Παρακολούθηση
Nezamoddin  N Kachouie
Nezamoddin N Kachouie
Professor of Mathematical Sciences, Florida Institute of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fit.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fabrication of three-dimensional porous cell-laden hydrogel for tissue engineering
CM Hwang, S Sant, M Masaeli, NN Kachouie, B Zamanian, SH Lee, ...
Biofabrication 2 (3), 035003, 2010
2902010
Silhouette analysis for performance evaluation in machine learning with applications to clustering
M Shutaywi, NN Kachouie
Entropy 23 (6), 759, 2021
1172021
Directed assembly of cell-laden hydrogels for engineering functional tissues
NN Kachouie, Y Du, H Bae, M Khabiry, AF Ahari, B Zamanian, J Fukuda, ...
Organogenesis 6 (4), 234-244, 2010
932010
Drug-eluting microarrays for cell-based screening of chemical-induced apoptosis
CH Kwon, I Wheeldon, NN Kachouie, SH Lee, H Bae, S Sant, J Fukuda, ...
Analytical chemistry 83 (11), 4118-4125, 2011
712011
Probabilistic model-based cell tracking
NN Kachouie, P Fieguth, J Ramunas, E Jervis
International Journal of Biomedical Imaging 2006, 2006
662006
Designer hydrophilic regions regulate droplet shape for controlled surface patterning and 3D microgel synthesis
MJ Hancock, F Yanagawa, YH Jang, J He, NN Kachouie, H Kaji, ...
Small 8 (3), 393-403, 2012
532012
Geometrical optimisation of a personalised microneedle eye patch for transdermal delivery of anti-wrinkle small peptide
SH Lim, WJ Tiew, J Zhang, PCL Ho, NN Kachouie, L Kang
Biofabrication 12 (3), 035003, 2020
522020
Watershed deconvolution for cell segmentation
NN Kachouie, P Fieguth, E Jervis
2008 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2008
382008
Arraycount, an algorithm for automatic cell counting in microwell arrays
NN Kachouie, L Kang, A Khademhosseini
Biotechniques 47 (3), x-xvi, 2009
352009
Extended-Hungarian-JPDA: Exact single-frame stem cell tracking
NN Kachouie, PW Fieguth
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 54 (11), 2011-2019, 2007
332007
A medical texture local binary pattern for TRUS prostate segmentation
NN Kachouie, P Fieguth
2007 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2007
312007
An elliptical level set method for automatic TRUS prostate image segmentation
NN Kachouie, P Fieguth, S Rahnamayan
2006 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information …, 2006
302006
Bayesshrink ridgelets for image denoising
N Nezamoddini-Kachouie, P Fieguth, E Jernigan
Image Analysis and Recognition: International Conference ICIAR 2004, Porto …, 2004
272004
A probabilistic living cell segmentation model
NN Kachouie, LJ Lee, P Fieguth
IEEE International Conference on Image Processing 2005 1, I-1137, 2005
262005
Ensemble Correlation Coefficient.
W Deebani, NN Kachouie
ISAIM, 2018
232018
Tissue engineering based on electrochemical desorption of an RGD‐containing oligopeptide
N Mochizuki, T Kakegawa, T Osaki, N Sadr, NN Kachouie, H Suzuki, ...
Journal of tissue engineering and regenerative medicine 7 (3), 236-243, 2013
222013
A Gabor based technique for image denoising
N Nezamoddini-Kachouie, P Fieguth
Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, 2005., 980-983, 2005
222005
Localization of mountain glacier termini in Landsat multi-spectral images
NN Kachouie, P Huybers, A Schwartzman
Pattern Recognition Letters 34 (1), 94-106, 2013
202013
A statistical thresholding method for cell tracking
NN Kachouie, P Fieguth, J Ramunas, E Jervis
2006 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information …, 2006
152006
Stem-cell localization: A deconvolution problem
NN Kachouie, P Fieguth, E Jervis
2007 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2007
142007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20