Παρακολούθηση
Jose Luis Martinez Ramos
Jose Luis Martinez Ramos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Frequency regulation contribution through variable-speed wind energy conversion systems
JM Mauricio, A Marano, A Gómez-Expósito, JLM Ramos
IEEE Transactions on Power Systems 24 (1), 173-180, 2009
6342009
Análisis y operación de sistemas de energía eléctrica
A Abur, FL Alvarado, CA Bel, C Cañizares, JC Pidre, AJC Navarro, ...
McGraw-Hill, 2002
3242002
Electricity market price forecasting based on weighted nearest neighbors techniques
AT Lora, JMR Santos, AG Expósito, JLM Ramos, JCR Santos
IEEE Transactions on Power Systems 22 (3), 1294-1301, 2007
3002007
Fast computation of voltage stability security margins using nonlinear programming techniques
LAL Zarate, CA Castro, JLM Ramos, ER Ramos
IEEE Transactions on Power Systems 21 (1), 19-27, 2006
932006
Stochastic unit commitment in microgrids: Influence of the load forecasting error and the availability of energy storage
L Alvarado-Barrios, ÁR del Nozal, JB Valerino, IG Vera, ...
Renewable Energy 146, 2060-2069, 2020
892020
Assessing the loadability of active distribution networks in the presence of DC controllable links
E Romero-Ramos, A Gomez-Exposito, A Marano-Marcolini, ...
IET generation, transmission & distribution 5 (11), 1105-1113, 2011
822011
Exploiting the use of DC SCOPF approximation to improve iterative AC SCOPF algorithms
A Marano-Marcolini, F Capitanescu, JL Martinez-Ramos, L Wehenkel
IEEE Transactions on Power Systems 27 (3), 1459-1466, 2012
682012
Sistemas eléctricos de potencia: problemas y ejercicios resueltos
AG Expósito, JLM Ramos, JAR Macias, ER Ramos, JMR Santos
Pearson Educación, SA, 2003
61*2003
Slack bus selection to minimize the system power imbalance in load-flow studies
AG Expósito, JLM Ramos, JR Santos
IEEE Transactions on Power Systems 19 (2), 987-995, 2004
602004
Time-series prediction: Application to the short-term electric energy demand
AT Lora, JMR Santos, JC Riquelme, AG Expósito, JLM Ramos
Current Topics in Artificial Intelligence, 577-586, 2004
582004
Influence of kNN-based load forecasting errors on optimal energy production
AT Lora, JC Riquelme, JLM Ramos, JMR Santos, AG Expósito
Portuguese Conference on Artificial Intelligence, 189-203, 2003
482003
Finding improved local minima of power system optimization problems by interior-point methods
JR Santos, AT Lora, AG Expósito, JLM Ramos
IEEE transactions on power systems 18 (1), 238-244, 2003
472003
Security management under uncertainty: From day-ahead planning to intraday operation
P Panciatici, Y Hassaine, S Fliscounakis, L Platbrood, M Ortega-Vazquez, ...
2010 IREP Symposium Bulk Power System Dynamics and Control-VIII (IREP), 1-8, 2010
452010
Electricity market price forecasting: Neural networks versus weighted-distance k nearest neighbours
AT Lora, JR Santos, JR Santos, JLM Ramos, AG Expósito
International Conference on Database and Expert Systems Applications, 321-330, 2002
442002
A comparison of two techniques for next-day electricity price forecasting
AT Lora, JR Santos, JR Santos, AG Expósito, JLM Ramos
International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated …, 2002
372002
An evolutionary computational approach for the problem of unit commitment and economic dispatch in microgrids under several operation modes
L Alvarado-Barrios, A Rodríguez del Nozal, A Tapia, JL Martínez-Ramos, ...
Energies 12 (11), 2143, 2019
262019
On the use of loss penalty factors for generation scheduling
JLM Ramos, AG Exposito, FJC Moron, SN Becerra
2003 IEEE Power Engineering Society General Meeting (IEEE Cat. No. 03CH37491 …, 2003
262003
Novel hybrid design for microgrid control
AD Bintoudi, L Zyglakis, T Apostolos, D Ioannidis, S Al-Agtash, ...
2017 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 1-6, 2017
222017
Optimal Energy Management and Scheduling of a Microgrid in Grid-Connected and Islanded Modes
L Zacharia, L Tziovani, M Savva, L Hadjidemetriou, E Kyriakides, ...
2019 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST …, 2019
212019
Provision of Ancillary Services by a Smart Microgrid: An OPF Approach
JL Martínez-Ramos, A Marano-Marcolini, FP García-López, ...
2018 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST …, 2018
212018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20