Παρακολούθηση
Anastasia A. Kiratzi
Anastasia A. Kiratzi
Άλλα ονόματαSissy Kiratzi, Kiratzi, A, Kiratzi, A. A.
Professor of Seismology, Department of Geophysics, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bayesian extreme values distribution for seismicity parameters assessment in South America
OC Galanis, TM Tapanos, GA Papadopoulos, AA Kiratzi
J. Balkan Geophys. Soc 5 (3), 77-86, 2002
3312002
A detailed study of the active crustal deformation in the Aegean and surrounding area
CB Papazachos, AA Kiratzi
Tectonophysics 253 (1-2), 129-153, 1996
2541996
The Cephalonia transform fault and its extension to western Lefkada Island (Greece)
E Louvari, AA Kiratzi, BC Papazachos
Tectonophysics 308 (1-2), 223-236, 1999
2441999
Focal mechanisms of shallow earthquakes in the Aegean Sea and the surrounding lands determined by waveform modelling: a new database
A Kiratzi, E Louvari
Journal of Geodynamics 36 (1-2), 251-274, 2003
2182003
Fault plane solutions in the Aegean Sea and the surrounding area and their tectonic implication
EK Louvari
Boll. Geof. teor. appl 39 (3), 199-218, 1998
1941998
Focal mechanisms of shallow and intermediate depth earthquakes along the Hellenic Arc
C Benetatos, A Kiratzi, C Papazachos, G Karakaisis
Journal of Geodynamics 37 (2), 253-296, 2004
1272004
Toward a homogeneous moment-magnitude determination for earthquakes in Greece and the surrounding area
BC Papazachos, AA Kiratzi, BG Karacostas
Bulletin of the Seismological Society of America 87 (2), 474-483, 1997
1241997
A study on the active crustal deformation of the North and East Anatolian Fault Zones
AA Kiratzi
Tectonophysics 225 (3), 191-203, 1993
1141993
Stress tensor inversions along the westernmost North Anatolian Fault Zone and its continuation into the North Aegean Sea
AA Kiratzi
Geophysical Journal International 151 (2), 360-376, 2002
1122002
A formulation for reliable estimation of active crustal deformation and its application to central Greece
CB Papazachos, AA Kiratzi
Geophysical Journal International 111 (3), 424-432, 1992
1061992
Active crustal deformation from the Azores triple junction to the Middle East
AA Kiratzi, CB Papazachos
Tectonophysics 243 (1-2), 1-24, 1995
1001995
Seismic faults in the Aegean area
BC Papazachos, AA Kiratzi, PM Hatzidimitriou, AC Rocca
Tectonophysics 106 (1-2), 71-85, 1984
981984
Active faulting in the north-eastern Aegean Sea Ιslands
A Chatzipetros, A Kiratzi, S Sboras, N Zouros, S Pavlides
Tectonophysics 597, 106-122, 2012
95*2012
Regional focal mechanisms for earthquakes in the Aegean area
B Papazachos, A Kiratzi, E Papadimitriou
Source Mechanism and Seismotectonics, 405-420, 1991
951991
Moment tensor inversion of the 1983 January 17 Kefallinia event of Ionian islands (Greece)
AA Kiratzi, CA Langston
Geophysical Journal International 105 (2), 529-535, 1991
831991
The 14 August 2003 Lefkada Island (Greece) earthquake: focal mechanisms of the mainshock and of the aftershock sequence
C Benetatos, A Kiratzi, Z Roumelioti, G Stavrakakis, G Drakatos, ...
Journal of Seismology 9 (2), 171-190, 2005
792005
Source parameters of some large earthquakes in Northern Aegean determined by body waveform inversion
AA Kiratzi, GS Wagner, CA Langston
pure and applied geophysics 135 (4), 515-527, 1991
781991
The January 2010 Efpalio earthquake sequence in the western Corinth gulf (Greece)
E Sokos, J Zahradník, A Kiratzi, J Janský, F Gallovič, O Novotny, ...
Tectonophysics 530, 299-309, 2012
772012
The Galaxidi earthquake of 18 November 1992: A possible asperity within the normal fault system of the Gulf of Corinth (Greece)
D Hatzfeld, D Kementzetzidou, V Karakostas, M Ziazia, S Nothard, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 86 (6), 1987-1991, 1996
771996
Shear wave anisotropy in the upper mantle beneath the Aegean related to internal deformation
D Hatzfeld, E Karagianni, I Kassaras, A Kiratzi, E Louvari, H Lyon‐Caen, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 106 (B12), 30737-30753, 2001
712001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20