Παρακολούθηση
Antonis Anastasopoulos
Antonis Anastasopoulos
Assistant Professor, George Mason University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynet: The dynamic neural network toolkit
G Neubig, C Dyer, Y Goldberg, A Matthews, W Ammar, A Anastasopoulos, ...
arXiv preprint arXiv:1701.03980, 2017
409*2017
Tied multitask learning for neural speech translation
A Anastasopoulos, D Chiang
arXiv preprint arXiv:1802.06655, 2018
1412018
An attentional model for speech translation without transcription
L Duong, A Anastasopoulos, D Chiang, S Bird, T Cohn
Proceedings of the 2016 Conference of the North American Chapter of the …, 2016
1352016
Choosing transfer languages for cross-lingual learning
YH Lin, CY Chen, J Lee, Z Li, Y Zhang, M Xia, S Rijhwani, J He, Z Zhang, ...
arXiv preprint arXiv:1905.12688, 2019
1302019
Investigating meta-learning algorithms for low-resource natural language understanding tasks
ZY Dou, K Yu, A Anastasopoulos
arXiv preprint arXiv:1908.10423, 2019
762019
Universal phone recognition with a multilingual allophone system
X Li, S Dalmia, J Li, M Lee, P Littell, J Yao, A Anastasopoulos, ...
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
752020
Generalized data augmentation for low-resource translation
M Xia, X Kong, A Anastasopoulos, G Neubig
arXiv preprint arXiv:1906.03785, 2019
712019
Pushing the limits of low-resource morphological inflection
A Anastasopoulos, G Neubig
arXiv preprint arXiv:1908.05838, 2019
542019
Findings of the first shared task on machine translation robustness
X Li, P Michel, A Anastasopoulos, Y Belinkov, N Durrani, O Firat, P Koehn, ...
arXiv preprint arXiv:1906.11943, 2019
532019
X-FACTR: Multilingual factual knowledge retrieval from pretrained language models
Z Jiang, A Anastasopoulos, J Araki, H Ding, G Neubig
arXiv preprint arXiv:2010.06189, 2020
522020
SIGMORPHON 2020 shared task 0: Typologically diverse morphological inflection
E Vylomova, J White, E Salesky, SJ Mielke, S Wu, E Ponti, RH Maudslay, ...
arXiv preprint arXiv:2006.11572, 2020
492020
When being unseen from mBERT is just the beginning: Handling new languages with multilingual language models
B Muller, A Anastasopoulos, B Sagot, D Seddah
arXiv preprint arXiv:2010.12858, 2020
482020
Tico-19: the translation initiative for covid-19
A Anastasopoulos, A Cattelan, ZY Dou, M Federico, C Federman, ...
arXiv preprint arXiv:2007.01788, 2020
452020
Freezing subnetworks to analyze domain adaptation in neural machine translation
B Thompson, H Khayrallah, A Anastasopoulos, AD McCarthy, K Duh, ...
arXiv preprint arXiv:1809.05218, 2018
442018
Findings of the IWSLT 2022 Evaluation Campaign
A Anastasopoulos, L Barrault, L Bentivogli, MZ Boito, O Bojar, R Cattoni, ...
Proceedings of the 19th International Conference on Spoken Language …, 2022
382022
Optimizing data usage via differentiable rewards
X Wang, H Pham, P Michel, A Anastasopoulos, J Carbonell, G Neubig
International Conference on Machine Learning, 9983-9995, 2020
362020
Systematic Inequalities in Language Technology Performance across the World's Languages
D Blasi, A Anastasopoulos, G Neubig
arXiv preprint arXiv:2110.06733, 2021
332021
Dynamic data selection and weighting for iterative back-translation
ZY Dou, A Anastasopoulos, G Neubig
arXiv preprint arXiv:2004.03672, 2020
312020
An unsupervised probability model for speech-to-translation alignment of low-resource languages
A Anastasopoulos, D Chiang, L Duong
arXiv preprint arXiv:1609.08139, 2016
302016
Predicting performance for natural language processing tasks
M Xia, A Anastasopoulos, R Xu, Y Yang, G Neubig
arXiv preprint arXiv:2005.00870, 2020
292020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20