Παρακολούθηση
THEODORE METAXAS
THEODORE METAXAS
Associate Professor, Department of Economics, University of Thessaly, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα econ.uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tourism: The great patient of coronavirus COVID-2019
S Folinas, T Metaxas
1592020
Place marketing, strategic planning and competitiveness: The case of Malta
T Metaxas
European planning studies 17 (9), 1357-1378, 2009
1282009
Place marketing, place branding and foreign direct investments: Defining their relationship in the frame of local economic development process
T Metaxas
Place Branding and Public Diplomacy 6, 228-243, 2010
1232010
Place/city marketing as a tool for local economic development and city’s competitiveness: a comparative evaluation of place marketing policies in European Cities’
T Metaxas
University of Thessaly, Volos, 13, 2002
1122002
Sustainable wine tourism development: Case studies from the Greek region of Peloponnese
D Karagiannis, T Metaxas
Sustainability 12 (12), 5223, 2020
992020
Corporate social responsibility in europe: Denmark, Hungary and Greece
T Metaxas, M Tsavdaridou
Journal of Contemporary European Studies 18 (1), 25-46, 2010
692010
Place marketing, local identity and branding cultural images in Southern Europe: Nea Ionia, Greece and Pafos, Cyprus
A Deffner, T Metaxas
Towards Effective Place Brand Management, 2010
652010
“Porter vs Krugman”: History, analysis and critique of regional competitiveness
PN Alexandros, T Metaxas
Journal of Economics and Political Economy 3 (1), 65-80, 2016
582016
Cities competition, place marketing and economic development in South Europe: The Barcelona case as FDI destination
T Metaxas
Theoretical and empirical researches in urban management 5 (5 (14), 5-19, 2010
532010
Shaping the vision, the identity and the cultural image of European places
A Deffner, T Metaxas
Louvain-la-Neuve: European Regional Science Association (ERSA), 2005
502005
The Image Of The City As' good': The Creation Of A City's Promotional Package Through A Strategic Framework Analysis Of City Marketing Procedure.
T Metaxas
WIT Transactions on Ecology and the Environment 67, 2003
502003
City marketing and planning in two Greek cities: plurality or constraints?
A Deffner, N Karachalis, E Psatha, T Metaxas, K Sirakoulis
European Planning Studies 28 (7), 1333-1354, 2020
452020
The institutional and economic foundations of regional proto-federations
EML Economou, NC Kyriazis, T Metaxas
Economics of Governance 16, 251-271, 2015
442015
Is city marketing opposed to urban planning? The elaboration of a pilot city marketing plan for the case of Nea Ionia, Magnesia, Greece
A Deffner, T Metaxas
Louvain-la-Neuve: European Regional Science Association (ERSA), 2006
422006
City Marketing and City Competitiveness: An effort of reviewing the last 25 years
T Metaxas
Department of Planning and Regional Development, School of Engineering …, 2007
412007
CSR in metallurgy sector in Greece: A content analysis
T Metaxas, M Tsavdaridou
Resources Policy 38 (3), 295-309, 2013
342013
Culinary tourism in Greece: Can the past define the future? Dimensions of innovation, entrepreneurship and regional development
T Metaxas, D Karagiannis
Journal of Developmental Entrepreneurship 21 (03), 1650018, 2016
332016
Medium size cities economic development and regional competitiveness: the case of Larissa–Volos dipole in Thessaly region of Greece
T Metaxas, D Kallioras
332004
The interrelationship of urban economic and cultural development: The case of Greek museums
A Deffner, T Metaxas
Louvain-la-Neuve: European Regional Science Association (ERSA), 2003
322003
Path dependence, change and the emergence of the first joint-stock companies
N Kyriazis, T Metaxas
Business History 53 (3), 363-374, 2011
312011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20