Παρακολούθηση
Plousia Misailidi
Plousia Misailidi
Department of Primary Education, University of Ioannina
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Trends and prospects in metacognition research
A Efklides, P Misailidi
Springer Science & Business Media, 2010
1102010
Associations between emotional intelligence, socio-emotional adjustment, and academic achievement in childhood: The influence of age
A Brouzos, P Misailidi, A Hadjimattheou
Canadian Journal of School Psychology 29 (2), 83-99, 2014
1062014
Young children's display rule knowledge: Understanding the distinction between apparent and real emotions and the motives underlying the use of display rules
P Misailidi
Social Behavior and Personality: an international journal 34 (10), 1285-1296, 2006
792006
Introduction: The present and the future in metacognition
A Efklides, P Misailidi
Trends and prospects in metacognition research, 1-18, 2010
512010
Children’s metacognition and theory of mind: Bridging the gap
P Misailidi
Trends and prospects in metacognition research, 279-291, 2010
462010
Emotion in children's art: do young children understand the emotions expressed in other children's drawings?
P Misailidi, F Bonoti
Journal of Early Childhood Research 6 (2), 189-200, 2008
392008
Attributing human properties to computer artifacts: Developmental changes in children's understanding of the animate-inanimate distinction
TA Mikropoulos, P Misailidi, F Bonoti
272003
Development of afterlife beliefs in childhood: Relationship to parent beliefs and testimony
P Misailidi, EN Kornilaki
Merrill-Palmer Quarterly 61 (2), 290-318, 2015
242015
Representations of loneliness in children’s drawings
P Misailidi, F Bonoti, G Savva
Childhood 19 (4), 523-538, 2012
232012
Social emotions in children's human figure drawings: Drawing shame, pride and jealousy
F Bonoti, P Misalidi
Infant and Child Development 24 (6), 661-672, 2015
202015
Children's developing ability to depict emotions in their drawings
F Bonoti, P Misailidi
Perceptual and Motor Skills 103 (2), 495-502, 2006
202006
Individual differences in children's understanding of guilt: Links with theory of mind
P Misailidi
The Journal of Genetic Psychology 179 (4), 219-229, 2018
162018
Η θεωρία των παιδιών για το νου
Π Μισαηλίδη
Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός, 2003
162003
Children's expressive drawing strategies: the effects of mood, age and topic
P Misalidi, F Bonoti
Early Child Development and Care 184 (6), 882-896, 2014
152014
Mind what teachers say: Kindergarten teachers’ use of mental state language during picture story narration
P Misailidi, D Papoudi, A Brouzos
Early Education & Development 24 (8), 1161-1174, 2013
142013
The differential effects of written and spoken presentation for the modification of interpretation and judgmental bias in children
SP Vassilopoulos, SE Blackwell, P Misailidi, A Kyritsi, M Ayfanti
Behavioural and Cognitive Psychotherapy 42 (5), 535-554, 2014
122014
Understanding internal and external shame in childhood: The role of theory of mind
P Misailidi
European Journal of Developmental Psychology 17 (1), 19-36, 2020
92020
cLDRENs UNDERSTANDING OF DISPLAY RULES: TE RoLE o sEcoND-oRDER INTENTIoNs
P Misailidi
Hellenic Journal of Psychology 4, 36-51, 2007
82007
Conscience and theory of mind in children aged 4 to 7 years
P Misailidi, E Tsiara
Journal of Experimental Child Psychology 203, 105007, 2021
72021
Emotional self-regulation in the early years: The role of cognition, metacognition and social interaction
P 1. Efklides, A., & Misailidi
The SAGE Handbook of Developmental Psychology and Early Childhood Education …, 2019
72019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20