Παρακολούθηση
Kishaloy Halder
Kishaloy Halder
Amazon AWS AI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Task-Aware Representation of Sentences for Generic Text Classification
K Halder, A Akbik, J Krapac, R Vollgraf
The 28th International Conference on Computational Linguistics, COLING 2020, 2020
452020
Risk aware provisioning and resource aggregation based consolidation of virtual machines
K Halder, U Bellur, P Kulkarni
2012 IEEE Fifth International Conference on Cloud Computing, 598-605, 2012
312012
Modeling Temporal Progression of Emotional Status in Mental Health Forum: A Recurrent Neural Net Approach
K Halder, L Poddar, MY Kan
Proceedings of the 8th Workshop on Computational Approaches to Subjectivity …, 2017
182017
Cold Start Thread Recommendation as Extreme Multi-label Classification
K Halder, L Poddar, MY Kan
Companion Proceedings of the The Web Conference 2018, 1911-1918, 2018
172018
Health Forum Thread Recommendation Using an Interest Aware Topic Model
K Halder, MY Kan, K Sugiyama
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge …, 2017
142017
Retrieving Skills from Job Descriptions: A Language Model Based Extreme Multi-label Classification Framework
A Bhola, K Halder, A Prasad, MY Kan
Proceedings of the 28th International Conference on Computational …, 2020
132020
Predicting Helpful Posts in Open-Ended Discussion Forums: A Neural Architecture
K Halder, MY Kan, K Sugiyama
The North American Chapter Meeting of the Association for Computational …, 2019
102019
Properties of Farey sequence and their applications to digital image processing
S Das, K Halder, S Pratihar, P Bhowmick
arXiv preprint arXiv:1509.07757, 2015
52015
Treatment Side Effect Prediction from Online User-generated Content
H Nguyen, K Sugiyama, MY Kan, K Halder
Proceedings of the Ninth International Workshop on Health Text Mining and …, 2018
32018
Modeling Information Need of Users in Search Sessions
K Halder, HT Cheng, EKI Chio, G Roumpos, T Wu, R Agarwal
https://arxiv.org/abs/2001.00861, 2020
22020
Sentiment Analysis for Twitter : Going Beyond Tweet Text
L Poddar, K Halder, X Jia
https://arxiv.org/abs/1611.09441, 2015
22015
Neural side effect discovery from user credibility and experience-assessed online health discussions
VH Nguyen, K Sugiyama, MY Kan, K Halder
Journal of Biomedical Semantics 11 (1), 1-16, 2020
12020
Task-Specific Embeddings for Ante-Hoc Explainable Text Classification
K Halder, J Krapac, A Akbik, A Brew, M Lyra
arXiv preprint arXiv:2212.00086, 2022
2022
Enhancing Product Safety in E-Commerce with NLP
K Halder, J Krapac, D Goryunov, A Brew, M Lyra, A Dizdari, W Gillett, ...
arXiv preprint arXiv:2210.14363, 2022
2022
Instruction Tuning for Few-Shot Aspect-Based Sentiment Analysis
S Varia, S Wang, K Halder, R Vacareanu, M Ballesteros, Y Benajiba, ...
arXiv preprint arXiv:2210.06629, 2022
2022
AUTOMATICALLY FACILITATING DISCUSSION IN ONLINE FORUMS
K HALDER
2019
Sentiment Analysis of Social Media Texts
W Tutorial, K Halder
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17