), 10135-10,144, 1992
1061992
Quasi-continuous measurements of non-methane hydrocarbons (NMHC) in the greater Athens area during MEDCAPHOT-TRACE
B Rappenglück, P Fabian, P Kalabokas, LG Viras, IC Ziomas
Atmospheric Environment 32 (12), 2103-2121, 1998
1001998
A note on the recent increase of solar UV‐B radiation over northern middle latitudes
CS Zerefos, AF Bais, C Meleti, IC Ziomas
Geophysical research letters 22 (10), 1245-1247, 1995
1001995
Assessment of the potential for photochemical air pollution in Athens: a comparison of emissions and air-pollutant levels in Athens with those in Los Angeles
HT Mantis, CC Repapis, CS Zerefos, JC Ziomas
Journal of applied meteorology 31 (12), 1467-1476, 1992
931992
Atmospheric aerosol and gaseous species in Athens, Greece
K Eleftheriadis, D Balis, IC Ziomas, I ColBeck, N Manalis
Atmospheric Environment 32 (12), 2183-2191, 1998
911998
Anatomy of the sea-breeze circulation in Athens area under weak large-scale ambient winds
D Melas, I Ziomas, O Klemm, CS Zerefos
Atmospheric Environment 32 (12), 2223-2237, 1998
891998
Ozone episodes in Athens, Greece. A modelling approach using data from the MEDCAPHOT-TRACE
IC Ziomas, P Tzoumaka, D Balis, D Melas, O Klemm
Atmospheric Environment 32 (12), 2313-2321, 1998
831998
A summer air-pollution study in Athens, Greece
O Klemm, IC Ziomas, D Balis, P Suppan, J Slemr, R Romero, LG Vyras
Atmospheric Environment 32 (12), 2071-2087, 1998
831998
Tropospheric LIDAR aerosol measurements and sun photometric observations at Thessaloniki, Greece
D Balis, A Papayannis, E Galani, F Marenco, V Santacesaria, E Hamonou, ...
Atmospheric Environment 34 (6), 925-932, 2000
802000
Role of urban and suburban aerosols on solar UV radiation over Athens, Greece
A Papayannis, D Balis, A Bais, H Van der Bergh, B Calpini, E Durieux, ...
Atmospheric Environment 32 (12), 2193-2201, 1998
781998
Boundary layer dynamics in an urban coastal environment under sea breeze conditions
D Melas, IC Ziomas, CS Zerefos
Atmospheric environment 29 (24), 3605-3617, 1995
741995
A contribution to the study of photochemical smog in the greater Athens area
IC Ziomas, P Suppan, B Rappengluck, D Balis, P Tzoumaka, D Melas, ...
Beitrage zur Physik der Atmosphare-Contributions to Atmospheric Physics 68 …, 1995
741995
Performance evaluation of the Weather Research and Forecasting (WRF) model for assessing wind resource in Greece
TM Giannaros, D Melas, I Ziomas
Renewable Energy 102, 190-198, 2017
702017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20