Παρακολούθηση
Inguna Skadiņa
Inguna Skadiņa
Tilde; Institute of Mathematics and Computer Science, University of Latvia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tilde.lv - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Term extraction, tagging, and mapping tools for under-resourced languages
M Pinnis, N Ljubešić, D Ştefănescu, I Skadiņa, M Tadić, T Gornostay
Proceedings of the 10th Conference on Terminology and Knowledge Engineering …, 2012
692012
Collecting and using comparable corpora for statistical machine translation
I Skadiņa, A Aker, N Mastropavlos, F Su, D Tufis, M Verlic, A Vasiļjevs, ...
Proceedings of the 8th international conference on language resources and …, 2012
412012
Translation Quality and Productivity: A Study on Rich Morphology Languages
MNMT Lucia Specia, Kim Harris, Frédéric Blain, Aljoscha Burchardt, Viviven ...
MT Summit XVI, 55-71, 2017
38*2017
Analysis and evaluation of comparable corpora for under resourced areas of machine translation
I Skadiņa, A Vasiļjevs, R Skadiņš, R Gaizauskas, D Tufiş, T Gornostay
The 5th Workshop on Building and Using Comparable Corpora, 17, 2012
382012
The European language technology landscape in 2020: Language-centric and human-centric AI for cross-cultural communication in multilingual Europe
G Rehm, K Marheinecke, S Hegele, S Piperidis, K Bontcheva, J Hajič, ...
arXiv preprint arXiv:2003.13833, 2020
352020
Evaluation of SMT in localization to under-resourced inflected language
R Skadiņš, M Puriņš, I Skadiņa, A Vasiļjevs
Proceedings of the 15th Annual conference of the European Association for …, 2011
302011
Resource and service centres as the backbone for a sustainable service infrastructure
P Wittenburg, N Bel, L Borin, G Budin, N Calzolari, E Hajicova, ...
Seventh conference on International Language Resources and Evaluation [LREC …, 2010
292010
Collection of comparable corpora for under-resourced languages
I Skadiņa, A Aker, V Giouli, D Tufis, R Gaizauskas, M Mieriņa, ...
Proceedings of the Fourth International Conference Baltic HLT 2010, 161-168, 2010
262010
The strategic impact of META-NET on the regional, national and international level.
Language Resources and Evaluation 50 (2), 351–374, 2016
242016
The Strategic Impact of META-NET on the Regional, National and International Level
G Rehm, H Uszkoreit, S Ananiadou, N Bel, A Bielevičienė, L Borin, ...
Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014), 2014
242014
The Latvian language in the digital age
I Skadiņa, A Veisbergs, A Vasiļjevs, T Gornostaja, I Keiša, A Rudzīte
Springer, 2012
222012
Accurat toolkit for multi-level alignment and information extraction from comparable corpora
M Pinnis, R Ion, D Stefanescu, F Su, I Skadiņa, A Vasiļjevs, B Babych
Proceedings of the ACL 2012 System Demonstrations, 91-96, 2012
192012
Dictionary of Multiword Expressions for Translation into highly Inflected Languages.
D Deksne, R Skadins, I Skadina
LREC, 2008
172008
Error-Annotated Corpus of Latvian
D Deksne, I Skadiņa
Human Language Technologies–The Baltic Perspective-Proceedings of the Sixth …, 2014
152014
NMT or SMT: case study of a narrow-domain English-Latvian post-editing project
I Skadiņa, M Pinnis
Proceedings of the Eighth International Joint Conference on Natural Language …, 2017
132017
Application of virtual agents for delivery of information services
A Vasiljevs, I Skadina, D Deksne, T Martins Kalis, L Vira
New Challenges of Economic and Business Development, 702-713, 2017
132017
META-NORD: Towards sharing of language resources in Nordic and Baltic countries
I Skadina, A Vasiljevs, L Borin, K De Smedt, K Lindén, E Rögnvaldsson
The 5th International Joint Conference on Natural Language Processing, 2011
112011
Application of Machine Translation in Localization into low-resourced languages
R Skadiņš, M Pinnis, A Vasiļjevs, I Skadiņa, T Hudík
Proceedings of the 17th Annual conference of the European Association for …, 2014
102014
Latvian Language Resources and Tools: Assessment, Description and Sharing.
A Vasiljevs, I Skadina
Baltic HLT, 265-272, 2012
92012
English-Latvian SMT: knowledge or data?
I Skadiņa, E Brālītis
Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics …, 2009
92009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20