Παρακολούθηση
Adenilso Simao
Adenilso Simao
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icmc.usp.br
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Proteum: A family of tools to support specification and program testing based on mutation
JC Maldonado, ME Delamaro, SCPF Fabbri, A da Silva Simão, T Sugeta, ...
Mutation testing for the new century, 113-116, 2001
692001
Structural testing criteria for message‐passing parallel programs
S Souza, SR Vergilio, PSL Souza, AS Simão, AC Hausen
Concurrency and Computation: Practice and Experience 20 (16), 1893-1916, 2008
652008
Generating reduced tests for FSMs with extra states
A Simão, A Petrenko, N Yevtushenko
International Workshop on Formal Approaches to Software Testing, 129-145, 2009
572009
Checking completeness of tests for finite state machines
A Simao, A Petrenko
IEEE Transactions on Computers 59 (8), 1023-1032, 2010
532010
Comparing finite state machine test coverage criteria
A Simao, A Petrenko, JC Maldonado
IET software 3 (2), 91-105, 2009
532009
On reducing test length for FSMs with extra states
A Simao, A Petrenko, N Yevtushenko
Software testing, verification and reliability 22 (6), 435-454, 2012
522012
Towards a Reference Architecture for Software Testing Tools.
EY Nakagawa, A da Silva Simao, FC Ferrari, JC Maldonado, S Carlos
SEKE 7, 1-6, 2007
522007
Evaluating test suite characteristics, cost, and effectiveness of FSM-based testing methods
AT Endo, A Simao
Information and Software Technology 55 (6), 1045-1062, 2013
512013
Fault coverage-driven incremental test generation
A Simão, A Petrenko
The Computer Journal 53 (9), 1508-1522, 2010
472010
Web services composition testing: a strategy based on structural testing of parallel programs
AT Endo, A da Silva Simão, SRS de Souza, PSL de Souza
Testing: Academic & Industrial Conference-Practice and Research Techniques …, 2008
472008
A holistic approach to model‐based testing of Web service compositions
F Belli, AT Endo, M Linschulte, A Simao
Software: Practice and Experience 44 (2), 201-234, 2014
452014
Generating checking sequences for partial reduced finite state machines
A Simão, A Petrenko
International Workshop on Formal Approaches to Software Testing, 153-168, 2008
442008
Model-based testing of software and systems: recent advances and challenges
A Petrenko, A Simao, JC Maldonado
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 14, 383-386, 2012
412012
Generating asynchronous test cases from test purposes
A Simao, A Petrenko
Information and Software Technology 53 (11), 1252-1262, 2011
332011
Structural testing for semaphore-based multithread programs
FS Sarmanho, PSL Souza, SRS Souza, AS Simao
Computational Science–ICCS 2008: 8th International Conference, Kraków …, 2008
332008
A technique to reduce the test case suites for regression testing based on a self-organizing neural network architecture
ADS Simao, RF De Mello, LJ Senger
30th Annual International Computer Software and Applications Conference …, 2006
322006
Model-based testing of RESTful web services using UML protocol state machines
PVP Pinheiro, AT Endo, A Simao
Brazilian workshop on systematic and automated software testing, 1-10, 2013
312013
Model-based testing of service-oriented applications via state models
AT Endo, A Simao
2011 IEEE International Conference on Services Computing, 432-439, 2011
312011
A finite difference method with meshless interpolation for incompressible flows in non-graded tree-based grids
FS Sousa, CF Lages, JL Ansoni, A Castelo, A Simao
Journal of Computational physics 396, 848-866, 2019
302019
A systematic study of cross-project defect prediction with meta-learning
F Porto, L Minku, E Mendes, A Simao
arXiv preprint arXiv:1802.06025, 2018
272018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20