Παρακολούθηση
Kristaq Gazeli
Kristaq Gazeli
Université Sorbonne Paris Nord, Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux, LSPM, CNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lspm.cnrs.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Formation of reactive nitrogen species including peroxynitrite in physiological buffer exposed to cold atmospheric plasma
F Girard, V Badets, S Blanc, K Gazeli, L Marlin, L Authier, P Svarnas, ...
Rsc Advances 6 (82), 78457-78467, 2016
1372016
Interpretation of the gas flow field modification induced by guided streamer (‘plasma bullet’) propagation
PK Papadopoulos, P Vafeas, P Svarnas, K Gazeli, PM Hatzikonstantinou, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 47 (42), 425203, 2014
902014
Investigation on streamers propagating into a helium jet in air at atmospheric pressure: Electrical and optical emission analysis
K Gazeli, P Svarnas, P Vafeas, PK Papadopoulos, A Gkelios, F Clément
Journal of Applied Physics 114 (10), 2013
652013
Correlations between gaseous and liquid phase chemistries induced by cold atmospheric plasmas in a physiological buffer
F Girard, M Peret, N Dumont, V Badets, S Blanc, K Gazeli, C Noël, ...
Physical Chemistry Chemical Physics 20 (14), 9198-9210, 2018
622018
Possibility of controlling the chemical pattern of He and Ar “guided streamers” by means of N2 or O2 additives
K Gazeli, P Svarnas, B Held, L Marlin, F Clement
Journal of Applied Physics 117 (9), 2015
622015
A study of helium atmospheric-pressure guided streamers for potential biological applications
K Gazeli, C Noel, F Clément, C Daugé, P Svarnas, T Belmonte
Plasma sources science and technology 22 (2), 025020, 2013
582013
Cell electropermeabilisation enhancement by non-thermal-plasma-treated pbs
TH Chung, A Stancampiano, K Sklias, K Gazeli, FM André, S Dozias, ...
Cancers 12 (1), 219, 2020
542020
Atmospheric-pressure guided streamers for liposomal membrane disruption
P Svarnas, SH Matrali, K Gazeli, S Aleiferis, F Clement, SG Antimisiaris
Applied Physics Letters 101 (26), 2012
472012
Modification of the electric field distribution in a diffuse streamer-induced discharge under extreme overvoltage
A Brisset, K Gazeli, L Magne, S Pasquiers, P Jeanney, E Marode, ...
Plasma Sources Science and Technology 28 (5), 055016, 2019
392019
Progresses on the use of two-photon absorption laser induced fluorescence (TALIF) diagnostics for measuring absolute atomic densities in plasmas and flames
K Gazeli, G Lombardi, X Aubert, CY Duluard, S Prasanna, K Hassouni
plasma 4 (1), 145-171, 2021
312021
Acinetobacter baumannii Deactivation by Means of DBD-Based Helium Plasma Jet
P Svarnas, A Spiliopoulou, PG Koutsoukos, K Gazeli, ED Anastassiou
Plasma 2 (2), 77-90, 2019
262019
Parametric study of thermal effects in a capillary dielectric-barrier discharge related to plasma jet production: Experiments and numerical modelling
P Svarnas, PK Papadopoulos, D Athanasopoulos, K Sklias, K Gazeli, ...
Journal of Applied Physics 124 (6), 2018
252018
Effect of the gas flow rate on the spatiotemporal distribution of Ar (1s5) absolute densities in a ns pulsed plasma jet impinging on a glass surface
K Gazeli, G Bauville, M Fleury, P Jeanney, O Neveu, S Pasquiers, ...
Plasma Sources Science and Technology 27 (6), 065003, 2018
252018
Assessment of atmospheric‐pressure guided streamer (plasma bullet) influence on liposomes with different composition and physicochemical properties
P Svarnas, SH Matrali, K Gazeli, SG Antimisiaris
Plasma Processes and Polymers 12 (7), 655-665, 2015
222015
A microplasma process for hexagonal boron nitride thin film synthesis
H Kabbara, S Kasri, O Brinza, G Bauville, K Gazeli, J Santos Sousa, ...
Applied Physics Letters 116 (17), 2020
152020
Experimental characterization of a ns-pulsed micro-hollow cathode discharge (MHCD) array in a N2/Ar mixture
S Kasri, L William, X Aubert, G Lombardi, A Tallaire, J Achard, ...
Plasma Sources Science and Technology 28 (3), 035003, 2019
152019
Physical interpretation of a pulsed atmospheric pressure plasma jet following parametric study of the UV–to–NIR emission
K Gazeli, P Svarnas, C Lazarou, C Anastassiou, GE Georghiou, ...
Physics of Plasmas 27 (12), 2020
142020
Electrical, thermal and optical parametric study of guided ionization waves produced with a compact μs-pulsed DBD-based reactor
K Gazeli, LT Doanh, B Held, F Clément
Plasma 1 (1), 23-44, 2017
142017
Picosecond two-photon absorption laser-induced fluorescence (ps-TALIF) in krypton: The role of photoionization on the density depletion of the fluorescing state Kr 5p′[3/2] 2
K Gazeli, X Aubert, S Prasanna, CY Duluard, G Lombardi, K Hassouni
Physics of Plasmas 28 (4), 2021
112021
Ar(1s5) absolute radial densities in a ns‐pulsed argon plasma jet impinging on dielectric targets at floating potential – plasma action on organic molecules
K Gazeli, T Vazquez, S Al‐Homsi, G Bauville, N Blin‐Simiand, ...
Plasma Processes and Polymers 15 (10), 1800080, 2018
112018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20