Παρακολούθηση
Luis Felipe Del Carpio Vega
Luis Felipe Del Carpio Vega
Researcher in communication systems
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aalto.fi
.
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
System-level modeling and evaluation of interference suppression receivers in LTE system
M Lampinen, F Del Carpio, T Kuosmanen, T Koivisto, M Enescu
2012 IEEE 75th Vehicular Technology Conference (VTC Spring), 1-5, 2012
332012
Performance evaluation of IEEE 802.11 ah actuators
B Badihi, LF Del Carpio, P Amin, A Larmo, M Lopez, D Denteneer
2016 IEEE 83rd Vehicular Technology Conference (VTC Spring), 1-5, 2016
262016
System-level performance of interference suppression receivers in LTE system
K Pietikäinen, FD Carpio, HL Määttänen, M Lampinen, T Koivisto, ...
Vehicular Technology Conference (VTC Spring), 2012 IEEE 75th, 1-5, 2012
242012
Comparison of 802.11 ah, BLE and 802.15. 4 for a Home Automation Use Case
LF Del Carpio, P Di Marco, P Skillermark, R Chirikov, K Lagergren
International Journal of Wireless Information Networks 24 (3), 243-253, 2017
192017
Comparison of 802.11 ah and BLE for a home automation use case
LF Del Carpio, P Di Marco, P Skillermark, R Chirikov, K Lagergren, ...
2016 IEEE 27th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and …, 2016
152016
Simple clustering methods for multi-hop cooperative device-to-device communication
LF Del Carpio, AA Dowhuszko, O Tirkkonen, G Wu
2015 IEEE 81st Vehicular Technology Conference (VTC Spring), 1-6, 2015
102015
Duty cycle challenges of IEEE 802.11 ah networks in M2M and IoT applications
A Hazmi, LF Del Carpio, A Goekceoglu, B Badihi, P Amin, A Larmo, ...
European Wireless 2016; 22th European Wireless Conference, 1-7, 2016
72016
Duty cycle challenges of IEEE 802.11 ah networks in M2M and IoT applications
A Hazmi, LF Del Carpio, A Goekceoglu, B Badihi, P Amin, A Larmo, ...
European Wireless 2016; 22th European Wireless Conference, 1-7, 2016
72016
Network-assisted widely linear receivers for LTE
LF Del Carpio, M Lampinen, M Enescu, T Koivisto, O Tirkkonen
2013 IEEE 78th Vehicular Technology Conference (VTC Fall), 1-5, 2013
12013
System level modeling and evaluation of advanced linear interference aware receivers
LF Del Carpio Vega
2012
STUDY OF THE DUTY CYCLE CHALLENGES FOR SHORT RANGE DEVICES DEPLOYMENT BASED ON THE IEEE 802.11 AH IN M2M AND IOT NETWORKS
LF Del Carpio, A Larmo, M Valkama
OF THINGS/////Finland 500, 21, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11