Παρακολούθηση
Ioannis Papadakis
Ioannis Papadakis
Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Physik
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physik.hu-berlin.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hydrogenated fluorographene: a 2D counterpart of graphane with enhanced nonlinear optical properties
I Papadakis, Z Bouza, S Couris, AB Bourlinos, V Mouselimis, ...
The Journal of Physical Chemistry C 121 (40), 22567-22575, 2017
252017
Nonlinear optical response of gold-decorated nanodiamond hybrids
D Potamianos, I Papadakis, E Kakkava, AB Bourlinos, G Trivizas, R Zboril, ...
The Journal of Physical Chemistry C 119 (43), 24614-24620, 2015
212015
Thiophenol‐Modified Fluorographene Derivatives for Nonlinear Optical Applications
A Stathis, I Papadakis, N Karampitsos, S Couris, G Potsi, AB Bourlinos, ...
ChemPlusChem 84 (9), 1288-1298, 2019
172019
Large enhancement of the nonlinear optical response of fluorographene by chemical functionalization: the case of diethyl-amino-fluorographene
I Papadakis, D Kyrginas, A Stathis, S Couris, G Potsi, AB Bourlinos, ...
The Journal of Physical Chemistry C 123 (42), 25856-25862, 2019
142019
Silicon nanosheets versus graphene nanosheets: A comparison of their nonlinear optical response
M Stavrou, I Papadakis, A Stathis, MJ Kloberg, J Mock, T Kratky, ...
The Journal of Physical Chemistry Letters 12 (2), 815-821, 2021
122021
Effects of size and oxidation on the nonlinear optical response and optical limiting of graphene oxide sheets
I Papadakis, A Bakandritsos, AK Swain, T Szabo, S Couris
The Journal of Physical Chemistry C 124 (20), 11265-11273, 2020
122020
Nonlinear optical response of some Graphene oxide and Graphene fluoride derivatives
N Liaros, I Orfanos, I Papadakis, S Couris
Optofluidics, Microfluidics and Nanofluidics 3 (1), 2016
122016
Enhancing and Tuning the Nonlinear Optical Response and Wavelength-Agile Strong Optical Limiting Action of N-octylamine Modified Fluorographenes
A Stathis, M Stavrou, I Papadakis, I Obratzov, S Couris
Nanomaterials 10 (11), 2319, 2020
112020
Outstanding broadband (532 nm to 2.2 μm) and very efficient optical limiting performance of some defect-engineered graphenes
I Papadakis, M Stavrou, S Bawari, TN Narayanan, S Couris
The Journal of Physical Chemistry Letters 11 (21), 9515-9520, 2020
112020
Experimental study of the structural effect on the nanosecond nonlinear optical response of o-doped polycyclic aromatic hydrocarbons
I Papadakis, Z Bouza, A Stathis, I Orfanos, S Couris, T Miletic, D Bonifazi
The Journal of Physical Chemistry A 122 (23), 5142-5152, 2018
112018
Giant broadband (450–2300 nm) optical limiting and enhancement of the nonlinear optical response of some Graphenes by defect engineering
M Stavrou, I Papadakis, S Bawari, TN Narayanan, S Couris
The Journal of Physical Chemistry C 125 (29), 16075-16085, 2021
102021
Dramatic enhancement of the nonlinear optical response of hydrogenated fluorographene: The effect of midgap states
I Papadakis, Z Bouza, S Couris, V Mouselimis, AB Bourlinos
The Journal of Physical Chemistry C 122 (44), 25573-25579, 2018
102018
A Twisted Bay‐Substituted Quaterrylene Phosphorescing in the NIR Spectral Region
T Miletić, A Fermi, I Papadakis, I Orfanos, N Karampitsos, A Avramopoulos, ...
Helvetica Chimica Acta 100 (11), e1700192, 2017
102017
Silicon nanosheets: An emerging 2D photonic material with a large transient nonlinear optical response beyond graphene
M Stavrou, A Stathis, I Papadakis, A Lyuleeva-Husemann, E Koudoumas, ...
Nanomaterials 12 (1), 90, 2021
72021
Diethylamino‐fluorographene: A 2D material with broadband and efficient optical limiting performance (from 500 to 1800 nm) with very large nonlinear optical response
I Papadakis, A Stathis, AB Bourlinos, S Couris
Nano Select 1 (4), 395-404, 2020
62020
Silicon Nanosheets: A Promising 2D Material with Strong Ultrafast Nonlinear Optical Response
A Stathis, M Stavrou, I Papadakis, J Mock, MJ Kloberg, M Becherer, ...
The Journal of Physical Chemistry C 125 (33), 18510-18516, 2021
52021
Octylamine‐Modified Fluorographenes as a Versatile Platform for the Efficient Engineering of the Nonlinear Optical Properties of Fluorinated Graphenes
A Stathis, M Stavrou, I Papadakis, A Bakandritsos, T Steklý, M Otyepka, ...
Advanced Photonics Research 1 (2), 2000014, 2020
52020
Tailoring the Nonlinear Optical Response of Some Graphene Derivatives by Ultraviolet (UV) Irradiation
SC Aristeidis Stathis, Zoi Bouza, Ioannis Papadakis
Nanomaterials 12 (1), 152, 2022
42022
UV Laser Photo-Reduction of Graphene Oxide and Graphene Fluoride for the Efficient Tuning of their Nonlinear Optical Response
I Papadakis, A Stathis, N Karampitsos, M Stavrou, D Kyrginas, S Couris
2020 22nd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 1-4, 2020
42020
Graphene (s): Tuning their Nonlinear Optical Response
S Couri, I Papadakis, Z Bouza, A Stathis, N Karampitsos, D Kyrginas, ...
2019 21st International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 1-4, 2019
32019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20