Παρακολούθηση
Antoine Auger, Ph.D.
Antoine Auger, Ph.D.
DevOps Engineer @ Siemens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα siemens.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Advances in delay-tolerant networks (DTNs): Architecture and enhanced performance
JJPC Rodrigues
Woodhead Publishing, 2020
352020
Sensor observation streams within cloud-based IoT platforms: Challenges and directions
A Auger, E Exposito, E Lochin
2017 20th Conference on Innovations in Clouds, Internet and Networks (ICIN …, 2017
222017
Survey on quality of observation within sensor web systems
A Auger, E Exposito, E Lochin
IET Wireless Sensor Systems 7 (6), 163-177, 2017
102017
Towards the internet of everything: Deployment scenarios for a QoO-aware integration platform
A Auger, E Exposito, E Lochin
2018 IEEE 4th World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 499-504, 2018
92018
Making Trustable Satellite Experiments: An Application to a VoIP Scenario
A Auger, E Lochin, N Kuhn
2019 IEEE 89th Vehicular Technology Conference (VTC2019-Spring), 1-5, 2019
72019
iQAS: an integration platform for QoI assessment as a service for smart cities
A Auger, E Exposito, E Lochin
2016 IEEE 3rd World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 88-93, 2016
72016
Using emulation to validate applications on opportunistic networks
G Baudic, A Auger, V Ramiro, E Lochin
Advances in Delay-Tolerant Networks (DTNs), 273-280, 2021
42021
HINT: from network characterization to opportunistic applications
G Baudic, A Auger, V Ramiro, E Lochin
Proceedings of the Eleventh ACM Workshop on Challenged Networks, 13-18, 2016
42016
A generic framework for quality-based autonomic adaptation within sensor-based systems
A Auger, E Exposito, E Lochin
International Conference on Service-Oriented Computing, 21-32, 2016
32016
Using the HINT network emulator to develop opportunistic applications
A Auger, G Baudic, V Ramiro, E Lochin
Proceedings of the eleventh ACM workshop on challenged networks, 35-36, 2016
12016
Qualité des Observations pour les systèmes Sensor Webs: de la théorie à la pratique
A Auger
Toulouse, ISAE, 2018
2018
Survey on Quality of Observation within Sensor Web systems (vol 7, pg 163, 2017)
A Auger, E Exposito, E Lochin
IET WIRELESS SENSOR SYSTEMS 7 (6), 208-208, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12