Παρακολούθηση
Tomas Pajdla
Tomas Pajdla
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cvut.cz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Robust wide-baseline stereo from maximally stable extremal regions
J Matas, O Chum, M Urban, T Pajdla
Image and vision computing 22 (10), 761-767, 2004
66892004
NetVLAD: CNN architecture for weakly supervised place recognition
R Arandjelovic, P Gronat, A Torii, T Pajdla, J Sivic
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
31482016
3D with Kinect
J Smisek, M Jancosek, T Pajdla
Consumer depth cameras for computer vision: Research topics and applications …, 2013
9702013
D2-net: A trainable cnn for joint description and detection of local features
M Dusmanu, I Rocco, T Pajdla, M Pollefeys, J Sivic, A Torii, T Sattler
Proceedings of the ieee/cvf conference on computer vision and pattern …, 2019
7012019
A convenient multicamera self-calibration for virtual environments
T Svoboda, D Martinec, T Pajdla
Presence: Teleoperators & virtual environments 14 (4), 407-422, 2005
6902005
Benchmarking 6DOF Outdoor Visual Localization in Changing Conditions
T Sattler, W Maddern, C Toft, A Torii, L Hammarstrand, E Stenborg, ...
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
6812018
24/7 Place Recognition by View Synthesis
A Torii, R Arandjelovic, J Sivic, M Okutomi, T Pajdla
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
6332015
Multi-view reconstruction preserving weakly-supported surfaces
M Jancosek, T Pajdla
CVPR 2011, 3121-3128, 2011
573*2011
InLoc: Indoor visual localization with dense matching and view synthesis
H Taira, M Okutomi, T Sattler, M Cimpoi, M Pollefeys, J Sivic, T Pajdla, ...
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
4972018
Visual Place Recognition with Repetitive Structures
A Torii, J Sivic, M Okutomi, T Pajdla
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 37 (11), 2346 …, 2015
4932015
D2-net: A trainable cnn for joint detection and description of local features
M Dusmanu, I Rocco, T Pajdla, M Pollefeys, J Sivic, A Torii, T Sattler
arXiv preprint arXiv:1905.03561, 2019
4542019
Robust rotation and translation estimation in multiview reconstruction
D Martinec, T Pajdla
2007 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1-8, 2007
4352007
Neighbourhood consensus networks
I Rocco, M Cimpoi, R Arandjelović, A Torii, T Pajdla, J Sivic
Advances in neural information processing systems 31, 2018
4302018
Automatic generator of minimal problem solvers
Z Kukelova, M Bujnak, T Pajdla
Computer Vision–ECCV 2008: 10th European Conference on Computer Vision …, 2008
3212008
Avoiding confusing features in place recognition
J Knopp, J Sivic, T Pajdla
Computer Vision–ECCV 2010: 11th European Conference on Computer Vision …, 2010
3002010
Epipolar geometry for central catadioptric cameras
T Svoboda, T Pajdla
International Journal of Computer Vision 49 (1), 23-37, 2002
2982002
Springer International Publishing: Cham
D Fleet, T Pajdla, B Schiele, T Tuytelaars
Switzerland 8693, 740-755, 2014
2762014
Epipolar geometry for panoramic cameras
T Svoboda, T Pajdla, V Hlaváč
Computer Vision—ECCV'98: 5th European Conference on Computer Vision …, 1998
2571998
Structure from motion with wide circular field of view cameras
B Micusik, T Pajdla
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 28 (7), 1135-1149, 2006
2442006
Are large-scale 3d models really necessary for accurate visual localization?
T Sattler, A Torii, J Sivic, M Pollefeys, H Taira, M Okutomi, T Pajdla
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
2362017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20