Παρακολούθηση
Cathy Dichmont née Raubenheimer
Cathy Dichmont née Raubenheimer
Cathy Dichmont Consulting and Adjunct at University of Tasmania
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utas.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
GLMs, GAMs and GLMMs: an overview of theory for applications in fisheries research
WN Venables, CM Dichmont
Fisheries research 70 (2), 319-337, 2004
5072004
On implementing maximum economic yield in commercial fisheries
CM Dichmont, S Pascoe, T Kompas, AE Punt, R Deng
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (1), 16-21, 2010
2052010
Ocean's eleven: a critical evaluation of the role of population, evolutionary and molecular genetics in the management of wild fisheries
JR Ovenden, O Berry, DJ Welch, RC Buckworth, CM Dichmont
Fish and Fisheries 16 (1), 125-159, 2015
1702015
Can vessel monitoring system data also be used to study trawling intensity and population depletion? The example of Australia's northern prawn fishery
R Deng, C Dichmont, D Milton, M Haywood, D Vance, N Hall, D Die
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 62 (3), 611-622, 2005
1542005
Elasmobranchs in southern Indonesian fisheries: the fisheries, the status of the stocks and management options
SJM Blaber, CM Dichmont, W White, R Buckworth, L Sadiyah, B Iskandar, ...
Reviews in Fish Biology and Fisheries 19 (3), 367-391, 2009
1432009
Beyond biological performance measures in management strategy evaluation: bringing in economics and the effects of trawling on the benthos
CM Dichmont, A Deng, AE Punt, N Ellis, WN Venables, T Kompas, Y Ye, ...
Fisheries Research 94 (3), 238-250, 2008
1242008
Practical steps toward integrating economic, social and institutional elements in fisheries policy and management
RL Stephenson, AJ Benson, K Brooks, A Charles, P Degnbol, ...
ICES Journal of Marine Science 74 (7), 1981-1989, 2017
1052017
Empirical harvest strategies for data-poor fisheries: A review of the literature
NA Dowling, CM Dichmont, M Haddon, DC Smith, ADM Smith, ...
Fisheries Research 171, 141-153, 2015
932015
Application of a weekly delay-difference model to commercial catch and effort data for tiger prawns in Australia’s Northern Prawn Fishery
CM Dichmont, AE Punt, A Deng, Q Dell, W Venables
Fisheries Research 65 (1), 335-350, 2003
932003
Management strategies for short-lived species: The case of Australia's Northern Prawn Fishery: 1. Accounting for multiple species, spatial structure and implementation …
CM Dichmont, AR Deng, AE Punt, W Venables, M Haddon
Fisheries research 82 (1), 204-220, 2006
922006
Integrated ecological–economic fisheries models—Evaluation, review and challenges for implementation
JR Nielsen, E Thunberg, DS Holland, JO Schmidt, EA Fulton, F Bastardie, ...
Fish and Fisheries, 2017
912017
Simulation testing the robustness of stock assessment models to error: some results from the ICES strategic initiative on stock assessment methods
JJ Deroba, DS Butterworth, RD Methot, JAA De Oliveira, C Fernandez, ...
ICES Journal of Marine Science 72 (1), 19-30, 2015
892015
Modelling marine protected areas: insights and hurdles
EA Fulton, NJ Bax, RH Bustamante, JM Dambacher, C Dichmont, ...
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 370 …, 2015
842015
Maximizing profits and conserving stocks in the Australian Northern Prawn Fishery
T Kompas, CM Dichmont, AE Punt, A Deng, TN Che, J Bishop, P Gooday, ...
Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 54 (3), 281-299, 2010
812010
EDITOR'S CHOICE: Evaluating marine spatial closures with conflicting fisheries and conservation objectives
CM Dichmont, N Ellis, RH Bustamante, R Deng, S Tickell, R Pascual, ...
Journal of Applied Ecology 50 (4), 1060-1070, 2013
762013
Top predators in the Benguela ecosystem—implications of their trophic position
RJM Crawford, LG Underhill, CM Raubenheimer, BM Dyer, J Martin
South African Journal of Marine Science 12 (1), 675-687, 1992
761992
Integrating size-structured assessment and bioeconomic management advice in Australia's northern prawn fishery
AE Punt, RA Deng, CM Dichmont, T Kompas, WN Venables, S Zhou, ...
ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil 67 (8), 1785-1801, 2010
742010
Guidelines for developing formal harvest strategies for data-poor species and fisheries
NA Dowling, CM Dichmont, M Haddon, DC Smith, ADM Smith, ...
Fisheries Research 171, 130-140, 2015
692015
Modelling climate-change effects on Australian and Pacific aquatic ecosystems: a review of analytical tools and management implications
ÉE Plagányi, JD Bell, RH Bustamante, JM Dambacher, DM Dennis, ...
Marine and Freshwater Research 62 (9), 1132-1147, 2011
692011
Food for thought: pretty good multispecies yield
A Rindorf, CM Dichmont, PS Levin, P Mace, S Pascoe, R Prellezo, ...
ICES Journal of Marine Science 74 (2), 475-486, 2017
662017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20