Παρακολούθηση
Zacharoula Papamitsiou
Zacharoula Papamitsiou
Research Scientist - SINTEF Digital
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sintef.no
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning analytics and educational data mining in practice: A systematic literature review of empirical evidence
Z Papamitsiou, AA Economides
Journal of Educational Technology & Society 17 (4), 49-64, 2014
9852014
Responsible AI for digital health: a synthesis and a research agenda
C Trocin, P Mikalef, Z Papamitsiou, K Conboy
Information Systems Frontiers 25 (6), 2139-2157, 2023
1172023
Building pipelines for educational data using AI and multimodal analytics: A “grey‐box” approach
K Sharma, Z Papamitsiou, M Giannakos
British Journal of Educational Technology 50 (6), 3004-3031, 2019
1072019
Mapping child–computer interaction research through co-word analysis
M Giannakos, Z Papamitsiou, P Markopoulos, J Read, JP Hourcade
International Journal of Child-Computer Interaction 23, 100165, 2020
832020
Exploring autonomous learning capacity from a self‐regulated learning perspective using learning analytics
Z Papamitsiou, AA Economides
British Journal of Educational Technology 50 (6), 3138-3155, 2019
762019
Towards utilising emerging technologies to address the challenges of using Open Educational Resources: a vision of the future
A Tlili, J Zhang, Z Papamitsiou, S Manske, R Huang, Kinshuk, HU Hoppe
Educational Technology Research and Development 69, 515-532, 2021
702021
Predicting learners' effortful behaviour in adaptive assessment using multimodal data
K Sharma, Z Papamitsiou, JK Olsen, M Giannakos
Proceedings of the tenth international conference on learning analytics …, 2020
562020
Utilizing Multimodal Data Through fsQCA to Explain Engagement in Adaptive Learning
Z Papamitsiou, IO Pappas, K Sharma, M Giannakos
IEEE Transactions on Learning Technologies 13 (4), 689-703, 2020
562020
Learning analytics for smart learning environments: A meta-analysis of empirical research results from 2009 to 2015
Z Papamitsiou, AA Economides
Learning, design, and technology: An international compendium of theory …, 2016
562016
Temporal learning analytics visualizations for increasing awareness during assessment
Z Papamitsiou, AA Economides
RUSC. Universities and Knowledge Society Journal 12 (3), 129-147, 2015
552015
Efforts in Europe for Data-Driven Improvement of Education–A review of learning analytics research in six countries
J Nouri, M Ebner, D Ifenthaler, M Sqr, J Malmberg, M Khalil, J Bruun, ...
International Journal of Learning Analytics and Artificial Intelligence for …, 2019
542019
Temporal learning analytics for computer based testing
ZK Papamitsiou, V Terzis, AA Economides
Proceedings of the fourth international conference on learning analytics and …, 2014
502014
The evidence of impact and ethical considerations of Multimodal Learning Analytics: A Systematic Literature Review
H Alwahaby, M Cukurova, Z Papamitsiou, M Giannakos
The multimodal learning analytics handbook, 289-325, 2022
482022
Games for artificial intelligence and machine learning education: Review and perspectives
M Giannakos, I Voulgari, S Papavlasopoulou, Z Papamitsiou, ...
Non-formal and informal science learning in the ICT era, 117-133, 2020
462020
Explaining learning performance using response-time, self-regulation and satisfaction from content: An fsQCA approach
Z Papamitsiou, AA Economides, IO Pappas, MN Giannakos
Proceedings of the 8th international conference on learning analytics and …, 2018
382018
Towards an educational data literacy framework: enhancing the profiles of instructional designers and e-tutors of online and blended courses with new competences
Z Papamitsiou, ME Filippakis, M Poulou, D Sampson, D Ifenthaler, ...
Smart Learning Environments 8, 1-26, 2021
352021
Computing education research landscape through an analysis of keywords
Z Papamitsiou, M Giannakos, - Simon, A Luxton-Reilly
Proceedings of the 2020 ACM conference on international computing education …, 2020
302020
Towards the alignment of computer-based assessment outcome with learning goals: the LAERS architecture
ZK Papamitsiou, AA Economides
2013 IEEE Conference on e-Learning, e-Management and e-Services, 13-17, 2013
272013
Applying classification techniques on temporal trace data for shaping student behavior models
Z Papamitsiou, E Karapistoli, AA Economides
Proceedings of the sixth international conference on learning analytics …, 2016
242016
Temporal learning analytics for adaptive assessment
Z Papamitsiou, AA Economides
Journal of Learning Analytics 1 (3), 165-168, 2014
242014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20