Παρακολούθηση
Niall O'Hara
Niall O'Hara
Ph.D. Student in Computer Science, Lero, Trinity College Dublin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tcd.ie
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time estimation of drivers' behaviour
J Monteil, N O'Hara, V Cahill, M Bouroche
2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation …, 2015
382015
Data incest in cooperative localisation with the common past-invariant ensemble kalman filter
J Čurn, D Marinescu, N O'Hara, V Cahill
Proceedings of the 16th International Conference on Information Fusion, 68-76, 2013
322013
MDDSVsim: an integrated traffic simulation platform for autonomous vehicle research
N O'Hara, M Slot, D Marinescu, J Čurn, D Yang, M Asplund, M Bouroche, ...
IEEE Computer Society, 2012
112012
Towards evaluating the benefits of inter-vehicle coordination
N O'Hara, M Slot, J Monteil, V Cahill, M Bouroche
2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation …, 2015
72015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4